Letar du efter en flyttfirma i Stockholm?

Letar du efter en flyttfirma i Stockholm?

Bor du i Stockholm och förbereder dig för en flytt? Du kanske känner dig ganska trött vid tanken på det hela. Alla som någon gång har flyttat vet att det är en tuff upplevelse på många sätt. Det tar tid att packa allt. Även den som lever ganska sparsmakat och inte har små saker stående överallt, upptäcker i samband med en flyttpackning att det blir mängder av kartonger ändå. Att sedan packa upp allt när kartongerna väl har fraktats till den nya bostaden är inte heller gjort på nolltid. I tillägg till packningen ska allt flyttas mellan bostäderna, och då gäller det inte bara kartonger i massor, utan även tunga möbler.

En flyttfirma som hjälper dig med allt kring flytten

Dessutom ska den gamla bostaden städas, och det riktigt rejält. Blotta tanken på denna process är något som kan få de flesta att tänka efter ett flertal gånger innan de bestämmer sig för att göra slag i saken och flytta. Men behöver det verkligen vara så tidskrävande och jobbigt? Nej, det behöver faktiskt inte. Det finns ju flyttfirmor som kan underlätta jobbet ordentligt. Om du ska flytta i Stockholm kan du till exempel vända dig till Peter Åkare, som av många betraktas som Stockholms bästa flyttfirma.

anlita Peter Åkare – en flyttfirma i toppklass.

Detta kan Peter Åkare hjälpa dig med

Vad är det då du kan få hjälp med om du anlitar Peter Åkare? Vilka delar av en flytt är det de hjälper dig med? Faktum är att du kan få hjälp med mer än du kanske tror. Det här är en aktör som skräddarsyr erbjudandet baserat på hur ditt behov ser ut. Den första fördelen är att du slipper ge dig ut och försöka få tag i flyttkartonger. Du sparar med andra ord in en hel del pengar jämfört med om du hade köpt alla kartonger, och du sparar tid jämfört med om du hade försökt samla ihop begagnade flyttkartonger från vänner och bekanta som tidigare har flyttat. Du får dessutom kartongerna levererade till dig, och när du är klar med dem hämtas de upp. De behöver alltså inte stå och ta plats i något förråd, och du behöver inte ta dem till någon återvinning. Redan där har du sparat tid.

Flyttstädning och vindsröjning

Personalen på Peter Åkare kan dessutom hjälpa till med de flesta delar av flytten, men du väljer själv hur inblandade de ska vara och i vilka delar. Vill du ha hjälp med nedpackning och uppackning kan du få det. Demontering och möblering är också något du kan få hjälp med, liksom naturligtvis flytt av möbler och transport. Vad du kanske inte var medveten om är att du även kan få hjälp med såväl flyttstädning som röjning på eventuell vind, sådant som annars tar otroligt lång tid om du ska göra det själv. Många upplever att det är enklare att anlita samma aktör för såväl flytt som flyttstäd. Det blir ofta mer ekonomiskt dessutom.

få hjälp med flytten till ditt nya hem.

En väldigt bekväm upplevelse

Med tanke på hur stor del av flytten du kan få hjälp med av Peter Åkare, blir flytten plötsligt en väldigt bekväm upplevelse jämfört med vad de allra flesta är vana vid. Eftersom varje paket sätts ihop efter behov, kan du begära en offert baserad på just dina önskemål.

Världens största vulkaner

Lär känna några av världens största vulkaner
Lär känna några av världens största vulkaner
När en vulkan har haft ett utbrott, ser det ut som berg, med toppen brinnande. När smält sten (magma) har tryckt sig upp igenom jordskorpan bildas en het massa (lava). När lava uppstår kommer det även heta gaser och det bildas rejäla rökmoln som blandar sig med aska. Den hetta som blir av magman bildar i sin tur ett rör i marken där lavan trycker upp sig i. På marken omkring röret uppstår sedan en hög som består av stelnad lava.

