Midsommar traditioner – vad gör man på midsommar i Sverige?

Idag fredag den 24 juni är det midsommarafton. För många svenskar är midsommar en av de viktigaste högtiderna. Endast jul slår den i popularitet. Midsommar har funnits i många år och hur det firas varierar lite. Vissa personer struntar helt i högtiden medan andra går fullt ut. Vad innebär det då att fira? Vad gör man egentligen på midsommar?

Midsommar tradtioner

Midsommarstång och god mat

För många svenskar är midsommar en bra anledning till att anordna en riktig sommarfest. Det brukar vara god mat i form av sill, potatis och en jordgubbstårta brukar också vara vad som gäller till efterrätt. De som har möjlighet skapar dessutom en stor midsommarstång. Runt stången dansar och sjunger de. Det finns till och med personer som tar det ett steg längre och väljer att klä sig i folkdräkter. All dans, sång och lekande brukar vara en större del av firandet när det är barn som är med. Men det händer även att vuxna ser fram emot att dansa runt stången.

Midsommarstång

En annan del i midsommarfirandet är att tillverka kransar som man har på huvudet. Med hjälp av tunna grenar formar man en krans och sedan dekorerar man den med olika blommor, ungefär på samma sätt som midsommarstången men i mindre skala.

Visor

För alla vuxna som är med och firar är snaps en stor del av festen. “Helan går” är en av Sveriges mest kända snapsvisor som de flesta känner till. Först sjungs visan och sedan tar alla varsin snaps. Det finns en rad med andra snapsvisor som många väljer att sjunga under sitt midsommarfirande.

Midsommarmat

Alla som dansar runt stången och sjunger, sjunger en rad med klassiska visor, som “Små grodorna. Det är en typ av sånglek eftersom det finns ett antal rörelser man utför samtidigt som man sjunger.

Vad gör man då på midsommar? – sammanfattning

Ett riktigt midsommarfirande innebär att du skapar en midsommarstång, små kransar att ha på huvudet, lagar god mat och sjunger och har kul. Trots att det finns ett antal saker alla som firar väljer att göra kan ett midsommarfirande se väldigt annorlunda ut. Vissa har till och med skapat egna traditioner om hur de firar.

GLAD MIDSOMMAR!!!

Vad är en svivel?

Vad är en svivel?

En svivel är en mekanisk komponent som möjliggör rörelse och rotation på andra objekt. Att den möjliggör rörelse innebär också att den kan fungera som en analog strömbrytare där man aktiverar och inaktiverar funktionen av exempelvis en slang genom att sviveln hamnar i ett fritt och ett låst läge. Till funktionen finns flera likheter med det mer kända kugghjulet i form av att båda inte ser mycket ut för världen, men fyller kritiska roller tillsammans med andra komponenter. Både svivlar och kugghjul är också mycket gamla objekt som inte har någon känd uppfinnare. Svivelstolen som är en roterbar stol sägs dock ha uppfunnits av en av de amerikanska grundarna Thomas Jefferson.

Borin AB har ett stort och brett sortiment av svivlar som täcker alla typer av funktioner du kan tänkas behöva samt alla olika storlekar du kan tänkas behöva dem i. De har svivlar inom vatten och vattenslangar, luft och vakuum, kyl och låga temperaturer, hydraulisk olja, verkstadsindustri, tryckeriverksamhet, värmekraftverk och mycket mer. De har också flera olika designer inom dessa områden. I synnerhet för svivlar kopplade till vatten, luft och olja.

Svivlar som är anpassade efter sin funktion

Att ha svivlar som är anpassade efter sin funktion är kritiskt och något som Borin AB ser som väldigt viktigt. Då objektet vid användning utsätts för rörelse kommer en dåligt anpassad svivel antagligen inte fungera optimalt från första början och garanterat slitas ut snabbare än vad som är nödvändigt.

En svivel som används inom vakuum och lufttryck eller i tropiska klimat behöver vara bra på att hantera korrosion och rost medans en svivel som används i olja inte får täppas igen av den trögflytande vätskan.

