10 spännande fakta om eldflugor

Eldflugor i skogen

Eldflugornas sken är magiskt vackert. Tänk dig att du campar i den djupaste skogen och att det börjar blinka bland trädtopparna i mörkret… Scenariot är så ikoniskt att det visats i massor av film- och tv-scener. I Sverige får vi nöja oss med att se eldflugor på film eller tv, för dessa insekter lever i Asien och på de två amerikanska kontinenterna. Här har du 10 fakta om eldflugor som du kanske inte kände till!

1. Det finns 2 000 eldflugsarter

Eldflugorna lever främst i de mer fuktiga områdena i Asien, Nord- och Sydamerika. Totalt finns det 2 000 arter och alla av dem lyser inte. Dessa insekter är former av skalbaggar, och de vuxna skalbaggarna äter helst pollen, nektar och växter. Larverna äter däremot maskar och andra insekter. Sniglar är en delikatess! Från ägg till skalbagge, en eldfluga kan bli flera månader gammal. Men när den utvecklats helt lever den högst i några veckor. Av den anledningen är det svårt för naturforskare att dokumentera eldflugornas rörelser över områdena. Och sedan är ju insekterna ganska små.

2. Eldflugorna försvinner alltmer

Det finns skäl till att man kanske helst skulle vilja spåra eldflugornas rörelsemönster. Även om dessa insekter kanske inte är utrotningshotade uppvisar de ett mönster av att försvinna alltmer från de platser där man brukar se dem. Bekämpningsmedel och ljusföroreningar antas vara två orsaker till eventuellt minskade eldflugspopulationer. Men man vet inte exakt! Man vet inte ens hur många eldflugor som finns.

3. Eldflugor skapar sitt eget ljus

Eldflugorna är självlysande och detta beror på att de kan skapa sitt eget ljus. Med andra ord är de bioluminiscenta. Hur skapas ljuset? Eldflugan har särskilda organ som tar in syre. När syret når cellerna reagerar det med ämnet luciferin – och vips lyser insektens rumpa upp! Ljuset som bildas är ett av de effektivaste ljusen som finns. Det består av nästan 100 procent ljus.

En eldfluga på ett blad.

4. Varje art lyser på sitt eget sätt

Varje eldflugsart har sitt eget sätt att lysa, somliga lyser inte alls.

5. Ljuset har flera användbara syften

Varför lyser eldflugorna? Ljuset har faktiskt flera syften. De flesta djuren lämnar eldflugorna i fred. Dels på grund av deras sken, dels på grund av deras stank, som är en del av ljusbildningsprocessen. Men eldflugorna lyser också för att kunna kommunicera med varandra, liksom som en del av parningsritualen.

6. Många av honorna lever på marken

Bland de olika eldflugsarterna är det många honor som lever på marken. Hanarna flyger däremot. Ljusskenen använder de för att lättare kunna hitta varandra inför parningen.

7. Eldflugor lyser i gult, grönt eller orange

Eldflugornas sken kan ha olika färger. Det kan vara gult, grönt eller orange.

8. Eldflugorna kan lysa tillsammans

Coolt nog kan stora grupper av eldflugor lysa tillsammans, alltså unisont.

Stor grupp av eldflugor som lyser tillsammans

9. Även äggen kan vara självlysande

Det händer att också eldflugsäggen lyser.

10. Eldflugor kan ses på mörka platser

För att se eldflugornas sken måste du först resa långt från Sverige. Därefter måste du bege dig till en mörk plats. Som dessa fakta om eldflugor redan lyft fram verkar insekterna inte alls trivas på platser med ljusföroreningar. Just ljusföroreningarna antas vara en bidragande orsak till dessa varelsers sorgliga försvinnande.


När vi ändå talar om flugor. Du har väl inte missat inte inläggen om bananflugor eller älgflugor?