Axolotl – salamandern som aldrig vill bli stor

Axolotl - salamandern som aldrig vill bli stor

Axolotlen, ett fascinerande vattenlevande djur som trollbinder forskare och akvarieentusiaster världen över, är en unik salamander som aldrig växer upp utan förblir i sin larvform genom hela livet. Denna egenskap, känd som neoteni, gör axolotlen särskilt intressant inom regenerativ medicin då den har förmågan att återskapa förlorade kroppsdelar. I denna artikel utforskar vi axolotlens hemliga liv under ytan – från dess ursprung i Mexikos sjösystem till hur man tar hand om dessa mystiska varelser i fångenskap. Vi kommer också att beröra de utmaningar som arten står inför på grund av miljöförstöring och vad detta betyder för framtiden.

Vad är en axolotl?

Ursprung och namn

Axolotlen kommer från Mexiko. Dess namn betyder “vattensmonster” på nahuatl, aztekernas språk. Denna varelse har levt i sjöar runt Mexico City.

Dessa djur är speciella. De tillhör salamanderfamiljen men skiljer sig från andra amfibier. Axolotler genomgår inte fullständig metamorfos som grodor gör.

Unika egenskaper

Axolotlen har unika drag som fascinerar forskare och djurälskare. Den behåller sina gälar hela livet vilket ger den ett distinkt utseende med fjäderlika strukturer runt huvudet.

En annan intressant förmåga hos axolotlen är dess regenerering av kroppsdelar. Den kan återskapa förlorade lemmar, organ eller delar av hjärnan utan ärrbildning – något ovanligt bland ryggradsdjur.

Axolotelns livscykel

Livscykel

Axolotelns livscykel börjar som ett ägg. Efter att ha kläckts lever larverna i vattnet där de andas genom gälar likt fiskar.

När de växer upp förändras de vanligtvis inte till landdjur såsom andra amfibier gör. De flesta axolotler fortsätter sitt liv helt undervattensbundna och reproducerar sig även i detta stadium.

Reproduktionen sker via ägg som honan lägger på vattenplantor eller stenar där hanen sedan befruktar dem externt.

Utbredning och klassificering

Geografisk utbredning

Axolotlens ursprungliga habitat är i Mexiko. De lever huvudsakligen i sjösystemen Xochimilco och Chalco. Dessa vatten är lugna och har en hög salthalt, vilket passar axolotlen bra. I dessa sjöar kan de gömma sig bland växter och leriga bottnar.

De flesta axolotlar idag finns dock inte kvar i det vilda. Istället lever de som husdjur eller forskningsobjekt över hela världen. Detta beror på att deras naturliga livsmiljöer har förstörts av människan.

Taxonomi

Axolotlen tillhör ordningen Caudata, underklassen Lissamphibia inom klassen amfibier. Dess vetenskapliga namn är Ambystoma mexicanum. Inom denna grupp finns många arter som liknar varandra men axolotlen är unik med sin förmåga att leva hela sitt liv i larvstadiet utan att genomgå metamorfos.

Dess nära släktingar går igenom en fullständig förvandling från larv till adult groddjur, men inte axolotlen. Den behåller sina gälar och simhud mellan tårna även som vuxen.

Anpassningar

Axolotler har flera anpassningar som gör dem lämpade för sitt specifika habitat. De har brett mun, vilket hjälper dem fånga byten i vattnet snabbt.

Deras hudfärger kamouflerar dem väl mot rovdjur bland vegetationen under vattnet.

De kan också regenerera förlorade kroppsdelar, såsom svans eller lemmer, vilket är användbart om de skadas av rovdjur eller andra faror i miljön.

För att klara av låga syrenivåer använder de både gälar och hud för andning.

I slutändan visar dessa egenskaper hur väl anpassad axolotlin är till sin miljö trots hot om utrotning på grund av mänsklig aktivitet.

Utseende och anatomi

Axolotlens fysiska utseende är unik och fascinerande. Detta djuret har en långsträckt kropp med mjuk yta och finns oftast i olika nyanser av grått, brunt eller svart, även om det finns leucistiska (nästan vita) varianter. En axolotls huvud är brett med stora ögon utan ögonlock, vilket ger dem ett karakteristiskt uttryck. Munnen är liten men kan vidgas när de äter.

Deras mest slående drag är de ytre gälarna, som ser ut som fjäderlika formationer på båda sidor om huvudet. Gälarna används för att andas i vattnet där dessa djur spenderar hela sitt liv. Axolotlar har också fyra ben med fullt fungerande tår som hjälper dem att gå längs bottensedimentet eller simma.

Egenskaper

Axolotlens anatomi innehåller flera unika egenskaper som skiljer den från andra amfibier. Till exempel kan axolotlen genomgå regeneration, vilket innebär att den kan återskapa förlorade kroppsdelar inklusive organ, vävnad och till och med delar av hjärnan. Denna förmåga studeras ofta i medicinska sammanhang för dess potential inom regenerativ medicin.

En annan intressant aspekt är deras neoteniska natur; de når könsmognad utan att genomgå fullständig metamorfos – de behåller sina larvliknande egenskaper även i vuxen ålder.

Olika arter

Det finns en mängd olika arter av axolotlar, och varje art uppvisar subtila skillnader i sitt utseende. Vissa arter kan ha ljusare eller mörkare hudtoner än andra samt variationer i storlek och form på fenorna eller mönstret på sin hud.

Trots dessa olikheter delar alla arterna liknande grundläggande anatomiska strukturer såsom gälar, benstomme och reproduktionsorgan vilket gör det lättare att identifiera dem som axolotlar.

I slutändan visar både det detaljrika yttre samt den komplexa inre anatomin hos axolotlin hur speciell denna amfibie verkligen är – inte bara för forskare utan även för akvarieentusiaster runtomkring världen.

Regenerativ förmåga

Axolotlens regenerationsförmåga är anmärkningsvärd. De kan återskapa förlorade kroppsdelar, såsom ben, svansar, och till och med delar av hjärtat. När en kroppsdel skadas startar en komplex process där cellerna vid såret omvandlas till en typ av stamceller. Dessa celler kan sedan bli vilken vävnad som helst.

Processen är inte bara snabb utan också mycket effektiv. Inom några veckor kan axolotlen ha en helt ny lem eller svans. Detta har stor vetenskaplig betydelse för forskningen om läkning och regenerering hos människor.