En svivel som används i låga temperaturer behöver vara av ett material som fungerar även när det är kylt och kunna hantera is, medans svivlar som används i värmekraftverk inte får smälta av de höga temperaturerna. Ett lättbegripligt exempel på hur man anpassar svivlar utefter den roll dem ska fylla, är att svivlarna designade för tryck och tryckpress är försedda med en anslutning för ett eventuellt läckage.

Svenska flaggdagar

Svenska flaggdagar - vajande svensk flagga.

Vid sidan av att man som familj flaggar vid egna högtider såsom födelsedagar och bröllop har vi i Sverige också ett antal allmänna flaggdagar. På dessa dagar hissar alla som har en flaggstång den svenska flaggan. 17 av 18 allmänna flaggdagar infaller varje år medan en, dagen för riksdagsvalet, oftast endast infaller var fjärde år. De flesta dagar infaller på ett fast datum men det finns några som infaller på olika datum. Det är inte alla flaggdagar som är helgdagar.

1 januari, Nyårsdagen

Nyårsdagen är såväl helgdag som flaggdag.

28 januari, H.K.H. Kung Carl XVI Gustafs namnsdag

Karl och Karla har namnsdag varför flaggan denna dag hissas för Sveriges nuvarande konung.

12 mars, H.K.H. Kronprinsessan Victorias namnsdag

Viktoria har namnsdag varför flaggan denna dag hissas för Sveriges kronprinsessa. I Jämtland händer det att människor hissar den blå-vit-gröna flaggan istället för den svenska flaggan då man denna dag också firar Jämtlands nationaldag.

Påskdagen

Denna dag infaller inte på ett bestämt datum men är ändå en allmän heldag och således även flaggdag.

30 april, H.K.H. Kung Carl XVI Gustafs födelsedag

Kungen föddes år 1946 men dagen har endast varit allmän flaggdag sedan kungen kröntes år 1973. Samma dag firas Valborg men det är inte en flaggdag.

1 maj, Arbetarrörelsens dag

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag har i Sverige varit heldag sedan år 1939. Länge var detta den enda icke-kyrkliga helgdagen.

Pingstdagen

Pingstdagen firas sju veckor efter påskdagen och är också både allmän helgdag och flaggdag.

29 maj, Veterandagen

Denna dag har varit allmän flaggdag sedan år 2018 och firar minnet av Sveriges krigsveteraner. I Stockholm hålls ceremonin i nära anslutning till Sjöhistoriska museet på Djurgården där man finner såväl Veteranminnesmärket som FN-monumentet. Veterandagen firas samma dag som UN Peacekeepers Day, fredssoldatdagen.

6 juni, nationaldagen och svenska flaggans dag

Efter att ha tagit inspiration av Norge och Danmark som firar nationaldag 17 maj respektive 5 juni instiftades nationaldagen i Sverige i början av 1890-talet. Artur Hazelius, grundare av Skansen, var en av pådrivarna. Den 6 juni 1916 instiftades dagen som den svenska flaggans dag, 1983 blev det officiellt landets nationaldag och år 2005 blev det officiell heldag.

Midsommardagen

Dagen efter midsommarafton. I Svenska kyrkan är detta inte bara midsommardagen utan också Johannes Döparens dag och den inföll fram till år 1952 alltid den 24 juni. Sedan dess har dagen firats den lördag som infaller närmast 24 juni.

14 juli, Kronprinsessans födelsedag

Allmän flaggdag som firas på Solliden, Öland.

8 augusti, Drottningens namnsdag

Från 1986 har Silvia namnsdag denna dag. Dessförinnan var det bara Sylvia som hade namnsdag den 8 augusti.

Dag för val till riksdagen

Infaller vart fjärde år skulle inte ett extraval eller nyval utlysas.

24 oktober, FN-dagen

Det har rekommenderats att detta skall vara en nationell helgdag men det är bara Costa Rica och Kosovo som följt den rekommendationen. I Sverige är det endast flaggdag.

6 november, Gustav Adolfsdagen

Denna dag högtidlighålls minnet av Kung Gustav II Adolf som dog i Lützen år 1632. Det är hans dödsdag som firas men det är inte helt med sanningen överensstämmande då Sverige vid denna tid hade juiansk kalender – enligt den gregorianska kalendern som vi idag följer dog han istället den 16 november.

