Njupeskär vattenfall

Njupeskär vattenfall är Sveriges högsta vattenfall, det har en fallhöjd på 93 meter, samt 70 meter fritt fall. Man hittar Njupeskär vattenfall i Fulufjällets nationalpark som ligger i Älvdalens kommun i Dalarna. Runt om vattenfallet växer både mossor, lavar och kärlväxter, vissa utav växterna kräver ständig fukt för att de ska överleva. Det är fritt inträde till nationalparken och man kan alltså besöka Njupeskär vattenfall när helst man vill. För att komma till Njupeskärs vattenfall så måste man gå en två kilometer lång vandringsled. Vandringsleden är dock lätt att gå på, då den är spångad och grusad, dessutom är det bra skyltat så att man lätt ska hitta till vattenfallet.

Njupeskär vattenfall

Njupeskär vattenfall kan man besöka under alla årstider, men det är mest besökare under sommar – och vinterperioderna. Under våren så bör man inte gå hela vägen fram till vattenfallet, då det fortfarande finns risk för ras. Detta eftersom isen fortfarande är skör och inte riktigt har smält ännu. Ibland kan det till och med dröja ända fram till juni till dess att isen har smält helt. Runt midsommar, vid sommarsolståndet kan man se hur solljuset letar sig fram längst in till vattenfallet. När solljuset träffar vattenfallet avger det ett vackert silverljus, detta går enbart att beskåda mellan 03.00 – 05.00 på morgonen.

Njupeskär vattenfall på vintern

På vintern fryser vattenfallet och det är då tillåtet att isklättra på vattenfallet. Man måste dock ha lite erfarenhet och förhålla sig till en del regler för att få klättra på Njupeskär vattenfall. Det är endast tillåtet att klättra på vattenfallet mellan 1 december till 31 mars, eftersom det är risk för ras de övriga månaderna. Rekommendationen är att man ska klättra i januari då det oftast har fryst på ordentligt. Klättringen sker givetvis på egen risk och med en viss försiktighet. Eftersom terrängen ovanför och i början av vattenfallet kan vara lavinfarlig bör man gå en och en, gärna med ett rep för ens säkerhet. Man bör också se efter så att det inte är några människor nedanför vattenfallet när man klättrar.

Fulufjällets nationalpark

Förutom Njupeskär vattenfall så har Fulufjällets nationalpark mycket annat som är värt att se. Det finns fler vandringsleder att vandra, samt mycket träd, natur och djur. Vandringslederna är relativt enkla att gå, men vissa är lite svårare då det finns en del sluttningar och besvärligare terräng. Från parkeringen så ser man den stora skylten in till själva nationalparken och man behöver alltså inte gå många meter innan man är inne i Fulufjällets nationalpark. Vid entrén finns det en restaurang och toaletter, man kan också fylla på sina vattenflaskor med vatten om man är i behov av det. Om man hade tänkt att grilla så finns det en del grillplatser längst med entrén. I parken finns det inga grillplatser, men däremot finns det en del rastplatser om man skulle behöva ta en paus, eller varför inte duka fram en picknick.

Det finns också stugor i parken och vid de så kallade rösjösstugorna är det tillåtet att fiska fjällröding. Stugorna är utrustade med det mesta så som till exempel sängar, madrasser, filtar och kuddar, samt köksutrustning och vedkamin. Man kan också hyra eka, kajak eller kanot och ta en tur på den vackra sjön. Från rösjöarna kan man också ta sig till andra sjöar och åar runtomkring. På sommaren arrangerar man en vandring som kallas för ”midsommarnattsvandringen”. Man startar vandringen vid rösjösstugorna och passerar granen ”Old Tjikko”.

Sveriges högsta vattenfall - Njupeskär

Avslutningsvis stannar man vid Njupeskär vattenfall för att se den fantastiska soluppgången och hur de första solstrålarna reflekteras i vattenfallet. Förutom midsommarnattsvandringen så arrangeras det många andra aktiviteter och äventyr. Om man är en hundmänniska och har med sig sin hund till nationalparken, så finns det en badplats ämnad för just hundar, som ligger precis intill parkeringen.

Naturum

Vid entrén in till Fulufjällets nationalpark så hittar man också ”Naturum”, det är en ståtlig byggnad med en del utställningar och massvis med information, speciellt om Njupeskär vattenfall samt nationalparken. Däremot är Naturum främst öppet på sommaren, så om man åker till Fulufjällets nationalpark under vintern så finns det en risk att man inte kan besöka Naturum.

