Brandskydd för företag

Brandskydd för företag

Genom att ha rätt brandskydd kan företaget du jobbar hos minska risken för brand. Med val av rätt brandskydd så undviks också att branden sprider sig.

Med rätt brandskydd för företag kan du minska riskerna för kostsamma och förödande brandskador. Detta kan hjälpa till att rädda liv. Det är därför mycket viktigt att all din personal är utbildad inom brandsäkerhet för att kunna förhindra och förebygga risken för bränder.

Förebyggande arbete kring brandskydd

Att företagen har ett förebyggande arbete kring brandskydd och brandsäkerhet är ofta ett krav från försäkringbolaget där du tecknat din företagsförsäkring. Kravet på att man har rätt brandskydd och att man jobbar systematiskt i företaget för att minska risken för bränder, hittar man i försäkringsvillkoren för sin företagsförsäkring.

Förebygg & begränsa brandrisker tillsammans med Cupola

Företaget Cupola kan ge ditt företag rätt förutsättning för att förebygga brandrisker i dina lokaler. Tillsammans med Cupola kan ni begränsa och lokalisera fastighetens säkerhetsrisker.

Förebygg & begränsa brandrisker

Kompetens och utrustning

För att kunna upprätthålla en hög säkerhet i er företagsmiljö krävs både kompetens och rätt utrustning. Cupola erbjuder både den kompetensen som krävs för att kunna skydda sig och även den utrustning som behövs för att skydda de anställda samt lokalerna mot en eventuell brand.

Cupola kan ta hand om löpande service och underhåll av ditt företags skyddsutrustning. De kan hjälpa till med gedigen utbildning av din personal. Utbildningen kan vara allt första hjälpen till krishantering. Ditt företag får en helhetslösning för din brandsäkerhet.

Kontor över hela landet

Cupola har kontor över hela landet och du hittar dem i Örnsköldsvik, Falun, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Finspång, Lidköping, Skövde, Göteborg och Malmö. Du som kund kan få hjälp av dem oavsett var du har ditt företag lokaliserat.

Besök Cupola idag och få rätt förutsättningar för att förebygga brandrisker i ditt företag!