10 december, Nobeldagen

Denna dag år 1896 dog Alfred Nobel. Sedan år 1901 delas Nobelpriserna ut på denna dag.

23 december, Drottningens födelsedag

Allmän flaggdag sedan kungen och drottningen gifte sig år 1976.

25 december, Juldagen

Denna dag firas Jesu födelse.

Världens största svamp

Lär dig mer om Världens största svamp.

Världens både äldsta och största sammanhängande levande organismer är varken elefanter, jätteträd eller blåvalar – det är faktiskt svampar! Världens största svamp finns i USA, i delstaten Oregon och i nationalparken Malheur står denna enorma bjässe till svamp. Forskare menar att svampens mycel (svampens vita celltrådar under jorden) sträcker sig över ett område under jorden som är över 3500 km² stort. Uppskattningsvis är denna svamp ca 8600 år gammal och det gör den förmodligen till en av de äldsta levande organismerna i världen. Uppskattningsvis skulle svampen om den samlades ihop och lades på en våg, väga drygt 600 ton! Svamparten, som är världens största, kallas honungsskivling och i Sverige har vi fem olika sådana arter. De största och snabbast växande svamparna i Sverige är dock inte honungsskivlingarna utan det är faktiskt jätteröksvampen – den kan på ett dygn öka sitt omfång i storlek med 48 cm! Största jätteröksvampen i Sverige fann man på Gotland 1997 och den svampen vägde 19 kg. Ett rekord som verkar hålla i sig.

Svampens anatomi

Svampar är som bekant inte bara vad vi beskådar ovan marken, svampens fruktkropp ovan jord brukar delas in på följande sätt: hatt, sporer, skivor, ring, fot, strumpa och mycel. Där den största delen av svampen är osynlig helt under jord. Det är framförallt svampens mycel som breder ut sig under jorden som ger svampen dess näring. Genom jord, förmultnande löv, trä och annat organiskt material sprider svampen sina celltrådar under jorden. Därav kan två svampar vitt skilda ifrån varandra faktiskt tillhöra ett och samma mycel. I Japan fann en 73-årig man i Saitama-området norr om Tokyo ett kluster av fruktkroppar från en och samma svamp inom en radie av 1,5 meter, där vissa av dessa hade en hatt på 50 cm! På Irland fann man en champinjon med en hattdiameter på 23 cm och den vägde nästan ett halvt kilo.

Svamparna breder ut sig under jorden.

En djupdykning ner i svampens marina värld

Ny forskningsteknik om var svampar kan tänkas kunna leva har under senare tid ställt vår uppfattning om deras livsmiljö helt över ända. En djupdykning ner i oceanerna påvisar att svampar absolut inte endast lever på land. Forskare har funnit de verkligt stora svampmarkerna både i söt- och saltvatten, djupt nere under jordskorpan och under världens oceaner finns det svamp! Det är verkligen svårt att förställa sig att svampar som levande organismer skulle kunna överleva i dessa marina miljöer. Men försök att föreställa dig följande: dyk ner ett par tusen meter ner till havsbotten på våra oceaner, gräv och borra dig sedan igenom sediment och ända in i berggrunden. Här nere i små ihåligheter, sprickor och skarvar, ca 1000 meter under havsbotten! Forskare har idag kunnat fastställa och konstatera att under den oceanografiska jordskorpan är världens största växtmiljö för svampar. Faktum är att forskarna funnit att flertalet av våra svampgrupper ovanför jorden finns representerade här nere i totalt mörker och rimligtvis nästan helt utan syre. Möjligen finns den största svampen inte alls ovanför jorden utan tvärtom djupt under oceanerna, nere under berggrunden och helt osynlig för oss, med ett mycel som ett kluster, ett nät över hela jordens botten. Tanken är svindlande!

Läs även mitt inlägg om Världens högsta träd som är rätt intressant det också 🙂

Världens starkaste chili

Världens starkaste chili: Topp 10-listan

Chilin växer och odlas främst i de varmare delarna av världen och dess styrka mäts i scovillegrader. En vanlig paprika kan ligga mellan 0-100 scovillegrader och jalapeñon mellan 2500 och 8000 grader. Sedan så har vi de chilifrukter som är något mer skrytsamma att säga att man har ätit, eller odlat fram. I den här listan får du veta mer om de tio starkaste chilisorterna som finns i världen.