Utvecklingsprocess

Till skillnad från andra amfibier genomgår axolotlen ingen fullständig förvandling. Medan de flesta salamandrar utvecklas från larver i vatten till vuxna djur som lever på land, stannar axolotler i sitt larvstadium hela livet – ett fenomen känt som neotenin.

Det innebär att även vuxna axolotler behåller sina gälar och fortsätter att leva i vattnet under hela sin livscykel. Denna unika utveckling gör dem intressanta för studier av evolutionen bland amfibier.

Axolotl - Ekologi och habitat

Ekologi och habitat

Axolotlens roll

Axolotlar är en viktig del av sitt ekosystem. De fungerar som rov för större djur och hjälper till att kontrollera populationen av de arter de äter. Deras närvaro indikerar ofta ett hälsosamt vattenekosystem.

I det vilda äter axolotlar småfisk, insektslarver och andra smådjur i vattnet. De bidrar till den naturliga balansen genom att hålla dessa populationer under kontroll. Men axolotlarna är också byte åt större fiskar och fåglar, vilket gör dem till en integrerad del av näringskedjan.

Habitatbeskrivning

Axolotlarnas naturliga habitat är Xochimilcos kanalsystem nära Mexico City. Dessa vattenmiljöer kännetecknas av lugnt, sött vatten med rik vegetation som erbjuder skydd och foder för axolotlarna.

Denna unika miljö ger perfekta förhållanden för axolotlarnas livscykel, från läggning av ägg till utvecklingen till fullvuxna individer. Vegetationen ger gömställen från rovdjur samt platser där de kan hitta sin föda.

Miljöförändringars påverkan

Miljöförändringar har stor inverkan på axolotlpopulationerna. Föroreningar, habitatförlust och introducerade arter hotar deras överlevnad.

  • Förorenat vatten minskar syrehalten vilket skadar både ägg och levande axolotlar.
  • När deras levnadsmiljön minskar blir det svårare för dem att finna foder eller partner.
  • Introducerade arter konkurrerar om mat eller jagar direkt på axolotlen.

På grund av dessa problem klassificeras nu axolotlin som endangered, alltså starkt hotad, vilket innebär att den riskerar att dö ut helt om ingenting görs för att bevara dess naturmiljö eller minska negativa mänskliga aktiviteter.

Att bevara axelotlekologin krävs samordnade insatser från lokala myndigheter, forskargrupper samt engagemang från allmänheten. Det handlar inte bara om själva arten utan även om att upprätthålla ett balanserat ekosystem där många olika organismer samexistera harmoniskt.

Avslutningsvis spelar skyddet av miljön en avgörande roll i strävan efter att säkerställa framtiden för den fascinerande arten axelotlekologin viskar mycket om hälsan hos våra akvatiska system globalt sett.

Vanliga frågor

Vad är en axolotl?

Axolotl är en mexikansk salamanderart som lever i vatten och är känd för sin förmåga att regenerera förlorade kroppsdelar.

Var kan man hitta axolotlar i naturen?

Axolotlar finns endast i det vilda i Xochimilco-sjösystemet nära Mexico City, men de är hotade på grund av miljöförstöring.

Hur ser en axolotl ut?

En axolotl har ett unikt utseende med fjäderlika gälar, bred mun och en lång svans. De varierar ofta i färg från mörkgrå till albino.

Kan axolotlar verkligen regenerera kroppsdelar?

Ja, axolotlar har en extraordinär förmåga att regenerera inte bara lemmar utan även andra kroppsdeler som hjärna och hjärta.

Vilken typ av habitat behöver axolotlar för att överleva?

Axolotler behöver lugnt sötvatten med riklig växtlighet och lerig botten där de kan jaga smådjur och gömma sig från rovdjur.

Är axolotlin hotad eller skyddad någonstans?

Axolotlin listas som akut hotad av IUCN och skyddsinsatser pågår både in situ (i dess naturliga habitat) samt ex situ (i fångenskap).


Missa inte inläggen om Kapybara och kokoskrabban.

Fakta om kamelspindeln

Kamelspindel eller Solifuge

Med en vacker grönbrun kropp och ljusbruna tentakler rör den sig framåt som i en sagobok. Kamelspindeln blir upp till 15 cm lång och är känd för sin otroliga snabbhet. Den kan röra sig i en hastighet av 15-17 kilometer i timmen.

Vindskorpionen – en människojägare?

Kamelspindeln är allmänt kallad vindskorpion eller solspindel och ingår i Solifugae-familjen. Denna familj lever runt om i världen i öknar i flera olika storlekar samt i olika arter.

Det finns rykten som kraftigt överdriver kamelspindelns farlighet vilket grundar sig i historier som fördes vidare av de amerikaner som tjänstgjorde i den amerikanska armén under Irak-kriget. De beskrev dessa spindlar som lika stora som ett människoben och ständigt ute efter att äta människor!

Kamelspindeln, eller som den också kallas, vindskorpionen, är ett rovdjur och om du blir biten gör det ont – men kamelspindeln är inte giftig och inte farlig för människan. De försöker undvika solen, därav namnet Solifuge (solundvikare), och vill gärna stå i skuggan av människan utan att attackera. I Sydafrika kallas de lustigt nog för “frisörer”.

Solifuge (solundvikare)

Spindelns läckra meny

Kamelspindeln är en läckergom som älskar saftiga skalbaggar och krispiga gräshoppor. De har kloliknande tänder som de greppar med för att ta sitt byte, de är utmärkta predatorer. De har känselorgan på sitt fjärde benpar som man tror uppfattar rörelsevibration i mark så att de snabbt kan lokalisera sitt byte. De klarar av att leva i temperatur av 50 grader Celsius och kan klara sig utan vatten i ett helt dygn.

Kamelspindeln lever ungefär i ett år och är lite annorlunda jämför med sina spindelkollegor. Medan de flesta spindlar har boklungor, har denna spindel endast trakéer. Detta ökar motståndkraften på så sätt att de kan klara av att befinna sig i en syrefattig och koldioxidmättad miljö som exempelvis i ett djupt hål. De förlorar också mycket lite vätska om man jämför med djur som har lungor.