Efter att vulkanen haft ett utbrott ser det ut som ett vanligt berg igen. Ett vulkanutbrott kan göra mycket skador på städer, skogar och människor. Ibland har en städer försvunnit och skog och mark brunnit ner. Människor som dör när en vulkan har ett utbrott, dör inte av lavan utan när de andas in de giftiga gaserna. Pompeji i Italien är den mest kända staden som blivit totalförstörd av Vesuvius vulkanutbrott för omkring 2000 år sedan.

Iwo Jima

Denna vulkan är en ö som ligger nära Filippinerna, Kina och Japans kustområden. Iwo Jimo har blivit 20 meter högre än 1945. Under andra världskriget landsteg amerikanska trupper på stranden, som är belägen 17 meter över havet. Sedan flera sekler tillbaka har ön pressats uppåt med en rytm av cirka en meter på fyra år. Forskare och experter tror att vulkanen när som helst kan få ett stort utbrott. Som tur är ligger ön en bra bit från Japans kust och det är inte många människor som bor på ön.

Däremot skulle vulkanen ställa till med förskräckliga vandaliseringar. Blir det ett stort utbrott kan det leda till en ofantlig tsunami, den i sin tur skulle rasera stora områden i södra Japan och längs med Kinas kust. Även storstäder som Hongkong och Shanghai skulle bli ödelagda. Experter har räknat på att en tsunami som skulle kunna uppstå av vulkanen Iwo Jima, mycket väl kan bli ända upp till 25 meter hög.

Chiltepe/Apyeque, Nicaragua

Vulkanen Apoyeque sägs vara den näst farligaste i världen. Apoyeque ligger nära Managua som är Nicaragua huvudstad, där bor drygt två miljoner människor. Om det blir ett vulkanutbrott är det inte bara lava och aska som kan förstöra staden. Det finns en sjö i närheten, och exploderar vulkanen i den skulle en oerhört stor tsunami dra in över hela staden.

Campi Flegrei

Vulkanens namn betyder brinnande fält, och forskarna är oroliga att Campi Flegrei snart kan få ett utbrott. Under senare år har det presenterats nya seismografiska iakttagelser som kan tolka att vulkanen kommit upp i farliga nivåer. En vetenskapsman anser att det redan på 1980-talet kunde kommit en katastrof, med ett stort flöde magma som kunnat stoppa en klippgruppering på 1–2 kilometer. Omgivningarna runt Neapel, där cirka 1,5 miljoner människor bor, kan enligt forskare få förkrossande sviter om vulkanen får ett utbrott. Den mest kända vulkanen, Vesuvius, som ödelade romerska staden Pompeji för lite mer än 2000 år sedan är fortfarande aktiv.

Gunung Kelut, Indonesien

Inom endast 50 kilometer från vulkanen Gunung Kelut bor två miljoner människor, och det är även den del som har landets högsta andel befolkning. Gunung Kelut är liten och ojämnt formad, och ser inte alls så farlig ut, men i jämförelse med andra vulkaner är Gunung Kelut en av de vulkaner som dödat flest i historien. Över 10 000 har omkommit och vid ett enda utbrott omkom hälften.

Läs även mitt tidigare inlägg om Vulkaner i Europa.

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Har du någon gång funderat över hur det kommer sig att elpriset kan variera i så stor utsträckning? Att det beror på tillgången på el kanske är lätt att förstå, men även faktorer som förhållanden i övriga europeiska länder och valutakurser påverkar det svenska elpriset. Här går vi igenom de viktigaste faktorerna.

Tillgång och efterfrågan styr

I likhet med de flesta priser på konkurrensutsatta marknader, styrs elpriset av tillgång och efterfrågan. I Sverige använder vi i relativt hög grad förnybara energikällor, till exempel vind och vatten. Därmed påverkas utbudet till stor del av väderlek. Är det regnigt och blåsigt gynnar det elproduktionen, och tillgången på el ökar. Efterfrågan på el påverkas i huvudsak av temperaturen utomhus. En kall väderlek ökar efterfrågan, medan varmare temperaturer minskar behovet av el. Det är när tillgången på el är större än efterfrågan som elpriset tenderar att sjunka, och vise versa.