Världens äldsta träd, ”Old Tjikko”

I Fulufjällets nationalpark hittar man även världens äldsta träd, ”Old Tjikko”. ”Old Tjikko” som är en gran är hela 9565 år gammalt. Forskarna menar att granar kan föröka sig genom att slå nya rötter från grenarna och det är alltså så ”Old Tjikko” har överlevt i alla dessa år. Granen har under sommaren stått upprätt och liknat mer ett träd, medan den på vintern har format sig som en buske för att den ska kunna överleva vintern.

Läs även om världens högsta träd och världens största sjöar.

Så kan du bota din spindelfobi

bota din spindelfobi

Det finns många olika fobier som människor tampas med varje dag. En av de mest förekommande fobierna är spindelfobi, det vill säga en stark rädsla för spindlar. Spindelfobin kan ta sig flera olika fysiska och psykiska uttryck hos den som lider av den. Det som kännetecknar just spindelfobin är att man har en djupt rotad ångest, oro eller rädsla inför spindeldjur. På ett allmänmänskligt plan är det lätt att förstå att många kan känna obehag inför spindlar, det gör de flesta. Men om du lider av spindelfobi är det lätt att spindelfobin får övertaget och leder till att du medvetet, eller omedvetet, anpassar ditt liv för att undvika spindlar. Det är i längden dåligt för det psykiska måendet, i den här artikeln beskriver vi hur man avhjälpa sin fobi för spindlar.

Vad skiljer en spindelfobi från en vanlig rädsla för spindlar?

Det är viktigt att göra en distinktion mellan å ena sidan en normal obehagskänsla inför spindlar, och å andra sidan en mycket stark och påtaglig rädsla inför spindlar. I klartext innebär detta att du inte behöver ha en spindelfobi om du tycker spindlar är otrevliga djur som du helst undviker. Men du lider sannolikt av spindelfobi om tanken på en eventuell närvaro av spindlar framkallar ångest eller oro hos dig eller om du hela tiden behöver söka av lokaler du vistas i för att säkerställa att det inte finns spindlar där.

rädsla för spindlar

Den som har spindelfobi kan utveckla sömnproblem på grund av att personen hela tiden funderar på om det kan finnas spindlar i anslutning till sängen. Spindelfobi kan även ta psykosomatiska uttryck. Med psykosomatiskt menas att kroppen reagerar fysiskt till följd av de psykiska besvär som fobin medför. Sådana symtom kan exempelvis utgöras av att hjärtat börjar klappa mycket hårt när man känner oro för spindlar eller att man blir yr och svimfärdig om man ser en spindel.

Metoder för att behandla spindelfobi

Det som är positivt vad gäller fobier är att de är mycket lätta att behandla. Det finns ett starkt stöd i den psykologiska forskningen för att spindelfobi bäst behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet med den kognitiva beteendeterapin är att du ska ges handfasta metoder att hantera din oro inför spindlar, i syfte att helt bota din spindelfobi eller i vart fall mildra den till den grad att det inte längre besvärar dig.

En konkret del av behandlingen brukar vara att man steg för steg får exponeras för spindlar under närvaro av terapeuten, med målet att du inte längre ska känna oro inför spindeldjuren.

Spindel gör en vacker spindelväv

Gillar du spindlar och andra småkryp kan du med fördel även läsa artiklarna om älgflugor och bananflugor.

Svenska flaggdagar

Svenska flaggdagar - vajande svensk flagga.

Vid sidan av att man som familj flaggar vid egna högtider såsom födelsedagar och bröllop har vi i Sverige också ett antal allmänna flaggdagar. På dessa dagar hissar alla som har en flaggstång den svenska flaggan. 17 av 18 allmänna flaggdagar infaller varje år medan en, dagen för riksdagsvalet, oftast endast infaller var fjärde år. De flesta dagar infaller på ett fast datum men det finns några som infaller på olika datum. Det är inte alla flaggdagar som är helgdagar.

1 januari, Nyårsdagen

Nyårsdagen är såväl helgdag som flaggdag.

28 januari, H.K.H. Kung Carl XVI Gustafs namnsdag

Karl och Karla har namnsdag varför flaggan denna dag hissas för Sveriges nuvarande konung.

12 mars, H.K.H. Kronprinsessan Victorias namnsdag

Viktoria har namnsdag varför flaggan denna dag hissas för Sveriges kronprinsessa. I Jämtland händer det att människor hissar den blå-vit-gröna flaggan istället för den svenska flaggan då man denna dag också firar Jämtlands nationaldag.

Påskdagen

Denna dag infaller inte på ett bestämt datum men är ändå en allmän heldag och således även flaggdag.

