Fakta om Murmeldjur

Ett murmeldjur är ett djur inom ekorrsläktet och det går under kategorin gnagare. Namnet murmeldjur kommer från början av de latinska orden mus montis som betyder bergsmus. Ett murmeldjur kan likna en väldigt stor mus men de har inte samma diet och levnadssätt. Levnadsåldern för ett murmeldjur är ungefär 14 år vid gynnsamma förhållanden.

Fakta om Murmeldjur

Var lever murmeldjur?

Murmeldjuren lever främst i de alpina bergstrakterna i Europa och ytterligare några varianter av djuret har lyckats etablera sig i Asiens bergskedjor. Vanligast är det dock att se murmeldjuret på Asiens slätter och stäpper. Murmeldjuren finns överlag mest i kalla områden och den saknas helt i varma områden som till exempel öknen. I väldigt vattentäta områden kan murmeldjurens utbredning variera. Hur bra djuret simmar varierar nämligen från art till art.

Rent levnadsmässigt lever murmeldjuret under jorden. Där skapar det stora och komplexa tunnelsystem som kan ligga flera meter under ytan om det är tunnlar avsedda för vinterdvala. Gångarnas längd kan variera mellan 10-100 meter. Murmeldjuret är ett dagaktivt djur som inte är speciellt bra på att klättra. De kan hoppa, men bara en begränsad höjd och längd.

Vad äter ett murmeldjur?

Främst äter murmeldjuret örter och gräs av olika slag. Om det kommer över frukt, grönsaker, frön och insekter går det också ner men jämfört med till exempel en råtta är murmeldjuret mycket mer kräset med sin föda.

Vad äter ett murmeldjur?

Hur ser murmeldjuren ut?

Djuret är en stor gnagare med sin 30-60 cm långa kropp. Murmeldjuret har dessutom en svans på mellan 10-25 cm extra. Vikten ligger på mellan 3-8 kilo och färgen är oftast brun till brungrå. Olika arter inom murmeldjuren kan dock variera en del i färg.

Murmeldjuret och vinterdvala

Likt många andra djur går också murmeldjuret i vinterdvala. Dvalan varar i ungefär ett halvår och innan murmeldjuret somnar äter det upp sig, det polstrar sitt bo och sedan rullar djuret ihop sig. Murmeldjuret behöver ungefär 1200 gram fett för att klara hela vintern eftersom dess energiförbrukning sjunker med 90 % under dvalan. Det är kanske inte så konstigt eftersom deras hjärtfrekvens sjunker till 20 gånger per minut istället för 200 slag per minut som är det normala för ett murmeldjur i vaket tillstånd. Djuret andas dessutom bara två gånger per minut under dvalan.

Lever murmeldjuren tillsammans?

De olika arterna inom murmeldjur har alla lite olika levnadssätt. Ett så kallat skogsmurmeldjur lever alltid ensamt. Det försvarar sitt bo mot alla andra. Det gulbukiga murmeldjuret är mer socialt. Där lever flera honor tillsammans med en hane. Hanen tolererar andra honor men andra hanar jagas bort. En honas ungar av hankön får stanna i flocken i ungefär två år innan de också jagas bort.

murmeldjur familj

De allra flesta arter inom murmeldjuren lever dock i kolonier. En koloni startas av ett alfapar, en hona och en hane samt yngre släktingar till dem. Alla vuxna individer lämnar kolonin två år efter att de fötts och hanarna försöker då att skapa en egen koloni genom att driva bort alfahanar från andra kolonier. Om det lyckas kommer alla främmande ungar i kolonin att dödas. Den nya hanen accepterar nämligen bara sina egna ungar.