I Sverige använder vi i relativt hög grad förnybara energikällor

Möjligheten att lagra energi

Används vattenkraft för att producera el finns möjligheten att lagra energi. Stora vattenmagasin kan fyllas under perioder med mycket nederbörd, för att användas vid senare tillfälle. Under varma och torra perioder händer det att magasinen inte kan fyllas, vilket i sin tur kan pressa upp elpriserna. När det gäller vindkraft saknas denna lagringsmöjlighet, vilket gör att priset kan variera mer beroende på hur mycket det blåser.

Under vinterhalvåret produceras el i större utsträckning på landets kärnkraftverk. Under kalla vintrar händer det ibland att tillgången på el inte räcker till för att tillgodose efterfrågan, vilket i sin tur kan leda till att priserna pressas upp.

Prisskillnader inom landet

Elpriset kan även variera inom landet vid en given tidpunkt. Även här spelar tillgång och efterfrågan en stor roll. Myndigheten Svenska kraftnät, som ansvarar för landets elsystem, har delat in landet i fyra geografiska områden. Detta för att effektivisera eldistributionen och undvika att transportera elen onödigt långt. I norr används förnybara energikällor i större utsträckning (vilket ökar tillgången på el) än i södra Sverige, samtidigt som befolkningsmängden (och därmed efterfrågan) är högre i södra delen av landet. Detta är en del av förklaringen till varför elpriset kan skilja sig beroende var i landet man bor, och ofta är något högre i södra Sverige.

I norr används förnybara energikällor i större utsträckning

Spotpriser – timme för timme

Ytterligare en faktor som påverkar elpriset är tiden på dygnet. Inom de fyra respektive elområdena i landet sätts priset på el utifrån tillgång och efterfrågan varje timme, något som kallas ”spotpris”. Under natten minskar elförbrukningen, vilket medför att det rörliga elpriset minskar under denna tid. Hos Payup hittar du en jämförelse av elbolag och elavtal som gör att du kan spara mycket pengar.

Andra länders elpris påverkar

Elpriset i Sverige påverkas även av elpriserna ute i Europa. En del länder använder exempelvis kol och olja i större utsträckning än vad vi gör i Sverige, vilket gör att elpriset påverkas av priset på dessa råvaror. Här spelar ytterligare en faktor in, nämligen utsläppsrätter. Kort sagt kan höjda avgifter för utsläppsrätter utomlands pressa upp elpriset även i Sverige.

Förändringar i valutakurser

I och med att elpriset påverkas av elpriser utomlands, spelar också valutakursen en betydande roll. I övriga europeiska länder köps ofta bränsle in i dollar och euro, och därmed påverkas elpriset även av hur valutakurserna förhåller sig till varandra.

Hur lång tid tar det för alkohol att gå ur blodet?

Hur länge alkohol stannar i blodet beror på en mängd olika faktorer. Din vikt, kön och i vissa fall även gener kan påverka hur lång tid det tar för alkoholen att gå ur kroppen.

Hur lång tid tar det för alkohol att gå ur blodet?

I genomsnitt förbränner man 0,1 gram alkohol per kilo kroppsvikt och timme. Väger man 60 kg tar det cirka två timmar för en person att förbränna ett standardglas.

Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol. Ett standardglas kan räknas om till 15 cl vin, 4 cl starksprit eller en 33 cl burk starköl.

Må bättre dagen efter

Du har säkert märkt att du inte blir lika påverkad och mår bättre dagen efter om du dricker samma mängd alkohol över ett längre tidsspann. Detta beror på att förbränningen i levern pågår med jämn hastighet. När alkoholen förbränns inne i levern sjunker alkoholkoncentrationen i blodet.

Intar du alkohol i lugn takt tillsammans med en måltid kan du redan ha förbränt en del av alkoholen när du druckit upp glaset. Detta innebär att alkoholkoncentrationen i blodet aldrig blir så pass hög som den blir när du dricker i snabb takt på en tom mage.