30 april, H.K.H. Kung Carl XVI Gustafs födelsedag

Kungen föddes år 1946 men dagen har endast varit allmän flaggdag sedan kungen kröntes år 1973. Samma dag firas Valborg men det är inte en flaggdag.

1 maj, Arbetarrörelsens dag

Arbetarrörelsens internationella högtidsdag har i Sverige varit heldag sedan år 1939. Länge var detta den enda icke-kyrkliga helgdagen.

Pingstdagen

Pingstdagen firas sju veckor efter påskdagen och är också både allmän helgdag och flaggdag.

29 maj, Veterandagen

Denna dag har varit allmän flaggdag sedan år 2018 och firar minnet av Sveriges krigsveteraner. I Stockholm hålls ceremonin i nära anslutning till Sjöhistoriska museet på Djurgården där man finner såväl Veteranminnesmärket som FN-monumentet. Veterandagen firas samma dag som UN Peacekeepers Day, fredssoldatdagen.

6 juni, nationaldagen och svenska flaggans dag

Efter att ha tagit inspiration av Norge och Danmark som firar nationaldag 17 maj respektive 5 juni instiftades nationaldagen i Sverige i början av 1890-talet. Artur Hazelius, grundare av Skansen, var en av pådrivarna. Den 6 juni 1916 instiftades dagen som den svenska flaggans dag, 1983 blev det officiellt landets nationaldag och år 2005 blev det officiell heldag.

Midsommardagen

Dagen efter midsommarafton. I Svenska kyrkan är detta inte bara midsommardagen utan också Johannes Döparens dag och den inföll fram till år 1952 alltid den 24 juni. Sedan dess har dagen firats den lördag som infaller närmast 24 juni.

14 juli, Kronprinsessans födelsedag

Allmän flaggdag som firas på Solliden, Öland.

8 augusti, Drottningens namnsdag

Från 1986 har Silvia namnsdag denna dag. Dessförinnan var det bara Sylvia som hade namnsdag den 8 augusti.

Dag för val till riksdagen

Infaller vart fjärde år skulle inte ett extraval eller nyval utlysas.

24 oktober, FN-dagen

Det har rekommenderats att detta skall vara en nationell helgdag men det är bara Costa Rica och Kosovo som följt den rekommendationen. I Sverige är det endast flaggdag.

6 november, Gustav Adolfsdagen

Denna dag högtidlighålls minnet av Kung Gustav II Adolf som dog i Lützen år 1632. Det är hans dödsdag som firas men det är inte helt med sanningen överensstämmande då Sverige vid denna tid hade juiansk kalender – enligt den gregorianska kalendern som vi idag följer dog han istället den 16 november.

10 december, Nobeldagen

Denna dag år 1896 dog Alfred Nobel. Sedan år 1901 delas Nobelpriserna ut på denna dag.

23 december, Drottningens födelsedag

Allmän flaggdag sedan kungen och drottningen gifte sig år 1976.

25 december, Juldagen

Denna dag firas Jesu födelse.

Var sitter hjärtat?

Var sitter hjärtat? - fakta om ditt hjärta.

Visste du detta om ditt hjärta?

Varje år slår ditt hjärta 3 miljoner gånger och under en livstid 2,5 miljarder gånger, så hjärtat jobbar hårt varje dag, varje minut året runt.
Hjärtat är ungefär lika stort som en knuten hand och väger runt 250-350 gram och är placerat strax ovanför mellangärdet och placerat något till vänster, 1/3 av hjärtat är på höger sida och 2/3 på vänster sida. Hjärtats funktion är att pumpa runt blod i kroppen. Hjärtat pumpar ut ca 5 liter blod i minuten till kroppens alla organ.

Jobbar för att syresätta blodet

Hjärtat är uppbyggt i fyra sammankopplade rum som tillsammans jobbar för att syresätta blodet vilket är en livsviktig funktion för kroppen. Hjärtats fyra sammankopplade rum består av höger förmak som mynnar ut i höger kammare och vänster förmak som mynnar ut i vänster förmak. Via höger förmak kommer blodet tillbaka till hjärtat och är då syrefattigt och pumpas då igenom höger förmak och vidare till höger kammare, varifrån pumpas blodet vidare genom lungorna där blodet syresätts igen och sedan tillbaka till hjärtat via vänster förmak och transporteras vidare till vänster kammare där blodet pumpas ut syresatt till kroppens alla organ och vävnader.

För att blodet ska pumpas åt rätt håll så är hjärtat utrustat med fyra klaffar som ser till att blodet inte kan åka bakåt och har på så sett samma funktion som en backventil.

Träning är bra för ditt hjärta.