Kamelspindelns familjeliv

Kamelspindelns familjeliv

Kamelspindeln har ett spännande familjeliv. De parar sig en gång per år vilket sker frivilligt eller ofrivilligt från honans sida. Antingen kan sperma överföras direkt eller indirekt. Om det är en indirekt överföring tar hanen ett grepp om honan och lägger henne på ryggen. Han skickar ut en så kallad spermatofor som förs in i honan. Honan vet att hanen är intresserad eftersom han närmar sig henne med utsträckta pedipalper. Antingen blir honan aggressiv eller så blir hon medgörlig. Om honan är aggressiv kan hanen lugna ner henne genom att stryka honan med pedipalperna, vilket gör att hon blir orörlig. Parningsakten kan bli turbulent om honan är motvillig. Då låser hanen fast sig i honan och biter henne för att paralysera henne. Äggen placeras sedan i ett hål som honan grävt. Ofta lägger hon flera ägg, ända upp till 200 ägg. Det är vanligt att honan vaktar äggen tills de kläcks en månad senare. Av de små spindelembryona är det bara ett tiotal som når nymfstadiet för att sedan bli vuxna.

En vacker spindel

Kamelspindeln är vacker. Den påminner både om en skorpion, en insekt och en spindel. Den är en märklig spindel som ser både primitiv och högt utvecklad ut. Den har långa kraftfulla ben och kraftfulla käkar på huvudet som ser ut som två klor bredvid varandra. Ett mycket intressant utseende för denna udda och lite magiska spindel…..eller skorpion…..eller insekt.


Läs även Så kan du bota din spindelfobi eller inlägget om världens största snigel.

100 roliga och onödiga fakta

100 roliga och onödiga fakta

Nedan listas 100 onödiga och roliga fakta som du bara måste ta del av:

1. Bananer och människor delar 50 % av samma DNA.
2. Man tror att kokosnötter dödar fler människor årligen än vad hajar gör, det är dock aldrig motbevisat eller bevisat.
3. Om man viker ett papper 42 gånger så når det ända till månen.
4. Nutella uppfanns redan under andra världskriget av en italiensk konditor.
5. Man föds med 300 ben men som vuxen har man bara 206 ben.
6. Shakespeare och Pocahontas levde under samma tid.
7. Den största snöflingan som någonsin har hittats var 7,5 centimeter bred och 4 centimeter tjock.
8. Kackerlackor kan leva i flera veckor utan huvud.
9. Dagssländan har en livslängd på 24 timmar.
10. En ko gör av sig med 200 gånger så mycket gas som en människa gör varje dag.

Mycket gas i en ko.

11. En snigel kan sova i tre år.
12. Den bok som utgivits i flest upplagor, förutom Bibeln, är Ikea-katalogen.
13. En gång i tiden var serien Kalle Anka förbjuden i Finland för att han inte har några byxor på sig.
14. När en människa föds, föds hen utan knäskålar. Det är först vid sex månaders ålder som knäskålarna utvecklas.
15. Greklands nationalsång består av 158 verser. Det finns ingen som hittills har lärt sig alla verserna utantill.
16. Fjärilar har ingen mun utan smakar med fötterna och äter genom en snabel.
17. Guiness rekord-bok är hittills den mest stulna boken på allmänna bibliotek.
18. Det vanligaste ordet världen över är “okej”. Det näst vanligaste ordet är “Coca-cola”.
19. “Typewriter” är det längsta ord som kan skrivas med tangenterna i en rad på tangentbordet.
20. Sköldpaddans sköld består bland annat av djurets revben, det betyder alltså att sköldpaddan har revbenen sittandes utanpå kroppen.

Sköldpaddan sköld

Onödig fakta nummer 21-40

21. Den berömde Charlie Chaplin vann en gång tredje pris i en Charlie Chaplin – lookalike tävling.
22. Hajen är den enda fisk som kan blinka med båda ögonen.
23. För att producera ett ynka gram honung skulle ett enda bi behöva besöka 200 000 blommor.
24. Blodhunden är det enda djur vars bevis är tillåtna i rätten.
25. Elefanter är det enda däggdjur som inte kan hoppa.
26. Bananplantan är faktiskt en ört, inte ett träd. Bananerna som växer ur den är alltså dess bär.
27. Det vanligaste namnet i Sverige är Maria Johansson.
28. Cigarettändaren uppfanns före tändstickan.
29. En struts öga är större än dess hjärta.
30. Det finns inte två människor som har identiska fingeravtryck, tungavtryck eller likadana öron.

Det går inte att nysa med ögonen öppna

31. Det är omöjligt att nysa med ögonen öppna.
32. En leguan kan hålla andan under vatten i 28 minuter.
33. Det tillverkas mer pengar i spelet monopol än vad det tillverkas riktiga pengar i världen, varje år.
34. Den galaxen som är närmast vår egen heter Andromeda. Att komma dit, med ljusets hastighet, skulle ta två miljoner år.
35. 11 % av jordens befolkning är vänsterhänta.
36. En trasig klockas visare står på rätt tid två gånger varje dag.
37. Jorden är den enda planeten som inte är uppkallad efter en gud.
38. Världens, genom tiderna äldsta tuggummi är mer än 9000 år gammalt.
39. En krokodil kan inte sticka ut tungan.
40. En Japansk spindelkrabba kan uppnå en benlängd på 4 meter och väga upp till 20 kilo.

roliga fakta hittar du här.

Rolig fakta nummer 41-70

41. Mer än 1000 fåglar dör varje år när de flyger in i en fönsterruta.
42. Den sista mannen som gick på månen, Gene Cernan, hade lovat sin dotter att skriva hennes initialer därpå. Han gjorde det och hennes initialer “TDC” kommer troligen att ligga kvar på månen i tusentals år.
43. Alla människor drömmer varje natt, men de flesta av drömmarna kommer man inte ihåg.
44. Det finns 293 olika sätt för att växla en amerikansk dollar.
45. En koloni på omkring 500 fladdermöss kan äta omkring 250 000 insekter på en timme.
46. Om man kunde köra bil till solen med en konstant fart av 100 km/h skulle det ta 176 år att komma ända fram – utan vilopauser.
47. Det finns fler kycklingar i världen än vad det finns människor.
48. Skogsbränder rör sig fortare upp för en backe än ner.
49. En gång utfärdade USA en faktura på en krona.
50. En saudiarabisk kvinna kan ansöka om skilsmässa ifall hennes man inte ger henne kaffe.

Kroppen förbränner man mer kalorier när den fryser än när den är varm.

