Fakta om Saturnus

Fakta om Saturnus

En planet som många känner till är Saturnus. Den främsta anledningen till att denna gjort sig mer känd än de flesta andra planeter i vårt solsystem är att den har klart synliga ringar. På alla bilder av planeten har vi vant oss vid att se dessa, och när någon säger Saturnus är det ofta just ringarna många tänker på. Det finns dock mycket annat som också är intressant att känna till, vilket vi ska fördjupa oss i nu.

Nyttig information om planeten med ringarna

Räknat från solen är Saturnus den sjätte planeten. Den hör till det yttre solsystemet och den är en av de planeter som kallas gasjättar. Det är en av de fem planeter som går att se från jorden, faktiskt den mest avlägsna som går att se. När det gäller avståndet till avståndet till solen är det långt, närmare bestämt 1,4 miljarder kilometer. Det innebär att dagarna blir korta och att ett år är väldigt långt. Ett dygn på denna planet varar i 10,7 timmar och ett år här går att jämföra med 29 år på jorden. Storleksmässigt är Saturnus mindre än sin grannplanet Jupiter, men betydligt större än jorden. Volymen är cirka 755 gånger så stor som jordens och massan är 95 gånger så stor.

Vad består kärnan av?

Något som naturligtvis kan vara intressant att titta på är vad planetens kärna är uppbyggd av. I det här fallet finns det en kärna bestående av is, sten, vatten och andra komponenter. Att dessa har fått fast form beror på ett flertal faktorer. Främst rör det sig om hög temperatur och högt tryck.

Temperatur på planeten

Vi människor skulle inte ha en möjlighet att kunna bo på den här planeten av flera orsaker. En av anledningarna är temperaturen. Yttemperaturen på Saturnus ligger i snitt på – 178 grader Celsius. Densiteten är en annan faktor som skulle sätta käppar i hjulet för mänsklig existens. Denna planet har lägst densitet av alla, faktiskt lägre densitet än vatten till och med.

Planetens ringar

När det gäller Saturnus är det naturligtvis nödvändigt att ta upp dess ringar. Från 1600-talet och ända fram till 1970-talet var ringarna runt Saturnus solsystemets enda kända ringar. Numera vet man att även Uranus, Neptunus och Jupiter har ringar, men de är inte lika tydligt synliga som de som omger Saturnus. Ringarna består av fragment som kommer från såväl is som kometer, och de är alltså inte stabila som det kan se ut när man tittar på dem, utan har en annan, icke fast form. Ringarnas diameter är imponerande, cirka 250 000 kilometer. Tjockleken är inte lika imponerande. Faktiskt är de så tunna som en kilometer. Det kanske inte låter tunt, men om man jämför med diametern är det tydligt att det inte är tjockleken som gör dem så tydligt synliga från långt avstånd.

Månarna kring Saturnus

Likt flera andra planeter kretsar månar kring den här planeten. Antalet kända månar är 82, och man vet att det även finns en rad andra småmånar. Den största av alla månar runt planeten heter Titan. Den näst största bär namnet Rhea. Storleken på månarna varierar kraftigt.

Du har väl inte missat mina inlägg om Jupiter och Venus?