Dricker en vuxen person fem glas i snabb takt kan personen nå en promillehalt på 1,5, medan samma person kan dricka samma mängd alkohol över flera timmar och ”endast” nå 0,75 promille.
Promillehalten räknar man ut genom att se hur många gram alkohol man har i kroppen per liter blod. En promille är cirka ett gram alkohol per liter blod.

Skillnad mellan könen

Män förbränner generellt alkohol snabbare än kvinnor. Detta beror på att män generellt sett har fler alkoholnedbrytningsenzymer i kroppen än vad kvinnor har. Kvinnor får med andra ord en högre promillehalt än män efter samma alkoholintag.

Alkohol fördelar sig i kroppens vattenfyllda vävnader. Kvinnor som både har mindre vatten i kroppen och ofta väger mindre än män får alltså en högre alkoholkoncentration i blodet.

Genetiska faktorer

I levern omvandlar kroppen alkohol till acetaldehyd som senare omvandlas till ättiksyra. Vissa personer har bristande förmåga att omvandla acetaldehyd till ättiksyra. Det påverkar både hur snabbt personen bryter ner alkoholen samt hur man mår fysiskt dagen efter. Denna bristande förmåga kan vara genetiskt ärftlig.

Går det att påskynda alkoholförbränningen?

Nej, det finns ingen bevisad metod som påskyndar alkoholförbränningen i kroppen. Det är leverns uppgift att förbränna alkoholen, och denna process går inte att påskynda.

Går det att påskynda alkoholförbränningen?

Det är även viktigt att ta hänsyn till att alkohol kan ha effekter på kroppen även efter att den gått ut ur systemet. Körförmågan är exempelvis nedsatt med 20 % även om promillehalten i blodet är återställd.

Systembolagets hemsida kan du läsa mer om hur lång tid det tar för specifika alkoholsorter att lämna kroppen, baserat på en person som väger 70 kg.

Nu när du lärt dig mer om alkohol kanske du även vill läsa guiden göra egen handsprit.

Smarta presentförslag inför inflyttningsfesten

Tips på presenter till inflyttningsfesten

Det kan vara svårt att veta exakt vad man ska ge bort i present när någon bjuder in till inflyttningsfest. Måste det vara något som passar i hemmet? Det är ännu svårare när du behöver ge en present utan att veta vad den inflyttande känner sig behöva i sitt nya hem. Men det finns en del presenter som oftast uppskattas, speciellt då de oftast faktiskt behövs. Här är några sådana presentförslag som kanske kan hjälpa dig som inte kan komma på några bra presenter, eller tvekar över vad som ens skulle kunna vara bra presenter för någon som nyss flyttat till ett nytt hem.

Presentkort

En present som nästan alltid är framgångsrik på en svensk inflyttningsfest är ett presentkort på IKEA. Det finns alltid något som skulle behöva köpas – oavsett om det är möbler, köksredskap eller kanske nya laddningsbara batterier. Genom att låta dem själva bestämma vad de använder presentkortet för så slipper du fundera på om de behöver fler lakan eller ett durkslag. Du slipper också fundera på hur stor deras säng är eller om du måste köpa det dyraste durkslaget eller inte.

Om ett presentkort från IKEA, eller annan liknande affär, inte känns så kul att komma med så kan du bidra till inflyttningsfesten med något gått att dricka. Det kan lika gärna vara alkoholfritt bubbel som en passande whiskey eller ett gott vin. Om du inte vet vad den nyinflyttade gillar att dricka så är det enkelt och smidigt att vända sig till Systembolaget – antingen till dess hemsida eller de butiksanställda.

Vackra blommor

En blomma eller två kanske inte alltid behövs men det är sällan ouppskattat, speciellt i ett nytt hem. Du behöver i de flesta fall inte heller oroa dig över att hitta något funktionellt eller efterlängtat. Att ge bort en blombukett är istället en fin gest som passar i varje hem. Det är svårt att gå fel med orkidéer eller tulpaner.