Träning är bra för hjärtat

Eftersom hjärtat är en muskel mår hjärtat precis som resen av kroppen bra av fysisk aktivitet, men till skillnad från övriga muskler i kroppen blir inte hjärtat trött av fysisk aktivitet. Hjärtat hos en vältränad person väger ca: 550 gram eftersom även hjärtat tränas upp under fysiskt aktivitet och detta gör att ett vältränat hjärta slår långsammare i viloläge.

Kopplar man dessutom samman fysiskt aktivitet med en bra kost med ett låg kolesterolvärde så får man ett sunt och friskt hjärta, en högt kolesterol vilket man kan få av felaktig kost och gör att det blir fettämnen som följer med blodet som gör att det blir fettavlagringar i blodkärlen vilken i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Vid fysisk träning så minskas även stresshormonet och sömnen blir bättre vilket i sig avlastar hjärtat.

Kul fakta om hjärtat

Kul fakta om hjärtat är att:

  • dina hjärtslag är lika unika som dina fingeravtryck.
  • en bläckfisk har tre hjärtan.
  • ditt hjärta ändar sina rytm och härmar den musik du lyssnar på.
  • hjärtat faktiskt slår snabbare när du är kär, det som händer är att kroppen utsöndrar adrenalin vilket får hjärtat att slå snabbare.
  • Vid riktigt hård träning pumpar hjärtat upp till 36 liter blod i minuten på en elitidrottsman, det säger en hel del om hjärtats kapacitet.

Läs även artiklarna om Världens största djur och vad en hägring är för något.

Ord och uttryck på göteborgska

Fina staden Göteborg

Göteborg är Sveriges näst största stad som de allra flesta kopplar till deras typiska skämt och uttryck. För de som kommer utifrån kan det göteborgska språket ibland vara oförståeligt.

För att undvika framtida situationer där du som utomstående känner dig utanför med jargongen kommer här en liten guide på göteborgska uttryck så du bättre kan hänga med i vad det pratas och skämtas om.

Görbra

Ett ord som många gånger dyker upp i den göteborgska dialekten är ordet görbra som uttalas med ett G och inte ett J som i att göra. Alltså gôrbra. Ordet används för att beskriva att något är väldigt bra.

Tjöta

Ordet tjöta kan användas på två sätt. I en mer positiv bemärkelse används ordet tjöta som att prata och diskutera. Men ordet kan också användas för att beskriva att någon tjatar och är jobbig.

Käck

Ordet käck är ett positivt ord som används för att beskriva att något är livligt, trevligt och är väl genomtänkt.

Knö

Ordet knö används för att beskriva att det är trångt eller när någon tränger sig. Ett uttryck som ofta förekommer på spårvagnar är ”sluta knö dig”. Alltså, ”sluta tränga dig”.

Änna

Ordet ännas betydelse kan vara ganska otydlig eftersom det kan användas i många meningar. Men ordet kan liknas vid rikssvenskans liksom.

Lär dig ord och uttryck på göteborgska.

La

Ett annat ord som ofta förekommer i den göteborgska vokabulären är ordet la. Ordet la betyder väl. Ett exempel är ”det är la gött eller” (det är väl trevligt eller).

Bamba

Ordet bamba kommer från ordet barnbespisning som är ett äldre ord för skolmatsal. Göteborgsområdet är det enda området i Sverige som säger bamba istället för matsal.

Dinga

Ordet dinga kan användas istället för ordet slänga.

Go

Ett annat väldigt vanligt ord i den göteborgska vokabulären är ordet go. Man kan nästan höra Glenn Hysén säga ”är du go eller?” bara man läser ordet. Ordet go kan både beskriva att någon är dum eller bra eller skön. Alltså kan ordet ”är du go eller?” betyda ungefär ”är du dum eller?” men det kan också användas som ”goa gubbar” för att beskriva en grupp män som trevliga.

Tjomme

En tjomme är det göteborgska ordet för kille eller snubbe. Man tror att ordet tjomme kommer från den engelska slangen chum eller chummy som betyder ungefär kamrat, som i sin tur kommer från studentslangen för engelskans ord för rumskompis som är chamber fellow. Förut var ordet tjomme någon som beskrevs som lite udda, men idag är det desamma som kille.

Tyken

En person som är tyken är någon som är grinig eller uppkäftig.

Möla

Ordet möla används för att beskriva att trycka i sig mat. Ordet liknar ordet mular.

Bala

Ett motsvarande ord för att hälla i sig något är ordet bala.

Natta

I Göteborg används ordet natta både som att beskriva att lägga sina barn inför natten men också för att beskriva något som dåligt. Ordet kommer från en förkortning av rikssvenskans ord nattsvart som beskrivs när något är hopplöst.