51. När man håller kroppen kall så förbränner man mer kalorier än när man håller den varm.
52. Förr gjordes högklackade skor till män. Det var för att slaktare som använde dem skulle undvika att kliva i blod.
53. Humrar åldras inte. De dör av att människor fångar in dem, av parasiter eller att de äter ihjäl sig.
54. Enligt en studie är den psykiska smärtan av ett kärleksuppbrott lika “äkta” och kan vara lika smärtsam som fysisk smärta.
55. Det är omöjligt att andas och svälja samtidigt.
56. Det är omöjligt att humma samtidigt som man håller för näsan.
57. En miljon sekunder är 11 dagar. En miljard sekunder är knappt 32 år. Det förklarar den enorma innebörden av en miljard.
58. 500 000 nya söktermer används i Google varje dag – det vill säga 1/2 miljoner ord som Google inte förstår eftersom de aldrig har använts i sökmotorn tidigare.
59. Ett krav på massörer i det medeltida Kina var att de skulle vara blinda.
60. Varannan minut tar människor fler bilder än vad som togs under hela 1800 – talet.

Vi fotograferar mycket mer idag än tidigare.

61. Det finns inget i matväg som är naturligt blått, blåbär är lila.
62. Glassföretaget Ben & Jerrys skickar all överbliven glass till grisbönder att ge till grisarna, och de älskar det, förutom en smak, som är Mint Oreo.
63. Från början bestod läppstift utav blod, fett, arsenik och krossade fiskfjäll.
64. Det är möjligt att leda en ko uppför en trappa, men inte nedför.
65. Endast en person av två miljarder kommer att leva till 116 års ålder.
66. Varje år dör det fler människor som blir sparkade av åsnor än som omkommer i flygolyckor.
67. Högerhänta lever i genomsnitt längre än vänsterhänta.
68. Ifall man under 8 år äter 1,5 Margherita pizzor i veckan för 50 kronor styck så kommer det att kosta cirka 31 200 kronor.
69. Jordnötter är en av beståndsdelarna i dynamit.
70. Kvinnor blinkar nästan två gånger så mycket som män.

Kvinna som blinkar

Onödig fakta nummer 71-100

71. Det finns inget ord i engelska språket som rimmar på ordet “month”.
72. Ögats storlek är detsamma från födsel till död, men näsa och öron slutar aldrig växa.
73. Food and Drug Administration (FDA) tillåter upp till hela fem insekter per 100 gram äppelmos.
74. Sannolikheten att vattnet man dricker innehåller en molekyl av vatten som tidigare gått igenom en dinosaurie är nästan 100 %.
75. En pilgrimsfalk är världens snabbaste djur. Man är inte överens om maxhastigheten för den eftersom den är svår att mäta.
76. I vartenda avsnitt av TV-serien Seinfield kan man se något med stålmannen på.
77. Det är flera personer som använder blå tandborstar än som använder röda.
78. Det tar 45 minuter innan ögonen helt anpassats till att se i mörker.
79. Gräshoppshonan äter upp hanens huvud vid parning.
80. Det enda landet som är i plural är Nederländerna.

Så mycket mat äter vi.

81. Genomsnittsmänniskan äter under sin livstid cirka 50 ton mat.
82. En Spotifylista kan bara innehålla 10 000 låtar.
83. I Indien talar man över 140 huvudspråk och 845 dialekter.
84. Namnet på sommarmånaderna innehåller inte bokstaven “R”.
85. Alla världens kycklingar lägger årligen 400 000 000 000 ägg.
86. American Airlines sparade 40 000 dollar år 1987 genom att ta bort en oliv från varje sallad som serverades i första klass.
87. Tandläkare har rekommenderat att tandborstar bör hållas på ett avstånd av minst 2 meter ifrån toalettstolen för att undvika att luftburna partiklar härrörande från spolningen fastnar på dem.
88. 1 GB är egentligen inte 1 GB, utan 1 miljard bytes. 1 riktig GB är egentligen 1073741824 bytes.
89. En burk med inlagd skinka öppnas i snitt var fjärde sekund.
90. Världshistoriens kortaste krig utkämpades den 27:e augusti 1896 mellan Storbritannien och Zanzibar. Det varade i 38 minuter.

Världshistoriens kortaste krig

91. På Haiti har endast en av 200 invånare bil.
92. Mimic bläckfisken (Thaumoctopus mimicus) kan inte bara ändra färg utan också efterlikna formerna av andra djur, som till exempel en plattfisk, en drakfisk och en havsorm.
93. Sagan om ringen trilogin – filmerna kostade 280 miljoner dollar att göra.
94. Frank Sinatra begravdes med två flaskor Jack Daniel´s bredvid sig i kistan.
95. Stockholm, tillsammans med Reykjavik har den renaste luften av alla huvudstäder i hela världen.
96. Supermario var det mest sålda spelet år 1998.
97. När man blir ”övertrött” fungerar inte hjärnan som vanligt. Det är för att kroppen automatiskt vilar en hjärnhalva åt gången när kroppen börjar få slut på energi. Då uppfattas ofta omgivningen som extra rolig eller tråkig.
98. Kalle Anka har haft 59 yrken varav 10 stycken börjar på bokstaven F.
99. Cirka 1000 dun kan pressas ner i en fingerborg och sedan återfå sin ursprungliga volym.
100. I Stockholms tunnelbana finns det 345 rulltrappor och 9 åkbanor som tillsammans sträcker sig mer än 1 mil.

Hela listan med 100 onödiga fakta
Hoppas att du har hållit dig vaken och läst igenom alla onödiga och roliga fakta som jag har samlat här. 🙂

Om du är sugen på lite mer onödigt vetande jag kan rekommendera dig att läsa mina inlägg om längsta svenska ordet, världens starkaste chili eller vanliga ord inom spel.

Vad är ett slukhål och hur uppstår de?

slukhål

Ett slukhål, eller ett sjunkhål som det också kallas, är en fördjupning i marken som har bildats på naturlig väg och alltså skiljer sig från människoskapade brunnar. Den typen av slukhål som bildas plötsligt på väldigt kort tid, vilka ofta är just de som man menar när man pratar om slukhål, heter på svenska doliner. Dessa bildas när någonting får ytan ovanför en underjordisk hålighet att rämna ned. Även om det kan tyckas från människans perspektiv att en stor hålighet har bildats på ett ögonblick så är det alltså så att håligheten redan hade funnits där under en tid, och att det sedan kom till en öppning till håligheten i dess ovansida.

