Dvärgsilkesapan – världens minsta apa?

Dvärgsilkesapa

Dvärgsilkesapan är en väldigt liten apa, som väger mellan 120 och 150 gram som fullvuxen. Den blir ungefär 13 cm om man inte räknar med svansen. Svansen kan bli 19 cm och det mönster som finns på svansen med ringar i svart och ljusare gråbruna nyanser är ett av de särskilda kännetecken dvärgsilkesapan har. Annat som är speciellt i utseendet är de hårtofsar som finns på huvudet och på bröstet, som gör att det ser ut som att den har en man.

Hur lever dvärgsilkesapan?

När dvärgsilkesapor lever vilt finns de i norra Amazonas. De är aktiva på dagen, men sällan mitt på dagen. Istället gör de mest på morgonen och under den senare delen av eftermiddagen. De lever i träd och går på fyra ben, men är också bra på att hoppa. För det mesta sover de uppe i ett träd, och har samma övernattningsplats ett par nätter innan de går vidare.

Dvärgsilkesapor lever i grupper med 2-15 apor. Grupperna brukar bestå av en eller två vuxna honor, en eller två vuxna hanar och deras ungar, ungarnas ungar och så vidare. Det är sällan som olika grupper bråkar med varandra.

Dvärgsilkesapa

Vad äter den?

Dvärgsilkesapan lever framför allt på vätskor som kommer från träden den lever i, och även av naturgummi. Den kan också äta frukter och skott av växter, och ibland även spindlar och insekter.

Finns den i Sverige?

Dvärgsilkesapan finns inte vilt i Sverige eftersom vi har ett alldeles för kallt klimat här. Däremot finns den på Skansen-Akvariet och i andra djurparker. På Skansen har de lyckats bra med att få apan att föröka sig, trots att man tidigare trott att det var omöjligt i fångenskap. De första ungarna föddes på Skansen 1978 och sen dess har fler än 400 ungar fötts där och kunnat skickas vidare till andra djurparker.

Är det en hotad art?

Tidigare har mängden dvärgsilkesapor varit för låg, men nu lever den i flera olika områden. Det är mycket tack vare djurparkernas insatser för att bevara arten som det finns fler dvärgsilkesapor idag. Det finns hot från skogsskövling och från jakt där aporna fångas för att göras till sällskapsdjur, men sammantaget klassar IUCN den som en livskraftig art. Det innebär att det inte finns något större hot mot arten under den närmaste framtiden.

världens minsta apa

Är det verkligen världens minsta apa?

Det är svårt att slå fast vilken apa som egentligen är minst. Det beror bland annat på hur man definierar vad som räknas som en apa och det kan ju också vara olika hur stora olika individer inom en viss art är. Dvärgsilkesapan är den minsta arten inom familjen kloapor. Till skillnad från andra apor har kloaporna klor på sina tår, utom på stortån. Det gör att de kan klättra på ett annat sätt. Det här är en grupp med aparter där aporna är mindre än andra primater och betydligt mindre än till exempel människoapor. Sammanlagt finns det runt 280 olika arter av apor och det finns mycket som tyder på att dvärgsilkesapan verkligen är världens minsta apa. Vill man vara på den säkra sidan är det bättre att uttrycka det som att det är en av världens minsta apor.


Missa heller inte inlägget om gruppen primater som kallas brednäsor eller inlägget om armfotingar.