Svale

Sista ordet för listan är ordet svale som betyder trappuppgång eller trapphus.

Efter denna genomgång är du redo att besöka den fina staden Göteborg och prata med invånarna där på deras språk. Vill du vidga dina vyer västerut bör du även läsa denna guide om ord och meningar på norska.

Hur hanterar och botar man höjdskräck?

Att hantera sin höjdskräck.

Alla kan mer eller mindre ha fobier. Fobier är ofta kopplade till specifika rädslor och obehag inför vissa situationer eller föremål. Ibland kan denna rädsla eller rentav skräck vara kopplade till en tidigare händelse i livet, eller så kan den vara helt framkallad utan känd orsak. En av dessa fobier som kan orsaka stor rädsla och obehag är höjdskräck, eller så kallat akrofobi. Att ha höjdskräck kan vara mycket jobbigt och för vissa upplevas som ett stort hinder i livet. Man kan känna sig begränsad genom att inte våga flyga, bo högt upp i ett hyreshus eller stå på till exempel en balkong. Genom sin höjdskräck väljer man ofta naturligt bort de situationer i livet som kan trigga denna skräck. Detta kan leda till att man kan känna sig utanför och inte kunna delta i vissa situationer och känna sig frustrerad över sin rädsla.

Varför har man höjdskräck?

Höga höjder och rädslan för dessa är egentligen inte så konstigt. Vi har inbyggda instinkter som talar för livsfara och skada om vi skulle falla från en hög höjd. Dock är denna rädsla rent logiskt sett mer befogad om man står på en bergstopp där kanten är utan skyddande staket, jämfört med att stå innanför en byggnad på hög höjd. Rädslan för höga höjder är helt enkelt tanken över att ett fall kan orsaka skada eller död. En höjdrädd person kan uppleva det som att man ”sugs ner” bara genom at titta ner, även om man står på en säker plats högt upp. Ofta har man skyddsbeteenden på höga höjder när man har skräck för dessa. Det kan handla om att man blundar, tar omvägar och långa promenader för att undvika till exempel broar, reser inte med flyg eller att man håller sig långt bort från fönster. Man kan också ha varit med om en situation på hög höjd som har varit skrämmande och satt sin prägel efter detta. Ibland har man ingen förklaring varför denna djupt rotade rädsla för höjder finns i vardagen.

Hur botar man sin höjdrädsla?

Hur botar man sin höjdrädsla?

Man kan med hjälp av olika metoder bli av med sin höjdskräck. Tålamod och vilja är bland de viktigaste byggstenarna till grunden för att bota sin höjdskräck. Studier visar att cirka 7,5 % av den svenska befolkningen har höjdskräck. Men med stor framgång kan man gå i olika behandlingar som till exempel KBT. Ett bra sätt att hantera och eventuellt bota sin höjdskräck själv, är att medvetet utsätta sig själv för den. Så länge man undviker problemet kan det inte försvinna. Ett tips är att gå till en balkong, terrass eller byggnad på högre höjd och man ska då se till att ha en vän eller närstående med sig.

Att ha med sig någon att hålla handen med ger en stor känsla av trygghet och distraktion. Man kan sedan bara stå så att man visuellt skulle kunna se hur högt det är om man tittar nedåt, men man ska istället titta runt på omgivningarna och hålla sin väns eller närståendes hand stadigt och inte titta ned. Detta kan ses enkelt men för någon med höjdrädsla är detta ett stort steg i rätt riktning. Med denna metod lär man sig att ersätta sin ångest med en känsla av trygghet. Efter att tag med upprepade övningar, kommer man faktiskt kunna våga titta ner. Rädslor har vi alla men de kan också övervinnas med stor framgång!

När du känner dig redo får du även gärna läsa mina inlägg om Sveriges högsta byggnader och Världens högsta träd.

Hur lång tid tar det för alkohol att gå ur blodet?

Hur länge alkohol stannar i blodet beror på en mängd olika faktorer. Din vikt, kön och i vissa fall även gener kan påverka hur lång tid det tar för alkoholen att gå ur kroppen.

Hur lång tid tar det för alkohol att gå ur blodet?

I genomsnitt förbränner man 0,1 gram alkohol per kilo kroppsvikt och timme. Väger man 60 kg tar det cirka två timmar för en person att förbränna ett standardglas.

Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol. Ett standardglas kan räknas om till 15 cl vin, 4 cl starksprit eller en 33 cl burk starköl.