Rätt inflyttningspresent kan vara en riktig stämningshöjare.
En hembakad tårta är aldrig fel att ta med sig till inflyttningsfesten. Farbror Åke blev väldigt glad över denna.

En stämningshöjare

Ett brädspel är en present som precis som bubbel passar både under en inflyttningsfest och i hemmet. Chansen är ju att det hjälper till att höja stämningen och bidra till att ni har en riktigt trevlig kväll tillsammans.

Det kan även vara värt att fundera på din relation till inflyttningsfestens värd. Om ni känner varandra rätt bra så behöver kanske inte gåvan heller ha lika stor betoning på själva inflyttningen och det nya hemmet. Eller åtminstone kan den kombinera det nya hemmet med något du vet att den nyinflyttande tycker om. Det finns många roliga prylar att köpa idag. Om den nyinflyttade är lite nördig av sig kan presenten bestå av en superhjältemugg eller en tjusig dörrmatta. Eller kanske en bok som skulle passa bra i det nya badrummet.

Självklart kan dessa presenter passa även den mindre nördiga; byt ut muggen med Spindelmannenmotiv mot en fin tekopp från Indiska eller Åhlens. En sådan mindre pryl för hemmet är också enkelt att kombinera med något annat som känns roligare, som ett gott te eller några kakor som kan vara gott att ha till teet.

Avslutningsvis

Avslutningsvis så är en praktiskt pryl alltid uppskattat som present. Det spelar mindre roll om det redan finns i det nya hemmet, om du tror att det saknas en ljusstake eller en vitlökspress i hemmet så är det sällan en present som inte uppskattas.

Ordspråk, visdomsord och citat om livet

Genom livet stöter vi på tillfällen då vi vill sammanfatta våra händelser och erfarenheter i ord.

Därur föds citat och ordspråk fram som används om och om igen och kan bli ledstjärnor genom livet. Här har jag samlat ett antal ordspråk, citat och visdomsord om livet som kan komma till användning. De är indelade i olika kategorier fast går förstås att använda i flertalet olika sammanhang.

Enkla och motiverande visdomsord.

Äldre ordspråk

 • Det är ingen ko på isen så länge rumpan är på land.
 • Bättre fly än illa fäkta.
 • Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket.
 • Borta bra men hemma bäst.
 • Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
 • Hunger är den bästa kryddan.
 • Gråt inte över spilld mjölk.
 • Anfall är bästa försvar.
 • Liten tuva välter ofta stort lass.
 • Ju fler kockar desto sämre soppa.
 • Efter regn kommer solsken.
 • Man kan inte lära en gammal hund sitta.
 • Lika barn leka bäst.
 • Arga katter får rivet skinn.
 • Den som söker han finner.
 • Små grytor har också öron.
 • Som man bäddar får man ligga.
 • Den som lever får se.

Visdomsord

 • Gör mer av det som gör dig lycklig.
 • Älska mig mest när jag förtjänar det minst för då behöver jag det som mest.
 • Tiggaren kan inte välja.
 • Vi dör bara en gång, alla andra dagar lever vi.
 • Ett äpple om dagen håller doktorn borta från magen.
 • Livet är inte de dagar som gått utan de dagar man minns.
 • Livet är inte alltid en dans på rosor.
 • Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.
 • Var en röst, inte ett eko.
 • Ge mig kraft att förändra det jag kan, tålamod att förändra det jag inte kan förändra och vishet nog att inse skillnaden.

Tänk mindre känn mer - visdomsord.