Så uppstår ett slukhål

Slukhål kan öppnas av flera olika anledningar. En av de vanligast förekommande är att berggrunden i området består av kalksten, som långsamt löses upp och vittrar bort, efter hand som vatten sipprar ned i sprickor i kalkstenen. Detta leder till håligheter och grottor, som när processen har pågått en tillräckligt lång tid kan marken riskera att rasera, och därmed bilda ett slukhål. Den här processen kallas för karst, och förekommer på alla håll i världen där det finns berggrund bestående av kalksten. Slukhålen som uppkommer är oftast formade som en cirkel, och kan variera mycket i storlek – vissa blir ett tiotal meter i diameter, medan andra kan vara flera hundratals meter i diameter och orsaka mycket förödelse om de inträffar vid bebyggda och bebodda områden.

Blå hål

I grunda hav vars botten består av kalk går det på flera ställen att hitta något som kalls för blått hål: en stor, cirkelformad fördjupning i bottnen. Dessa är i själva verket slukhål som uppstod under istiden, när området inte ännu låg under havsytan. Efter hand som havsnivån steg så fylldes dessa med havsvatten och ledde till de blå hål vi känner till idag. Namnet kommer av det utseende de ger havsbotten när den betraktas från ovan. Tre av de mest kända blå hålen är Dragon Hole i Sydkinesiska havet i närheten av Paracelöarna, som på sina 300 meters djup är det djupaste blå hålet i världen; Great Blue Hole, som är en del av Belize barriärrev och är 125 meter djupt; samt Dean’s Blue Hole, som ligger i Bahamas och är 202 meter djupt.

Alla plötsligt uppstådda håligheter är inte slukhål

Vissa kallar även håligheter som visserligen plötsligt har uppstått, men inte på naturlig väg, för slukhål, även om detta inte är det egentliga fenomen som termen syftar på. Exempel på detta är när marken raserar i ett bebyggt område på grund av att avloppsystemet är trasigt och har läckt ut mycket vatten i marken, när människor har placerat eller byggt något så tungt och koncentrerat att marken ovanför en äldre hålighet ger vika, eller i gruvor som har karvats ut och därmed har lett till kollaps. Var man ska dra gränsen för vad som är en hålighet som plötsligt uppkommit på grund av människor, och vad som är ett slukhål vars process enbart har påverkats av människor, är däremot något som är upp till debatt.


Läs även om världens största vulkaner samt inlägget om vad en hägring är för något.

Spännande fakta om brednäsor

Brednäsor

Platyrrhini, även kallat brednäsor, är en grupp av olika primater som lever i den så kallade nya världen. De primater som lever i det vi kallar för den gamla världen går istället under namnet smalnäsor. Precis som namnet beskriver kännetecknas dessa primater av sin näsa där näsborrarna är placerade brett åt sidan. Ett annat kännetecken är att nästan alla primater i gruppen har en gripfunktion på svansen, men när det kommer till storlek och vikt finns många varianter.

Tittar vi t.ex. på den lilla Cebuella pygmaea väger denna primat endast 100 gram och tillhör kategorin brednäsor. Samtidigt finns det också vrålapor i samma kategori, som har en vikt på över 10 kilo. Är du intresserad av kategorin brednäsor eller bara vill veta mer om olika typer av apor har vi samlat spännande och intressant fakta som du kan ta del av. Beroende på vart i Sverige du befinner dig kan du också besöka ett flertal av brednäsorna på din närmaste djurpark. På Skansen i Stockholm hittar du bland annat Cebuella pygmaea och på Parken Zoo finns Dödskalleapan att beundra.

4 intressanta fakta om brednäsorna

intressanta fakta om brednäsor

Svansar och klor – Som tidigare nämnt har alla primater i kategorin brednäsor en svans. Till skillnad från smalnäsorna har brednäsorna dock en gripfunktion på svansen som gör att de kan använda sig av den för att gripa efter saker eller som en extra arm när de svingar sig fram bland träden. Detta är något som saknas hos de primater som tillhör den “moderna världen” och har smala näsor. Visst har många fortfarande svans, men gripfunktionen saknas. Brednäsor har dessutom naglar istället för klor.

Olika typer av grupper – Det finns många olika typer av grupper inom kategorin brednäsa. Här hittar du bland annat sakier, springapor, spindelapor, ekorrapor, lejonapor, kapucinapor, nattapor, vrålapor, ullapor och tamariner. Det som gör tamarinerna och lejonapor så unika är att de har klor istället för naglar och det är något som vanligtvis inte ses hos just den här typen av apor.

Kännetecken – Det finns många saker som kännetecknar den “klassiska” brednäsan. De primater som ingår i denna kategori har en mycket komplex och stor hjärna i förhållande till många andra apor och primater. De har också färgseende och framåtseende, samt fem fingrar med en tumme. Andra saker som utmärker brednäsorna är bland annat rörliga leder och mycket bra syn, samtidigt som de har en dålig luktförmåga. Därför är det inte helt ovanligt att de här primaterna förlitar sig på sin syn när de letar efter mat.

smarta brednäsor

Varierande levnadssätt – Tittar vi på det sociala beteende som brednäsorna har kan vi se att det är mycket varierande. I den här kategorin hittar vi t.ex. arter som är mycket måna om monogama familjer, t.ex. springapor och nattapor. Vi hittar också flockar som är mycket komplexa och som består av många honor eller hanar – där honorna är de som är de dominanta. Detta är t.ex. något man kan se hos dödskalleaporna. Kloaporna, å andra sidan, består vanligtvis av grupper med många hanar och en ensam hona.


Läs och lär dig även mer om Sveriges landskapsdjur samt de gamla godingarna armfotingarna.

Afrikas största länder

Afrikas största länder

Afrika har många spännande och kulturrika länder. Det som är lockande med Afrika för många svenskar är de långa savannerna samt alla vackra och farliga djur. Om man tittar på hela världens befolkning som ligger på närmare 8 miljarder människor, är befolkningen som är bosatt i Afrika en väldigt stor del på hela 1,4 miljarder. Nedan följer en lista över 10 av Afrikas största länder efter yta.

Plats nummer 10 – Etiopien

Etiopien är landet på 10:de plats bland Afrikas länder om man tittar på storlek. Hela landet består av 1 104 300 kvadratkilometer. Det är dessutom Afrikas näst mest folktäta land med en befolkning på 110 871 031 människor (2021). Landet är beläget i nordöstra Afrika och gränsar till länder som Somalia, Sudan, Kenya och Eritrea.