Må bättre dagen efter

Du har säkert märkt att du inte blir lika påverkad och mår bättre dagen efter om du dricker samma mängd alkohol över ett längre tidsspann. Detta beror på att förbränningen i levern pågår med jämn hastighet. När alkoholen förbränns inne i levern sjunker alkoholkoncentrationen i blodet.

Intar du alkohol i lugn takt tillsammans med en måltid kan du redan ha förbränt en del av alkoholen när du druckit upp glaset. Detta innebär att alkoholkoncentrationen i blodet aldrig blir så pass hög som den blir när du dricker i snabb takt på en tom mage.

Dricker en vuxen person fem glas i snabb takt kan personen nå en promillehalt på 1,5, medan samma person kan dricka samma mängd alkohol över flera timmar och ”endast” nå 0,75 promille.
Promillehalten räknar man ut genom att se hur många gram alkohol man har i kroppen per liter blod. En promille är cirka ett gram alkohol per liter blod.

Skillnad mellan könen

Män förbränner generellt alkohol snabbare än kvinnor. Detta beror på att män generellt sett har fler alkoholnedbrytningsenzymer i kroppen än vad kvinnor har. Kvinnor får med andra ord en högre promillehalt än män efter samma alkoholintag.

Alkohol fördelar sig i kroppens vattenfyllda vävnader. Kvinnor som både har mindre vatten i kroppen och ofta väger mindre än män får alltså en högre alkoholkoncentration i blodet.

Genetiska faktorer

I levern omvandlar kroppen alkohol till acetaldehyd som senare omvandlas till ättiksyra. Vissa personer har bristande förmåga att omvandla acetaldehyd till ättiksyra. Det påverkar både hur snabbt personen bryter ner alkoholen samt hur man mår fysiskt dagen efter. Denna bristande förmåga kan vara genetiskt ärftlig.

Går det att påskynda alkoholförbränningen?

Nej, det finns ingen bevisad metod som påskyndar alkoholförbränningen i kroppen. Det är leverns uppgift att förbränna alkoholen, och denna process går inte att påskynda.

Går det att påskynda alkoholförbränningen?

Det är även viktigt att ta hänsyn till att alkohol kan ha effekter på kroppen även efter att den gått ut ur systemet. Körförmågan är exempelvis nedsatt med 20 % även om promillehalten i blodet är återställd.

Systembolagets hemsida kan du läsa mer om hur lång tid det tar för specifika alkoholsorter att lämna kroppen, baserat på en person som väger 70 kg.

Nu när du lärt dig mer om alkohol kanske du även vill läsa guiden göra egen handsprit.

Få bort röklukt från dina kläder

Få bort röklukt från dina kläder

För inte så väldigt länge sedan var det tillåtet att röka inne på krogar och restauranger.

Det var så klart mysigt för alla rökare. Efter middag, kaffe och kaka, så tog man upp en cigarett och avnjöt också den. Kanske har du noterat hur man alltid gjorde så på äldre filmer, både svenska och utländska, som Humphrey Bogart och Lauren Bacall, när deras blickar möttes vid pianot genom slingor av rök? Inte undra på att det ansågs sofistikerat att röka, på den tiden. Nu vet vi bättre och rökning är inte längre tillåtet ens på uteserveringar.

Häng dina illaluktande kläder på elementet

Ett av bekymren med att röka på krogen var att när man kom hem så luktade alla kläder inpyrt och unket, ungefär som en gammal askkopp. Då kunde man hänga ut sina kläder på balkongen, eller helt enkelt tvätta dem. Nu, då det är mer sällsynt att våra kläder luktar rök av den anledningen så har jag lärt mej ett trick! Typiskt att tricket kom nu! Man kan hänga sina illaluktande kläder på elementet! Ja faktisk. Oavsett om det är på eller inte så försvinner all röklukt. Jag blev väldigt förvånad när jag insåg att det faktiskt fungerar.

En annan situation när kläder kan få röklukt är när man eldar. Om du t.ex. har en trädgård och eldar löv på hösten i en tunna eller liknande så är det mycket troligt att du får en påfallande doft eller stank, hur man nu ser det, av brandrök i kläderna. Jag har inte testat om också den lukten försvinner med elementtricket, men jag skulle gissa att den gör det. Det krävs element av den lite äldre typen, som varmvatten leds in i. Jag själv bor i en femtiotalslägenhet, och de elementen funkar utmärkt för det.

Blanda ättika och vatten i en sprayflaska

Ett annat tips för att få bort röklukt från kläder är att blanda ättika och vatten i en sprayflaska och spraya på kläderna. Det ska vara en del ättika och nio delar vatten. Låt det verka några timmar, sedan ska det lukta fräscht igen.