Citat

 • Du är modigare än du vet, starkare än du tror och klokare än du förstår. Nalle Puh
 • Ingen kan vara nere med en ballong. Nalle Puh.
 • Bättre än tusen tomma ord är ett som ger fred. Buddha.
 • Det är lättare att leda en nation än att uppfostra tre barn. Winston Churchill.
 • Det är inget fel på förändring, bara den är i rätt riktning. Winston Churchill.
 • Livet är härligt, bara man är karaktärssvag att njuta av det. Sokrates.
 • Citat och visdomsord om kärlek

  • Det finns inget bot för kärleken annat än att älska mer. Thoreau.
  • Det är omöjligt att vara förälskad och klok på samma gång. Francis Bacon.
  • Kärlek kan förflytta berg. Nordiskt ordspråk.
  • Vi kan inte uträtta stora saker, bara små saker med stor kärlek. Moder Teresa.
  • Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre och störst av dem är kärleken. Bibeln

Så blir du en bra hundägare

Så blir du en bra hundägare

Det brukar ofta sägas att hunden är människans bästa vän, och väldigt många är beredda att intyga att det ligger mycket sanning i det påståendet. Men är då alla lämpliga som hundägare? Nej, naturligtvis är alla inte det, men det stora flertalet kan lära sig att bli det. Som alltid finns det ett fåtal undantag, men det jag ska gå in på nu är hur du och alla andra som är intresserade, kan lära er att bli bra hundägare.

En konsekvent uppfostran

Att ha hund är ofta väldigt roligt och givande, men det kan i perioder också vara utmanande. Att uppfostra en valp och senare ung hund är inte alltid enkelt :-). Ditt tålamod kommer utsättas för en hel del prövningar och det gäller att du håller en konsekvent linje i din uppfostran. Du ska naturligtvis aldrig vara hårdhänt eller elak mot hunden. Vad du heller inte bör göra är att låta hunden göra precis som den vill. Det finns hundägare som låter i synnerhet små hundar slippa undan med det mesta, på grund av att de är just små, och därmed inte kan åstadkomma så stor skada. Det är en väldigt dålig tanke.

En hund ska uppfostras oavsett hur stor eller liten den kommer att bli som vuxen. Att uppfostra den och lära den vad den får göra och inte kommer att bli otroligt mycket lättare om du ser till att vara konsekvent. Bestäm dig för vad den får och inte får göra, och håll dig till det. Var tydlig och använd korta tydliga ord, inte långa meningar. Sådana kommer inte hunden att förstå. Var vänlig men fast i ditt agerande. Viktigt också förstås är att teckna en bra hundförsäkring till din hund, det kan du läsa mer om hos Hundförsakring.se.

Plocka upp efter hunden och håll den kopplad

Att ha hund och vara en bra hundägare handlar inte bara om att uppfostra hunden. Som ägare måste du också agera på ett bra sätt gentemot dina medmänniskor. Du bör till exempel alltid plocka upp efter din hund när den har uträttat sina behov. Det finns ingen som tycker att det är trevligt när sådant lämnas kvar i vägkanter så att andra kan råka trampa i det. Du bör med andra ord alltid se till att vara utrustad med bajspåsar när du går ut på promenad med din fyrbenta vän.

Något annat du också bör tänka på är att du ska ha din hund kopplad. Tänk på att många av de du möter kan vara hundrädda och inte alls vill att en främmande hund ska komma fram till dem. Tänk också på att andra hundägare kan ha svårt att kontrollera sina hundar om de möter en hund som inte är kopplad.

Det finns gott om anledningar till att ha koppel på hunden på promenaden. Om du vill låta din hund springa lös finns det gott om hundrastgårdar där det finns utrymme för sådant. En tredje sak att komma ihåg är att andra inte alltid vill hälsa på hundar. Det gäller både människor och andra hundar. Även om din hund är otroligt snäll bör du aldrig släppa fram den till andra och låta den hälsa, förrän den andra parten bekräftar att det är i sin ordning.

Ryckningar i ögonlocket

Ryckningar i ögonlocket

Varför rycker det i ögonlocket?

Vi alla har varit med om det, hur ögonlocket plötsligt börjar rycka okontrollerat. Gärna i dem absolut sämsta tänkbara tillfällena. Detta kan upplevas som väldigt frustrerande och för vissa av oss kan det även leda till att vi får tårar som rinner. Trots det är ryckningarna ändå oftast helt ofarliga. Det finns däremot några symptom du ska vara uppmärksam på om ryckningen sitter i en längre tid.