Topp 10-listan över Världens starkaste chili.

10. Red Savina

Red Savina är en sorts habanero som först var framodlad av Frank Garcia i staden Walnut i Kalifornien. Den är 65 gånger så stark som en jalapeño och dess styrka har mätts upp till 580 000 scovillegrader.

9. 7 pot red (giant)

Har sitt ursprung från karibiska Trinidad och staden Chaguanas. Den har fått sitt namn från att man har tillräckligt med styrka för sju grytor från en enda frukt. Den mäter strax under 1 miljon scovillegrader.

8. 7 pot Barrackpore

Likt sin föregångare så är även denna framodlad på Trinidad, men i ett annat distrikt som heter Barrackpore, därav namnet. Denna är lite mer avlång och större i storleken och så även när det kommer till dess hetta som ligger strax över 1 miljon på scovilleskalan.

7. Ghost pepper

Ghost pepper eller Bhut Jolokia
Bhut Jolokia som den också heter är en chili som växer i nordöstra Indien och Bangladesh. Det är en populär chili på Youtube där den ofta förekommer i olika utmaningar och tester. I scovillegrader så mäter den 1 041 400.

6. Naga Viper

Är en hybrid av flera olika chilifrukter. Den har sitt ursprung från England och The Chili Pepper Company. År 2011 blev den utsedd till världens då starkaste chili av Guinness världsrekordsbok och mäter upp till 1 382 118 i scovillegrader.

5. Trinidad scorpion “Butch T”

Dess namn berättar ganska mycket om frukten trinidad eftersom den är förädlad ur sorten trinidad scorpion. Scorpion eftersom att frukten har en skorpionliknande svans och Butch T efter dess första framodlare Butch Taylor som är ägare till Zydecofarmen i Woodville, Mississippi. Dess styrka är uppmätt till 1 463 700 scovillegrader.

4. 7 pot primo

Är en hybrid av sorterna trinidad 7 pot och Naga Morich. Om den inte skrämmer dig med dess knottriga utseende och svans så borde du bli skrämd av dess hetta som ligger på 1 469 000 scovillegrader.

3. 7 pot Douglah

Är den starkaste chilin du kan hitta som inte är röd eftersom att denna går mer åt den bruna färgen. Den har sitt ursprung från Trinidad och mäter 1 853 936 i scovillegrader.

2.Trinidad Moruga Scorpion

Har sitt ursprung från Trinidad och området Moruga. Den var fram till 2013 världens starkaste chili med sina 2 009 231 grader på scovilleskalan.

1. Carolina Reaper

Carolina Reaper - den starkaste chilin i världen.
Är en hybrid av Ghost pepper och röd habanero. Den är framodlad i South Carolina, USA av Ed Currie. Den hade sitt världsrekord redan år 2013 men kom igen, och ännu starkare år 2018. Den mätte då som högst 2,2 miljoner scovillegrader och är 200 gånger så stark som en jalapeño.


Det här med chili är intressant. Vill du ha fler tips på läsvärda inlägg kan jag rekommendera Mina bästa knep för att somna och Svampplockarens skräck – Den blodsugande älgflugan. Mycket nöje 🙂


Fakta om Eiffeltornet

Eiffeltornet
Lite trevlig kuriosa om Eiffeltornet

Om du tänkt åka till den underbara, romantiska staden Paris i sommar får du absolut inte glömma bort att besöka Eiffeltornet. Tänk dig att stå där 324 meter upp i luften och titta ut över staden. Här får du lite kuriosa om Eiffeltornet att läsa, som kan vara intressant.

Eiffeltornets historia

Under 1889 kungjordes en pristävling av en fransk regeringskommission, att ett torn skulle byggas på Marsfältet i Paris. Kommissionen fick in hela 700 förslag och vinnaren blev Gustave Eifel, en fransk ingenjör som levde mellan 1832-1923. Tornet skulle stå klar till den stora världsutställningen 1889, det var 200 män som arbetade med att bygga och efter cirka 27 månader var tornet färdigbyggt, den 30 mars 1889.