Plats nummer 9 – Sydafrika

Sydafrika har en yta på 1 219 090 kvadratkilometer och har en befolkning på 60 414 495 människor, (2022). Landet ligger i Afrikas södra del och har en vacker och lång kust. Sydafrika är känt för staden Kapstaden som har det maffiga Taffelberget mitt i staden. I landet talas 11 olika språk vilket gör kulturen väldigt bred och mångsidig.

Sydafrika
Sydafrika

Plats nummer 8 – Mali

Näst på tur har vi Mali. Malis yta är på 1 240 192 kvadratkilometer. De har en befolkning på 20,25 miljoner invånare, (2020). Ingen del av Mali gränsar mot någon kust. Landet har istället gränser mot bland annat Mauretanien, Burkina Faso och Senegal. Landet är beläget i västra Afrika och franska är ett dominerande språk.

Plats nummer 7 – Angola

Angola, Afrikas sjunde största land, har en yta på 1 246 700 kvadratkilometer. Angolas befolkning består av 32,87 miljoner människor, (2020), och har portugisiska som sitt officiella språk. Landet är beläget i Afrikas sydvästra del och har en kust mot Atlanthavet.

Plats nummer 6 – Niger

Landet Niger hittas i västra Afrika och täcker hela 1 267 000 kvadratkilometer. Namnet “Niger” är taget från floden benämnd Niger som går igenom landets sydvästra hörn. Nigers befolkning ligger på 24,21 miljoner människor, (2020).

Plats nummer 5 – Tchad

Tchad har en yta på 1 284 000 kvadratkilometer. Landet är beläget i Centralafrika och har väldigt blandat klimat med en ökenzon och en bördig savann. Trots den stora yta landet täcker är befolkningen tämligen liten i förhållande till andra länder i Afrika, på 16,43 miljoner människor, (2020).

Plats nummer 4 – Libyen

Landet Libyen täcker 1 759 540 kvadratkilometer land och är beläget i norra Afrika. Befolkningen ligger på 6,871 miljoner människor, (2020). Anledningen till landets storlek kontra den förhållandevis låga befolkningssiffran är att majoriteten av landet är täckt av öken med väldigt begränsade vattenresurser.

Libyen
Libyen

Plats nummer 3 – Sudan

Sudans yta är på 1 861 484 kvadratkilometer och landet har en befolkning på 43,85 miljoner människor, (2020). Landet ligger i norra Afrika och gränsar till Egypten, Sydsudan och Röda havet.

Plats nummer 2 – Kongo-Kinshasa

Kontinentens näst största samt världens elfte största land är Kongo-Kinshasa. Landets yta sträcker sig över 2 344 858 kvadratkilometer och är beläget i centrala Afrika. Befolkningen är på 89,56 miljoner människor, (2020).

Plats nummer 1 – Algeriet

Afrikas största land baserat på yta är Algeriet. Landet täcker 2 381 741 kvadratkilometer. Landet gränsar till flertalet länder och har en befolkning på 43 576 691 människor, (2021). Öknen Sahara täcker delar av landet.

Sahara öken i Algeriet
Sahara öken i Algeriet.


Kanske är du även intresserad av att läsa om världens minsta länder eller Sveriges mittpunkt?

Upptäck Londons charm på en minnesvärd weekendresa

Resa till London

Välkommen till London – en stad full av historia, kultur, mat och shopping! En weekendresa till London är en perfekt möjlighet att utforska stadens charm och uppleva allt den har att erbjuda. Här är några av de bästa sätten att njuta av din tid i denna fantastiska stad. Det finns mycket att göra i London oavsett vilka intressen du har. Här finns något för alla.

Utforska Londons historiska sevärdheter

London är fylld med historiska sevärdheter som berättar om stadens rika förflutna. Besök Tower of London och lär dig om dess fascinerande historia som fästning, kungligt palats och fängelse. Gå över Tower Bridge och beundra den ikoniska arkitekturen. Missa inte heller Buckingham Palace, där du kan se den berömda vaktavlösningen.

Upplev den pulserande kulturen i London

London är känt för sin pulserande kultur och konstscen. Besök British Museum och se en imponerande samling av världens konst och artefakter. Gå på en teaterföreställning i West End och upplev några av världens bästa musikaler och pjäser. Ta en promenad längs South Bank och njut av gatuartister, gallerier och restauranger.

Smaka på Londons läckra mat och dryck

London är en matälskares dröm. Prova traditionell brittisk mat som fish and chips eller afternoon tea på en av stadens många charmiga tehus. Utforska också stadens mångfaldiga matkultur genom att besöka marknader som Borough Market eller Brick Lane, där du kan hitta allt från indisk curry till mexikansk street food.

Upptäck London på flera sätt

Upptäck Londons mångfaldiga shoppingmöjligheter

London är känt som en av världens bästa shoppingdestinationer. Besök varuhus som Harrods eller Selfridges för att uppleva lyxshopping i världsklass. Gå på jakt efter unika vintagefynd i områden som Camden eller Shoreditch. Missa inte heller de berömda varumärkena på Oxford Street och Bond Street.
På tal om Bond, I england kan du gå på turer som tar dig till de olika ställena där James Bond-filmer har spelats in. 

Ta en avkopplande promenad längs Themsen

En promenad längs Themsen är ett perfekt sätt att koppla av och njuta av Londons vackra landskap. Passera ikoniska landmärken som London Eye och Houses of Parliament. Stanna till vid en av flodbåtarna och ta en båttur för att se staden från ett annat perspektiv.

Njut av Londons spännande nattliv

London har ett spännande nattliv som passar alla smaker. Besök en av stadens trendiga barer eller pubar för att prova på lokala ölsorter eller cocktails. Gå på en klubb och dansa till tidig morgon. För en mer avslappnad kväll kan du också se en film på en av stadens många biografer eller njuta av live-musik på en av de många konsertscenerna.

Besök några av Londons vackra parker och trädgårdar

London är känt för sina vackra parker och trädgårdar där du kan koppla av och njuta av naturen. Besök Hyde Park och ta en picknick vid Serpentine Lake. Utforska Kew Gardens och beundra de vackra blommorna och växterna. Missa inte heller Regents Park, där du kan besöka London Zoo eller ta en båttur på sjön.