Vad beror det på?

Ryckningarna uppstår då hjärnan talar om för en nerv att den ska dra ihop sig. Detta kallas med andra ord en nervryckning eller muskelryckning. Ryckningarna sker oftast runt ögat, men du har säkert upplevt nervryckningar på andra delar av kroppen också. Som exempelvis mitt på armen.

Det är inte helt självklart enligt forskarna varför detta sker. Då nervryckningen i sig oftast är ofarlig forskas det inte på detta speciellt mycket. Men det finns ett samband mellan nervryckningar och en stressig vardag.

Får du för lite sömn, har en stressig vardag, tränar för hårt eller konsumerar för mycket kaffe har du större chans att få muskelryckningar. Med andra ord kan det vara ett tecken på att du ska ta det lugnare.

Med tanke på att stress påverkar muskelryckningar kan det också vara en förklaring till varför vi så ofta får muskelryckningar vid de sämsta tänkbara tillfällena.

Egen behandling

Då forskningen pekar mot att nervryckningar ofta sker på grund av att vi är överansträngda eller att kroppen upplever stress är den bästa egenbehandlingen att vila. Börjar ögonlocket rycka bör du blunda och på så sätt låta ögat vila ett tag. Nervryckningar går för det mesta över väldigt snabbt av sig själv, men ibland kan de hålla i sig i veckor.

Blunda och låt ögat vila ett tag.

Har du ett kontorsarbete där du spenderar större delen av arbetsdagen vid skärmen är det viktigt att ta pauser. Låt ögat vila genom att titta upp från skärmen emellanåt och koncentrera blicken på något längre bort. Korta pauser där du reser dig från skrivbordet är också att rekommendera. Detta är ett sätt att undvika att du överanstränger ögonen med det blåa ljuset av skärmen. Får du ofta ryckningar kan det vara tid att uppsöka en optiker för att testa ut glasögon.

Uppsök läkare

Om ett symptom påverkar din vardag på ett negativt sätt bör du alltid uppsöka en läkare. Får du ofta nervryckningar som sitter i och påverkar dig negativt bör du alltså kontakta en vårdcentral. Det finns dessutom tre tillfällen då muskelryckningar bör undersökas.

Upplever du nedan tre symptom bör du uppsöka läkare eller kontakta vårdguiden 1177 för rådgivning:

 • Det rycker i själva ögat och inte på områden omkring (ögonlock, under ögat etc.)
 • Din syn påverkas av nervryckningarna
 • Nervryckningen avtar inte utan sprider sig till större områden

Läs även varför man får hicka och bästa knepen för att somna sött.

Hitta kärleken 2021 med nätdejting

Hitta kärleken 2021

Visst är kärlek underbart? Men det kan vara väldigt svårt att hitta den perfekta kärleken ibland. Det finns dock väldigt många dejtingsidor där du kan hitta flera singlar i ditt närområde som du kan dejta. Här får du några tips på hur du kan hitta kärleken i ditt liv.

Tips på vad du kan göra på en dejt

Det första du kan göra är att registrera dig på en dejtingsida. På en dejtingsida kan du hitta många singlar som finns i ditt närområde. Oftast behöver du bara swipa höger för att ge personen en like.

Dating är något som har funnits väldigt länge men dating kan se ut på olika sätt. Här får du ett par bra tips på hur en dejt kan se ut.

 • Ät middag
  När du väl har hittat någon som verkar vara intressant så kan du bjuda ut honom eller henne på middag. Ni kan antingen gå på en restaurang eller så kan du laga maten hemma själv. Det kan ibland vara mysigare att göra mat själv och bjuda på.
 • Titta på film tillsammans
  Ett annat bra tips är att titta på en film tillsammans. Gärna någon romantisk film som får det att pirra hos er båda. Ni kan antingen gå på bio eller ha lite mys i soffan framför en film.
 • Ta en promenad tillsammans
  Promenader kan faktiskt vara väldigt romantiska. Du och din dejt kan gå en långpromenad och titta på den fina naturen. Ni kan också gå upp till en utsiktsplats och titta på den fantastiska utsikten.
 • Åk på roadtripp tillsammans
  Att åka på en roadtripp tillsammans kanske man inte gör på första dejten, men det kan vara en bra sak att göra på andra eller tredje dejten.