Eiffeltornet invigs

Vid invigningen var Eiffeltornet 300 meter högt, men när det 1959 byggdes en tv-mast på 24 meter högst upp, blev tornet 324 meter högt. Vid invigningen var ett 50-tal gäster inbjudna och alla promenerade de uppför trapporna som har 1665 trappsteg. Gustave Eifel själv hissade Frankrikes flagga, trikoloren, samtidigt som 21 kanonskott dånade ut över Paris. Tornet kostade nästan 8 000 000 franc att bygga, och Gustave Eifel själv ropade ut sin glädje där han stod 300 meter upp i luften. Självklart måste du besöka Eiffeltornet om du befinner dig i Paris, tornet är både den mest kändaste byggnaden och mest besökta i världen.

Eiffeltornet

Eiffeltornet, en älskad byggnad

Så fort Eiffeltornet stod på plats blev det omtyckt av folket. När tornet var färdigbyggt och världsutställningen stängde under hösten 1889, hade nästan två miljoner besökt byggnaden och varit högst upp. I skrivande stund har över 300 miljoner personer gästat Eiffeltornet. Såklart tyckte inte alla om att tornet byggdes, några hundra författare och konstnärer var inte förtjusta i det höga och stora tornet, därför skrev de under en resolution om att Eiffeltornet genast skulle rivas. Det var egentligen så det var menat, tornet skulle rivas så fort världsutställningen var över.

Underbar ljusshow varje kväll

I dag kan det kännas tur att det inte fanns tillräckligt med pengar för att riva Eiffeltornet, eftersom det drar till sig många turister varje dag, året om. Vid solnedgången alla kvällar är det en otroligt vacker ljusshow vid Eiffeltornet, som verkligen är uppseendeväckande. Ljusen tänds varje hel timme, och under fem minuter visas ljusshowen ända fram till 01.00. Eiffeltornet har hela 20 000 lampor, där varje sida har 5 000. Ljusshow bör upplevas live på plats för att få bäst effekt.

Lite annan fakta om Eiffeltornet

Vid en blåst på 50 meter i sekunden kan tornet luta ungefär 12 centimeter men om det är riktigt kallt så minskar tornets höjd med ca 15 centimeter. Eiffeltornet väger 7 000 ton och vart sjunde år målas tornet om.

Eiffeltornet

Givetvis finns det folk som måste testa på det nästan omöjliga, några har gått på styltor, eller på händerna uppför alla trappor i tornet. Till och med en elefant har människor hissat upp i tornet. Det finns också trasiga människor som valt att ta sitt liv genom att hoppa från Eiffeltornet. Två restauranger finns, på första våningen ligger Altitude 95 och på andra våningen Jules Verne, som har en stjärna i den erkända Michelinguiden.


Fler lästips: Läs om kinesiska muren eller hur botar man höjdskräck.

Vad innebär ett blancolån?

Vad är ett blancolån?

Om en låntagare tar ett blancolån så ingår inga säkerheter. Med säkerhet menas att du som låntagare inte kan ta lånet med något som är pantsatt som exempelvis en bostadsrätt eller en fastighet. I det stora hela är ett blancolån ett lån utan säkerhet där du inte kan pantsätta något och det enda som accepteras är betalningar via amortering samt ränta under den tidsperiod du har valt att betala tillbaka lånet på. Hur betalningen ser ut med amortering och ränta varierar beroende på beloppet du tänker låna, tidsperioden på lånet samt vilken bank och kreditinstitut du väljer att låna hos. Tar vi exempelvis ett privatlån som nog de flesta känner till fungerar ett blancolån exakt på samma sätt. Båda är lån utan säkerhet och det enda som skiljer dem åt är namnet på lånen. Blanco är ett ord av det äldre slaget medan privatlån är ett nyare i sammanhanget. Därav kan det variera vilket av namnen på lånet en viss bank eller kreditinstitut använder sig av. Hos Hemfakta får du hjälp att hitta blancolån med lägst ränta & bäst villkor.

Vad kan du använda ett blancolån till?