Mina bästa knep hur du får bort röklukten ur kläderna.

Om inget av dessa tips har fungerat för dig så finns bara en sak kvar att göra: Tvätta kläderna och häll i en deciliter ättika i tvättmedelsfacket innan du startar maskinen.

Du kan alltså:

  • Vädra kläderna på balkongen
  • Hänga dem på element
  • Spraya dem med vatten- och ättika blandning
  • Tvätta dem med tvättmedel och ättika

Ett annat sätt att undvika röklukt är förstås att ha en speciell rock som du använder när du t.ex. eldar löv. Då slipper du få brandrökslukt på kläderna alls. Då kanske håret kommer att lukta lite, men då tvättar du helt enkelt bort det som vanligt med hårschampo.

Lycka till med dina försök. Jag är säker på att det kommer att gå bra! Medans du väntar på att röklukten ska försvinna kan du läsa vidare om Världens starkaste chili eller lära dig blanda egen handsprit.

Gör ditt hem smart med Somfy

Smarta hem

Tekniken går allt mer framåt och vi hittar allt fler smarta lösningar till vår vardag. Vem vill till exempel inte ha ett hem som är bekvämt i vardagen tack vare ny teknik som gör allt i hemmet mer eller mindre automatiserat? Detta är inte längre en futuristisk framtidsvision utan en verklighet tack vare Somfy Smarta Hem! Man får helt enkelt ett smart hem som styrs med röstkontroll och handhållen fjärrkontroll men funktionerna kan också fjärrstyras via en app när man inte är hemma.

Många funktioner går att få med hjälp av ett smart hem. Man får dessutom ett tryggare hem med till exempel IP-kameror och rörelsedetektorer som man tryggt kan styra själv.

Funktioner och teknik

Den fantastiska tekniken som Somfy Smarta Hem kan erbjuda, ger möjlighet att styra en mängd olika delar av hemmet som man annars brukar göra manuellt. Rullgardiner kan rullas upp eller ned automatiskt på morgonen och kvällen och kaffekokaren sätts på automatiskt med ett enkelt röstkommando innan du ens gått upp ur sängen. Andra smarta funktioner som finns är att larmet stängs av automatiskt när man kommer hem och att tv:n sätts på med röstkontroll när favoritprogrammet börjar. Många känner än så länge inte till hur många variationer av smarta, automatiserade lösningar det finns, så därför är Somfy Smarta Hem just den lösningen som alla borde ha. Framtidens hem är redan här och till för att göra det så bekvämt som möjligt i ett hem!

Det finns många variationer av smarta, automatiserade lösningar.

TaHoma är hjärtat i hemmet

För att få ett fungerande smart hem, behövs det tekniska komponenter och tillbehör innan man startar upp det smarta hemmet. Utbudet är stort och utefter behov till hemmet installeras allt det som behövs för att ett smart hem ska fungera optimalt. Somfy TaHoma är hjärtat i hela det smarta hemmet. Detta är en smart controller som man först installerar och som sedan, beroende på vilka funktioner i hemmet som ska styras, aktiverar dessa via en installerad app som gör att det är möjligt att styra funktionerna även när man inte är hemma. Man kan till exempel med ett klick styra hembelysningen när man är långt borta på semester för att minska risken för inbrott. Det kommer se ut som att man är hemma trots att man är på semester. Somfy TaHoma kan styra rullgardiner och gardiner, garageportar, TV, belysning, klimatkontroll, larm och mycket mer.

Det som är så bra med Somfy TaHoma systemet, är att denna controller kopplar samman det mesta av den elektronik som är ihopkopplad.

Med en central hubb, kan man se till att alla produkter i hemmet kommunicerar med varandra.

Vad ska man tänka på innan man skaffar ett smart hem?

Det man måste ha innan ett helt smart hem installeras, är att man har ett bra wifi-anslutning och internet. Ett bra internet är väldigt viktigt då man kopplar upp systemet via en app på smartphone eller surfplatta.

Ett smart hem kräver vissa installationer av tekniska tillbehör som är anpassade till Somfy Smarta Hem. Det finns ett sorts utbud av både specialanpassade kontakter, kameror, smarta kontaktpluggar, anpassade glödlampor, rörelsesensorer, brandvarnare, magnetkontakter, fjärrströmbrytare och mycket mer. Vill man ha ett ännu smartare hem kan man också, via en central hubb, se till att alla produkter kommunicerar med varandra.
I nästa steg ska man se till att ha en bra plattform till sitt smarta hem. De som finns idag för att kunna starta ett smart hem är Apple HomeKit. I Apples produkter finns HomePod. Detta är en högtalare som har den kända artificiella intelligensen Siri inbyggd. Siri är röststyrd och agerar efter dina kommandon. Andra plattformar som Google Home och Amazon Alexa är också kompatibla rekommenderade plattformar till det smarta hemmet.