Att tänka på vid dating

Att tänka på vid dating

Det finns en del saker som du bör tänka på när du ska dejta en person. För det första måste du ge personen tid. Alla människor behöver tid på sig att bli redo för att ta nästa steg. Det är inte alltid som den andra personen är redo för att ta nästa steg utan ibland måste du ligga på för att ni ska kunna ta nästa steg i er relation. Tänk dock på att inte vara för snabb och skynda in i något så att du inte riskerar att skrämma iväg din dejt. Tänk också på att ta den tid du behöver. Du behöver inte skynda in i något och det är viktigt att allt känns rätt för dig.

Få bort röklukt från dina kläder

Få bort röklukt från dina kläder

För inte så väldigt länge sedan var det tillåtet att röka inne på krogar och restauranger.

Det var så klart mysigt för alla rökare. Efter middag, kaffe och kaka, så tog man upp en cigarett och avnjöt också den. Kanske har du noterat hur man alltid gjorde så på äldre filmer, både svenska och utländska, som Humphrey Bogart och Lauren Bacall, när deras blickar möttes vid pianot genom slingor av rök? Inte undra på att det ansågs sofistikerat att röka, på den tiden. Nu vet vi bättre och rökning är inte längre tillåtet ens på uteserveringar.

Häng dina illaluktande kläder på elementet

Ett av bekymren med att röka på krogen var att när man kom hem så luktade alla kläder inpyrt och unket, ungefär som en gammal askkopp. Då kunde man hänga ut sina kläder på balkongen, eller helt enkelt tvätta dem. Nu, då det är mer sällsynt att våra kläder luktar rök av den anledningen så har jag lärt mej ett trick! Typiskt att tricket kom nu! Man kan hänga sina illaluktande kläder på elementet! Ja faktisk. Oavsett om det är på eller inte så försvinner all röklukt. Jag blev väldigt förvånad när jag insåg att det faktiskt fungerar.

En annan situation när kläder kan få röklukt är när man eldar. Om du t.ex. har en trädgård och eldar löv på hösten i en tunna eller liknande så är det mycket troligt att du får en påfallande doft eller stank, hur man nu ser det, av brandrök i kläderna. Jag har inte testat om också den lukten försvinner med elementtricket, men jag skulle gissa att den gör det. Det krävs element av den lite äldre typen, som varmvatten leds in i. Jag själv bor i en femtiotalslägenhet, och de elementen funkar utmärkt för det.

Blanda ättika och vatten i en sprayflaska

Ett annat tips för att få bort röklukt från kläder är att blanda ättika och vatten i en sprayflaska och spraya på kläderna. Det ska vara en del ättika och nio delar vatten. Låt det verka några timmar, sedan ska det lukta fräscht igen.

Mina bästa knep hur du får bort röklukten ur kläderna.

Om inget av dessa tips har fungerat för dig så finns bara en sak kvar att göra: Tvätta kläderna och häll i en deciliter ättika i tvättmedelsfacket innan du startar maskinen.

Du kan alltså:

 • Vädra kläderna på balkongen
 • Hänga dem på element
 • Spraya dem med vatten- och ättika blandning
 • Tvätta dem med tvättmedel och ättika

Ett annat sätt att undvika röklukt är förstås att ha en speciell rock som du använder när du t.ex. eldar löv. Då slipper du få brandrökslukt på kläderna alls. Då kanske håret kommer att lukta lite, men då tvättar du helt enkelt bort det som vanligt med hårschampo.

Lycka till med dina försök. Jag är säker på att det kommer att gå bra! Medans du väntar på att röklukten ska försvinna kan du läsa vidare om Världens starkaste chili eller lära dig blanda egen handsprit.