Fördelen med att ta ett blancolån är att du kan ta det till precis vad du själv vill. Här finns inga kriterier för vad du får ta lånet till utan det är du som bestämmer själv. Tar vi exempelvis ett bostadslån gäller lånet bara till bostaden och inget annat. Som sagt det finns inga begränsningar kring vad du får använda lånet till oavsett om det är att du vill baka ihop flera lån, göra investeringar eller exempelvis ett inköp av någonting. Att samla flera lån med ett blancolån kan ha sina fördelar eftersom du sänker kostnaderna när du bakar ihop flera lån till ett lån.

Vad kan du använda ett blancolån till?

Gör din research innan ett blancolån

Räntan på ett blancolån kan varierar väldigt mycket och därav är det bra att jämföra olika långivare innan du bestämmer dig för ett specifikt blancolån. Skillnaden kan vara stor från en långivare till en annan när det gäller ränta. Därför är rekommendationen att jämföra mellan flertalet långivare för att säkerhetsställa att du har gjort din research och med största sannolikhet även sänkt räntekostnaden för ditt eventuella blancolån. Vilken ränta du får presenterad har även med din ekonomiska situation att göra och detta kan betraktas olika beroende på vilken långivare det handlar om.

Gör din research innan ett blancolån

Ansöka om blancolån

Beloppen som det går att ansöka om när det gäller ett blancolån brukar ligga på mellan 10 000 – 600 000 kr. Din ekonomiska situation tas också med i beaktande kring hur mycket du får låna. Att ansöka om ett blancolån är enkelt och smidigt. Det finns företag som förenklar processen för ditt blancolån genom att du fyller i ett formulär som du sedermera skickar in. Därefter får du olika förslag av olika banker/långivare med olika räntor som presenteras för dig. Efter detta kan du själv se vilken bank eller långivare som presenterar den bästa räntan för dig. Detta underlättar det hela för dig som vill ta ett blancolån då du snabbt kan se vilken bank/långivare som erbjuder dig den bästa räntan.

Norges högsta berg

höga berg i Norge

Den bergskedjan som vi idag ser i Skandinavien, med ett liknande ord, heter Skanderna. Denna bergskedja skapades för drygt 500 miljoner år sedan då två kontinenter kolliderade med varandra och skapade Kaledoniderna. Bergskedjan Kaledoniderna nöttes dock bort och det som idag formar Skanderna har uppkommit genom upphöjning av berggrunden under de senaste 40 miljoner åren.

Norge är det land i Skandinavien som täcks mest av bergskedjan Skanderna och gett landet ett bergsberikat landskap. På grund av detta är det inte så konstigt att Norge är det land i Skandinavien med högst bergstoppar. Faktum är att i Norge finns det flertalet bergstoppar som når högre än Kebnekaise, som är Sveriges högsta berg. Med detta sagt så skall vi titta närmare på de fem högsta bergstopparna i Skanderna som alla är belägna i Norge.

Skandernas samt Norges 10 högsta bergstoppar

1. Galdhøpiggen, Norge – 2 468,9 m.ö.h.
Skandernas samt Norges högsta berg heter Galdhøpiggen. Detta berg är ett lätt bestigligt berg om man jämför med många andra berg i Norge. Faktum är att du kan ta bilen uppför berget upp till fjällstugan som ligger på 1800 m.ö.h. Under denna bilfärd kommer du få njuta av ett häftigt landskap i samband med en spektakulär väg uppför. På toppen av Galdhøpiggen med rätt väder bemöts du av en otrolig utsikt över bergskedjan. Det finns även en toppstuga att värma sig i vid behov.


Galdhøpiggen, Norge

2. Glittertinden, Norge – 2 456,8 m.ö.h.
Skandernas samt Norges näst högsta berg heter Glittertinden. Detta bergsmassiv är granne med Galdhøpiggen och skilj åt av en dal. Toppen av Glittertinden består av lättbestiglig terräng. Den omformas av glaciär men har smält en hel del genom åren. Faktum är att denna smältning av glaciär gjorde så att Glittertinden ramlade ner till andra plats och Galdhøpiggen övertog första platsen som Skandernas, Norges högsta berg.

3. Storen, Norge – 2 405,6 m.ö.h.
Storen utmätts till Skandernas tredje högsta berg. Detta är det enda berget som kräver klättring av de tre högsta bergstopparna i Skanderna, Norge. Berget är mäktigt i sin bemärkelse med sin spetsiga form.

