Fakta om Myskoxar

Myskoxar är slidhornsdjur tillhörande underfamiljen Caprinae. De lever på den arktiska tundran, särskilt i Kanada, Grönland och Alaska. Rent regionmässigt gäller det alltså väldigt kalla länder, men som känt tillhör Alaska formellt USA och Grönland är en autonom del av Danmark. Varför är det då viktigt att nämna detta? Jo, länderna där myskoxarna befinner sig har även ansvar för dem. Det finns utsedda jägare, viltvårdare och tillsynspersonal som observerar myskoxarnas beteenden och vandringar. Stammarna får inte bli för stora eftersom det kan vara skadligt för människors levnadssätt och så vidare.

Fakta om Myskoxar
Bild: Två vackra myskoxar i Norge

Vad är en myskoxe?

Tvärtemot populäropinionen är myskoxen faktiskt inte besläktad med en oxe dvs. manligt nötkreatur. Den är besläktad med får och getter. Myskoxar är inte farliga för oss människor mer än om vi angriper dem fysiskt. Gå inte emellan en unge och ett vuxet kreatur då det kan leda till att det vuxna djuret attackerar dig. Trivialnamnets ursprung kommer från djurens parningsperiod. Tjuren utsöndrar myskdoftande sekret från ögonkörtlarna under den här perioden. Mysk är en parfym som utvinns ur såväl växter som djur. Utöver myskoxar finns även myskråttor, mer kända som bisamråttor samt blomman myskmalva.

Hur lever myskoxar?

Myskoxar är flockdjur precis som människan. De är beroende av flocken för att kunna överleva via samarbete. De är även så kallade horddjur. Hordernas omfattning är omkring 20 under vinterhalvåret, som på dessa breddgrader är långt, och 15 under somrarna. Varför det är så kan möjligen förklaras av att det är lättare att hålla värmen ju fler man är i flocken.

Myskoxar gillar att vara tillbakadragna och går inte i onödan. Vanligtvis rör de sig några kilometer per dag. Sommarreviret ligger till exempel nära vinterreviret. Deras kostvanor är enkla. Under vintern äter de kvistar, gräs och bärris medan det under sommaren blir lite mer variation. Då tillkommer örter, bär, vide och annat gott som växer under sommaren.

Myskoxar är livskraftiga, dvs. inte utrotningshotade. Diverse myndigheter utser dock ett maxtak för antal fällda myskoxar i ett område under ett år. I Sverige är beståndet väldigt litet, men här är de fridlysta, det vill säga ingen jakt får ske. Dessutom får personer inte gå närmare myskoxar än maximalt 100 meter.

Om du tycker en myskoxe är ett intressant djur så ska du även kolla in vad jag har skrivit om murmeldjur och vad du ska göra om du blir biten av en huggorm. Mycket nöje!