Foto från vackra London och Big Ben på hösten

Upplev konst och kreativitet på Londons museum och gallerier

London har ett imponerande utbud av museum och gallerier där du kan uppleva konst och kreativitet i världsklass. Besök Tate Modern och se modern konst från några av världens mest kända konstnärer. Gå till National Gallery och beundra mästerverk från olika epoker. Missa inte heller Victoria and Albert Museum, där du kan utforska mode, design och konsthantverk.

Delta i traditionella evenemang och festivaler i London

London är känt för sina traditionella evenemang och festivaler som lockar besökare från hela världen. Delta i den årliga Notting Hill Carnival och upplev en färgstark parad med musik och dans. Besök också Winter Wonderland i Hyde Park under julperioden och njut av åkattraktioner, marknader och isrinkar. Missa inte heller den berömda Guy Fawkes Night, då himlen fylls av fyrverkerier.

Utforska Londons unika arkitektur och landmärken

London är känt för sin unika arkitektur och imponerande landmärken. Besök St Paul’s Cathedral och beundra dess vackra kupol. Gå till The Shard och njut av en fantastisk utsikt över staden. Missa inte heller Houses of Parliament och Big Ben, som är symboler för London.

En weekendresa till London är en oförglömlig upplevelse. Utforska stadens historiska sevärdheter, upplev den pulserande kulturen, smaka på läcker mat och dryck, och njut av allt annat som denna fantastiska stad har att erbjuda.

I London finns mycket vacker natur som kan vara perfekta för ett bröllop eller smekmånad. 

Tänk på att Brexit gjort det lite mer komplicerat att resa till London än vad det var tidigare. För alla senaste information om vad som gäller, besök Sweden Abroads hemsida.

10 spännande fakta om eldflugor

Eldflugor i skogen

Eldflugornas sken är magiskt vackert. Tänk dig att du campar i den djupaste skogen och att det börjar blinka bland trädtopparna i mörkret… Scenariot är så ikoniskt att det visats i massor av film- och tv-scener. I Sverige får vi nöja oss med att se eldflugor på film eller tv, för dessa insekter lever i Asien och på de två amerikanska kontinenterna. Här har du 10 fakta om eldflugor som du kanske inte kände till!

1. Det finns 2 000 eldflugsarter

Eldflugorna lever främst i de mer fuktiga områdena i Asien, Nord- och Sydamerika. Totalt finns det 2 000 arter och alla av dem lyser inte. Dessa insekter är former av skalbaggar, och de vuxna skalbaggarna äter helst pollen, nektar och växter. Larverna äter däremot maskar och andra insekter. Sniglar är en delikatess! Från ägg till skalbagge, en eldfluga kan bli flera månader gammal. Men när den utvecklats helt lever den högst i några veckor. Av den anledningen är det svårt för naturforskare att dokumentera eldflugornas rörelser över områdena. Och sedan är ju insekterna ganska små.

2. Eldflugorna försvinner alltmer

Det finns skäl till att man kanske helst skulle vilja spåra eldflugornas rörelsemönster. Även om dessa insekter kanske inte är utrotningshotade uppvisar de ett mönster av att försvinna alltmer från de platser där man brukar se dem. Bekämpningsmedel och ljusföroreningar antas vara två orsaker till eventuellt minskade eldflugspopulationer. Men man vet inte exakt! Man vet inte ens hur många eldflugor som finns.

3. Eldflugor skapar sitt eget ljus

Eldflugorna är självlysande och detta beror på att de kan skapa sitt eget ljus. Med andra ord är de bioluminiscenta. Hur skapas ljuset? Eldflugan har särskilda organ som tar in syre. När syret når cellerna reagerar det med ämnet luciferin – och vips lyser insektens rumpa upp! Ljuset som bildas är ett av de effektivaste ljusen som finns. Det består av nästan 100 procent ljus.

En eldfluga på ett blad.

4. Varje art lyser på sitt eget sätt

Varje eldflugsart har sitt eget sätt att lysa, somliga lyser inte alls.

5. Ljuset har flera användbara syften

Varför lyser eldflugorna? Ljuset har faktiskt flera syften. De flesta djuren lämnar eldflugorna i fred. Dels på grund av deras sken, dels på grund av deras stank, som är en del av ljusbildningsprocessen. Men eldflugorna lyser också för att kunna kommunicera med varandra, liksom som en del av parningsritualen.

6. Många av honorna lever på marken

Bland de olika eldflugsarterna är det många honor som lever på marken. Hanarna flyger däremot. Ljusskenen använder de för att lättare kunna hitta varandra inför parningen.

7. Eldflugor lyser i gult, grönt eller orange

Eldflugornas sken kan ha olika färger. Det kan vara gult, grönt eller orange.

8. Eldflugorna kan lysa tillsammans

Coolt nog kan stora grupper av eldflugor lysa tillsammans, alltså unisont.

Stor grupp av eldflugor som lyser tillsammans

9. Även äggen kan vara självlysande

Det händer att också eldflugsäggen lyser.

10. Eldflugor kan ses på mörka platser

För att se eldflugornas sken måste du först resa långt från Sverige. Därefter måste du bege dig till en mörk plats. Som dessa fakta om eldflugor redan lyft fram verkar insekterna inte alls trivas på platser med ljusföroreningar. Just ljusföroreningarna antas vara en bidragande orsak till dessa varelsers sorgliga försvinnande.


När vi ändå talar om flugor. Du har väl inte missat inte inläggen om bananflugor eller älgflugor?

Fakta om bläckfiskar

fakta om bläckfiskar

Genom åren har människan tyckt och tänkt mycket om bläckfisken. Bläckfiskar har ansetts vara mystiska och skrämmande – ja, till och med dumma! På senare år har det kommit forskning och böcker som visar att bläckfiskarna visserligen är mystiska men även väldigt fascinerande och smarta. Här har du 10 fakta om bläckfiskar som du kanske inte kände till.

1. Bläckfiskar har funnits länge

Man har hittat tecken på att bläckfisken har funnits i hundratals miljoner år. Det äldsta bläckfiskfossilet tillhör en varelse som fanns för över 296 miljoner år sedan. Med andra ord har bläckfiskarna funnits längre än någon landlevande varelse. Under denna långa tid har vattenvarelsen utvecklat en del egenheter.