4. Styggedalstinden, Norge – 2 387 m.ö.h.
Fjällryggen Styggedalsryggens högsta berg är Styggedalstinden och det fjärde högsta i Skanderna, Norge. Berget innehar två nästa lika höga toppar med en avlång form.

5. Skardstinden, Norge – 2 373 m.ö.h.
Detta berg ligger nära Galdhøpiggen och utgörs av tre tydliga toppar. Skardstinden kan du se som en vägg som reser sig från glaciären om du står högst upp på Galdhøpiggens topp.

6. Veslpiggen, Norge – 2 369 m.ö.h.
Denna bergstopp ses som Galdhøpiggens lillebror/lillasyster och ligger bara 100 meter norr om Galdhøpiggen.

7. Surtningssue, Norge – 2 367,7 m.ö.h.
Denna bergstopp ligger några kilometer från Memurubu, Memurutinden som utges av turisthyttor och är en utgångspunkt för den populära vandringen över Besseggen.

8. Store Memurutinden, Norge – 2 367 m.ö.h.
Detta bergsmassiv är stort och utges av massor med toppar som är högre än Kebnekaise.

9. Gjertvasstind, Norge – 2 351 m.ö.h.
En bergstopp som ligger öster om Styggedalstinden (plats 4 i listan).

10. Sentraltind, Norge – 2 348 m.ö.h.
Denna bergstopp ligger i fjällområdet Hurrungane. Den innefattas av en spektakulär fjällrygg med flertalet toppar över 2000 meter.

Många höga berg finns det i Norge.


Läs även om Österrikes högsta berg eller om Världens högsta träd.

Fördelar med ett kreditkort utan årsavgifter

Fördelar med ett kreditkort utan årsavgifter

Kreditkort utan en årsavgift kan ha många fördelar som du kan glädjas av. Därför väljer många att skaffa ett kreditkort utan årsavgift.

Här sammanställs en lista med fördelar för att hjälpa dig att välja om det skulle gynna din ekonomiska situation att skaffa ett kreditkort utan årsavgift eller inte:

Vid resor

När du bokar din resa med ett kreditkort omfattas den automatiskt av en reseförsäkring. Kreditkortet har visserligen inga årliga avgifter, men det har en del av samma skydd som ett kreditkort. Även om du väljer ett kreditkort som inte tar ut någon årsavgift ingår reseförsäkringen i allmänhet.

Om flygresan betalas med ett kreditkort så aktiveras i de flesta fall en reseförsäkring automatiskt.

Om utlandsresan eller flygresan betalas med ett kreditkort så aktiveras i de flesta fall en reseförsäkring automatiskt. När resor beställs så är det alltså fördelaktigt att göra detta med kreditkortet. Vilka reseförsäkringar som ingår är beroende på vilket kreditkort du väljer, men exempel på försäkringar som kan ingå är avbeställningsskydd, ersättning vid personförsening, olycksfallsförsäkring och ersättning vid förlorat bagage.

Vid shopping

Vissa kreditkort erbjuder en shoppingförsäkring. När du gör inköp på nätet ingår shoppingförsäkringen med vissa kreditkort. Prisgarantier, utökat produktskydd och utökat allriskskydd är några av de vanligaste försäkringarna som kan erhållas med ett shoppingkort. Shoppingkort kräver i allmänhet ingen årsavgift.

Bonus-/rabattprogram som är extremt generösa. Några få avgiftsfria kreditkort ger dig tillgång till ganska generösa bonus- och rabattprogram. Bensinkort och belöningskort är två typiska kreditkort som ger dig tillgång till dessa program.

Du kan få rabatter på bensin, online inköp och resor med dessa kreditkort. Det är inte heller ovanligt att du får cashback på alla dina transaktioner, vilket innebär att du får pengar tillbaka när du använder ditt kreditkort.

Överblick över ekonomin

Överblick över ekonomin

En bättre ekonomisk överblick. Om kreditkortet har använts under den aktuella månaden så anländer en faktura med alla köp som har genomförts med kreditkortet. Köpen på fakturan är specificerade så du ser precis vart du handlat och för hur mycket du har handlat.Om du betalar hela fakturan med en gång så tillkommer inga ränteavgifter och om du väljer att delbetala din kreditkort faktura så tillkommer ränta på köpen.

