Att skriva ett testamente

Att skriva ett testamente

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att man skriver sitt testamente. Även yngre personer skriver hur de vill att deras saker och ting ska fördelas efter deras död ifall något skulle inträffa. Men det finns en del att tänka på kring skrivandet av testamentet.

Hur skriver man ett testamente?

Man kan antingen formulera ett testamente på egen hand eller så kontaktar man en advokat alternativt jurist för att få hjälp med alla formuleringar. Det kan vara ett bra alternativ om man känner sig lite osäker. Många gånger kan också banken hjälpa till med skrivandet. Hos Enklaavtal.se hittar du trygga och korrekta avtal i livets alla skeden.

Varför bör man skriva sitt testamente?

Det finns flera anledningar till varför det är klokt att skriva ett testamente. För det första vet man själv att alla de tillgångar man har fördelas på det sätt man önskar när man avlider. För det andra skyddas tillgångarna från utmätning och liknande om det skrivs in i testamentet. Det betyder att en arvinge inte kan tvingas betala en skuld eller liknande med pengar som denne ärvt.

En annan anledning till att skriva ett testamente är att de anhöriga inte behöver tänka på hur saker och ting ska fungera om en anhörig har avlidit. Man kan inte påverka vad som står i testamentet utan det är helt enkelt så att allt ska fördelas som det står där.

Var ska det förvaras?

Det kan vara klokt att förvara testamentets original i till exempel ett bankfack eller hos en juristbyrå. Där kan ingen obehörig komma åt att förstöra testamentet eller ändra det till sin fördel. Man kan sedan ha en kopia hemma eller på något annat ställe.

Ett testamente ska alltid bevittnas av minst två personer.

Vem får bevittna testamentet?

Ett testamente ska alltid bevittnas av minst två personer för att det ska vara giltigt. De personer som bevittnar testamentet måste inte veta vad som står i det utan man kan täcka för texten om man så vill. Det viktiga är att de intygar att den som skriver testamentet är vid sina sinnens fulla bruk.

De som bevittnar testamentet får inte vara släkt med den person som skriver det, och vittnena får inte heller omnämnas i testamentet.

Vad ska stå i det?

I ett testamente bör det framgå vem som ska ärva vad när den som skriver testamentet avlider. I testamentet kan det också stå mer om hur den avlidna vill ha sin begravning och om hur allt ska ordnas kring gravsten, spridning av aska och så vidare.