2. Bläckfisken har tre hjärtan

En bläckfisk har inte bara ett utan tre hjärtan. Två av hjärtana gör så att blodet kan forslas bortom gälarna. Det tredje hjärtat främjar cirkulationen till organen. Har du tänkt på att bläckfiskarna ofta kryper fram? Det har att göra med att det tredje hjärtat slutar slå när de simmar. Att krypa fram är därför mycket mindre ansträngande än att simma. Jobbigt när man lever i vatten!

Bläckfisken har tre hjärtan

3. Bläckfiskarna har blått blod

Till skillnad från människans järnbaserade blod är bläckfiskens blod kopparbaserat. Det gör att blodet är blått, och kanske än mer praktiskt att syret transporteras snabbare i kroppen. Snabb syretransportering är viktigt när man lever på kalla och syrefattiga havsnivåer.

4. Hanen dör efter parningen

Kort efter att parningen ägt rum dör bläckfiskhanen. Honan lever vidare, så att hon kan skydda de upp till 400 000 äggen. Efter kläckningen bryts hennes kropp successivt ner.

5. Hanarna ger honorna äggen

Kanske aningen märkligt kan parningen gå till som så att hanarna ger äggen till honorna, alltså att äggen räcks fram med hjälp av armarna och att honorna tar emot dem. Det sker i regel med armarna på högersidan. Varför det går till så här vet man ännu inte. Parningen kan också ske via samma ”rör” som används för andning.

6. Bläckfiskarmarna lever sina egna liv

En väldigt stor del av bläckfiskarnas neuroner finns i armarna – alltså inte i huvudet. Detta innebär att armarna lever sina egna liv, och har som hjärnor i sig. Otroligt nog kan armarna lösa svåra problem av sig själva, däribland bana väg genom labyrinter.

7. Bläckfiskens armar är känsliga

Forskare har testat vad som händer om man nyper hårt i bläckfiskarmarna. Vid ett nyp reagerar bläckfisken med smärta.

Bläckfiskens armar är känsliga

8. Bläckfiskar har haft en dumstämpel

Bläckfiskarna har ansetts vara dumma, vilket i sig är lite dumt med tanke på hur smarta dessa varelser är. Omkring 350 före vår tideräkning beskrev den grekiske filosofen Aristoteles bläckfisken som just dum. Vad grundade han detta på? Jo, han menade att bläckfiskarna kunde lockas fram så fort man la handen i vattnet.

9. Bläckfiskens bläck är farligt

Om bläckfisken känner sig hotad kan den spruta ut ett moln av bläck. På så sätt kan den gömma sig. Men bläckmolnet är också direkt farligt, både för bläckfisken och för andra varelser. Till en början kan bläcket förblinda och påverka såväl lukt- som smaksinnet. Slutligen kan bläcket döda om man vistas för länge i det.

10. Bläckfiskarna inspirerar kulturellt

Genom historien har bläckfiskarna varit just så mystiska och skrämmande att de inspirerat till en hel del föreställningar. Sjöfararna har bland annat fantiserat ihop berättelser om jättebläckfisken kraken, som lägger sina armar runt skeppen och drar ner dem till havets botten.


Läs även om Världens snabbaste fiskar samt abborrar och guldfiskar.

Världens största hundraser

Världens största hundraser

Att hunden är människans bästa vän vet nog så gott som alla. Även den som inte själv äger en hund, har förmodligen hört uttrycket. De flesta vet också att det finns såväl riktigt små hundraser, som riktigt stora hundraser och framför allt en mängd raser som placerar sig någonstans i mitten storleksmässigt. Vad många dock inte vet är vilka raser som är de allra största. Det ska vi ta en titt på nu.

Topp fem

De största hundraserna är verkligen imponerande. Med en av dem vid din sida kommer du garanterat att känna en stor trygghet när du är ute och går. Men vad är då namnet på de största hundarna? Det ska vi fördjupa oss i nu.

Grand danois – störst av dem alla

Den största hundrasen av alla är Grand danois. Du har säkert sett något exemplar av denna ras, om inte annat så på bild. Den kallas ibland tysk mastiff, vilket ibland gör att vissa felaktigt tror att det är den vanliga mastiffen som är den största hundrasen. Exakt hur stor en hund av denna ras blir varierar, men det förekommer att mankhöjden kan bli ända upp till 100 cm.

Sankt Bernhardshund – en riktig bamse

En hund av den här rasen ser ut som en riktig nallebjörn med rejäl päls. Den används ibland som följeslagare vid bergsbestigning, och klarar kyla på ett bra sätt tack vare sin tjocka päls. Däremot kan den ha svårt för varma temperaturer, av samma anledning. Denna barnkära hund blir vanligtvis mellan 68 och 86 cm i mankhöjd. Om du inte har sett en Sankt Bernhardshund i verkliga livet, så är det åtminstone troligt att du sett en i en av Astrid Lindgrens mest omtyckta filmer, Saltkråkan. Där förekommer hunden Båtsman frekvent, och han är av denna ras.


Sankt Bernhardshund

Newfoundland – en annan jätte med tjock päls

En Newfoundland blir också stor när den har vuxit färdigt. Mankhöjden hos en vuxen hund brukar ligga mellan 70 och 92 cm, och även hos denna hundras är pälsen tjock och mjuk. Precis som Sankt Bernhardshunden tycker dessa hundar vanligtvis om barn. De kan dock vara något livligare och klumpigare, vilket gör att du som förälder bör hålla koll så att inte barnet får en knuff utan avsikt. Om du äger en hund av denna ras bör du vara noga med att undersöka hundens höftleder, eftersom problem med höftledsdysplasi hör till vanligheterna på grund av storlek och tyngd.


Newfoundland

Berner Sennenhund – en fårhund som behöver motion för att må bra

Berner Sennenhunden är ursprungligen en fårhund som kan bli både hög och tung. Den kan bli upp till 69 cm i mankhöjd, och vad gäller vikten kan den ligga på ända upp till cirka 50 kg. Hundrasen är aktiv, och behöver få röra på sig rejält dagligen för att den ska må bra. Hunden är trevlig och rolig att arbeta med, då den är mycket lättlärd.

Irländsk varghund – en mycket hög hund med personligt utseende

En annan stor hund är den irländska varghunden, som tidigare användes till vargjakt, men som numera främst används som sällskapshund. Den har en mankhöjd på cirka 80 cm och väger ofta 50 kg eller mer.


Passa även på att spana in inläggen om största ugglan och största snigeln.