Tryggheten i att alltid ha en ekonomisk buffert. Många människor föredrar att skaffa ett kreditkort som ett skyddsnät om något skulle gå fel. Du kan använda ditt kreditkort som ett säkerhetsnät om du inte har pengar för att köpa ett nytt frys, till exempel när oturen är framme och frysen måste bytas ut.

Det är såklart viktigt att jämföra olika kreditkort. När du söker efter ett kreditkort som har lägst årsavgift ska du komma ihåg att inget kort är bäst på allt. Välj det som är viktigast för dig.

Sveriges största städer

Stockholm

Sverige är ett förhållandevis litet land med våra 10 miljoner invånare. Många av dessa invånare bor i de större städerna. Förutom att städerna är täta till invånarantalet så är de också populära besöksmål.

Stockholm

Sveriges huvudstad är också den största staden till invånarantalet med dess 1,6 miljoner invånare. Stockholm ligger i utloppet av sjön Mälaren på gränsen mellan Uppland och Sörmland. Stockholm är känt för sina sevärdheter och det finns gott om museer och andra nöjen. För att inte nämna shopping, nattliv och restauranger. Omkring 40 % av Stockholms yta består av grönområden, vilket betyder att det sällan är särskilt långt till naturupplevelser. En naturupplevelse som många rekommenderar vid ett besök i Stockholm är skärgården. Flera av Sveriges största företag har sina huvudkontor i Stockholm, vilket gör att många besöker staden på affärsresor. Några exempel på sevärdheter i Stockholm är Skansen, ABBA-museet, gamla stan och det kungliga slottet.

Göteborg

Sveriges näst största stad finner vi på västkusten i både Bohuslän och Västergötland. Staden heter Göteborg och har ungefär 600 000 invånare. I slutet på 1800-talet var staden särskilt viktig för handel med Storbritannien och det var då som Göteborg fick smeknamnet lilla London och är än idag en viktig del för Sveriges import och export.

Göteborg stad
Göteborg

Förutom hamnen så är Göteborg känt för nöjesfältet Liseberg, spårvagnar, avenyn och en viss typ av humor som förespråkas av bland annat Glenn Hysén. Andra exempel på kända personer från Göteborg är Per Andersson, Håkan Hellström och Miriam Bryant.

Malmö

I södra Sverige, närmare bestämt i Skåne län finner vi Malmö, som ligger som nummer tre på topplistan över Sveriges största städer. Malmö ligger vid Öresund och är bland annat känt för den bro som sträcker sig över Sverige och Danmark vid namn Öresundsbron, som spelar en viktig roll i den svensk-danska TV-succén Bron.

Malmö
Malmö

Till antalet innehar Malmö ungefär 300 000 invånare. Förutom att Malmö är känt för sin bro är staden också känd för en annan byggnad som är ett populärt besöksmål, vilket är Turning torso. Malmö bjuder också på kulturliv då det finns flera teatrar och museer. Sist men inte minst är staden kanske mest känd för fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic.

Uppsala

Ungefär 40 minuter norr om Stockholm med tåg finner vi staden Uppsala med sina omkring 200 000 invånare. Uppsala ligger i Uppland och är en känd universitetsstad och stora delar av stadens invånare består av studenter. Uppsala är därför bland annat känt för studentlivet. En sak som är starkt förknippat med Uppsala och dess studenter är firandet av valborg.

I Uppsala finns det många sevärdheter. Bland annat domkyrkan och Uppsala slott. En bit utanför Uppsala finns Gamla Uppsala där du finner de gravfält som kallas för Kungshögarna där det sägs att de fornnordiska gudarna Oden, Tor och Frej ligger begravda. Gamla Uppsala var ett religiöst centrum för asatron dit många vallfärdade.

Västerås

Sveriges femte största stad är Västerås. Västerås ligger i Västmanland och har omkring 128 000 invånare. Västerås är, likt många andra svenska städer, en industristad vilket är anledningen till dess tillväxt. Staden ligger vid Mälarens norra delar ungefär 10 mil väster om Stockholm. Några exempel på sevärdheter i Västerås är Anundshög, vilket är den största fornlämningen i Sverige, och den botaniska trädgården.