Fakta om guldfiskar

Guldfisk
Om man ber någon att räkna upp fiskarter som han eller hon känner till brukar ofta guldfisk dyka upp som en av sorterna. Det är inte så konstigt. Det här är nämligen en av de vanligaste prydnadsfiskarna, det vill säga fiskar som hålls i akvarier eller trädgårdsdammar. De är vackra och lätta att ta hand om, och många väljer att skaffa guldfiskar som första art.

Guldfiskar – Familj och historik

Även om väldigt många känner till guldfisken och vet hur den ser ut, är det inte alls lika många som känner till mer djupgående fakta om fisken. Många vet till exempel inte att den tillhör karpfamiljen och den lever i sött eller bräckt vatten. Från början kommer guldfisken från Östasien. Det är över 1 000 år sedan den först dök upp i Kina. Redan tidigt började man avla fram den som prydnadsfisk, genom att avla på fiskar som var guldfärgade. Det har funnits ett utbrett odlingsarbete och idag finns det så många som 300 odlade typer. Det är uppenbart att intresset för guldfiskar är stort och utbrett. Idag är det naturligtvis inte bara i Asien som fascinationen för guldfiskar finns. Idag har det blivit en omtyckt fisk i trädgårdsdammar och akvarier även i andra världsdelar, däribland i Europa och då inte minst i Sverige.

Så ser guldfisken ut

Hur ser då guldfisken ut? Många har redan sett en och annan guldfisk men det betyder inte nödvändigtvis att man vet hur alla ser ut, eftersom det kan förekomma skillnader. Det är också viktigt att komma ihåg att den odlade guldfisken som tagits fram för just prydnadsändamål skiljer sig en del från de guldfiskar som lever fritt. De fiskar du ser i akvarier och dammar i trädgårdar har vanligtvis den så omtyckta guldfärgen som så många har lärt sig förknippa med den här typen av fiskar. Vilt levande guldfiskar har dock sällan denna färg. De kan vara vita, svarta, grå eller gula, och i vissa fall röda. Störst utseendemässig variation får man alltså om man beger sig till en plats där fiskarna lever fritt.

Intressant fakta om fiskaveln

Vanligtvis finns det många som inte är speciellt intresserade av fiskavel, men när det kommer till just guldfiskar är det verkligen intressant att lära mer om avelsarbetet eftersom detta är mycket relevant för fiskarnas utseende.

Det jobbas hårt med avelsarbetet för just guldfiskar, eftersom den så välkända färgen inte är en färg, utan snarare en ljusreflektion i fiskens fjäll som kräver vissa genförutsättningar. Den förutsättningen följer inte de vanliga nedärvningsreglerna, vilket gör att det hela tiden måste arbetas aktivt med. Alla fiskar i en kull bär inte samma färg. Vissa fiskar i en kull får en mindre framträdande färg, och det är också viktigt att veta att fiskar som länge lever i en damm förlorar en del av sin färg och så småningom börjar de likna de fiskar som lever fritt mer.

Något som också kan vara intressant att känna till är att man från guldfisken även har avlat fram en annan mycket populär fisk som ofta ses i akvarier, närmare bestämt slöjstjärten.

Läs även om världens snabbaste fisk och världens längsta mask!