Tips och råd för ett smart hem

Innan man startar upp ett smart hem ska man tänka på vilka funktioner som man tror man mest kommer att ha nytta av i sitt hem utefter behoven. Det kan vara klokt att tänka långsiktigt på vilka funktioner man vill ha om man vill tänka framtidssäkert. Det blir en del kostnader att installera sitt smarta hem och då kan det vara klokt att investera i de funktioner som man vet att man kommer fortsätta att använda även i framtiden. Man ska se till att det finns en plan för kommande uppdateringar av en smart box i hemmet.

Tänk framtidssäkert med ditt smarta hem.

Det är också viktigt att se till att eventuella röststyrda funktioner har stöd för de produkter man väljer. Vissa produkter kommunicerar inte med varandra och då är det viktigt att veta att olika användare har olika trådlösa kommunikationsprotokoll. De vanligaste protokollen för smarta hem som man bör känna till är till exempel Z-Wave och Zigbee. Somfy har också ett väletablerat program som heter ”So Open with Somfy” som går ut på att man får support med de bästa lösningarna för det smarta hemmet.

Somfy ser till att hemmet är kompatibelt med de produkter som finns ute på marknaden och man kan känna sig trygg med att få all den support man behöver för att få ett fullgott smart hem. Man får professionellt stöd i valet av kompatibla produkter genom ett stort samarbete med olika stora varumärken samt att produkterna håller högsta kvalitet. Somfy ser till att man får kunnig support och stöd och alla produkter omfattas av garanti.

Vilken sida ska man gå på?

Angående Trafikregler för gångtrafikanter
Det är inte bara fordonsförare som ska hålla trafikreglerna utan det gäller även för gångtrafikanterna. Vilka är gångtrafikanter egentligen? Gångtrafikanter som också kallas för fotgängare betyder helt enkelt en person som promenerar i trafiken. Han/hon bör följa trafikförordningens stadgar, det vill säga det som gäller för vägtrafikanterna. Andra som faller inom ramen som gångtrafikanter är till exempel de som färdas på sparkcykel, skateboard samt de som åker inlines.

Vilken sida ska man gå på?

Vilka sida ska gångtrafiken gå på?

Det finns flera regler en gångtrafikant ska förhålla sig till. En regel är att gångtrafikanten om möjligt ska hålla sig på gångvägen eller vägrenen. Om en gångväg saknas skall gångtrafikanten använda cykelbanan. Värt att nämnas är att det egentligen inte finns några allmänna regler om vilken sida en gående ska välja på gångvägen. Däremot kan detta se olika ut beroende på vart i Sverige man tittar på, då det kan finns olika lokala regler kring detta. Då är det vägmärken som skall följas.

Om möjligt ska den gående hålla sig till vänster på gångbanan/cykelvägen. Innan har det varit att gående skulle hålla sig till höger som i biltrafiken, men detta har kommit att ändrats. Dock finns det ett undantag från vänsterregeln och det är när exempelvis en person cyklar och håller högre fart än de som går, då ska han/hon hålla sig till höger om det passar.

Övergångsställen

Övergångsställen

När det gäller en gående som korsar en väg ska i första hand övergångsställena användas. Finns det inte något övergångsställe i närheten ska gående vara försiktig och kolla sig för väldigt noga så att det inte finns bilar när denne korsar körbanan. Detta får gärna vara vid anslutning till en vägkorsning.

Fordonsförare ska också väja för gående om denne ser att han/hon redan har gått ut på övergångsstället eller precis börjat gå på det. Värt att notera är att detta gäller endast vid obevakade övergångsställen, alltså övergångsställen som inte regleras av trafikljus/polis. Dock kan det även finnas obevakade övergångsställen med trafikljus men skillnaden här är att trafikljusen endast blinkar med gult ljus alternativt är de nedsläckta.

Bär reflex

Sedan är det också bra om gångtrafikanten bär reflexer så att fordonsförare kan se den gående. Detta gäller särskilt i mörker samt under vinterhalvåret då det kan vara svårt för bilförare att se gångtrafikanterna i mörkret. Att använda reflex är särskilt viktigt när gångtrafikanterna korsar körbanan. Det finns alltså både skyldigheter och rättigheter som både gångtrafikanten och fordonsförarna bör förhålla sig till. Det handlar om samspel i trafiken för att trafiken ska flyta på så smidigt som möjligt.