Finansiering för nystartade företag

Finansiering för nystartade företag

Jag har drivit företag i olika former i mer än 20 år och när man startar ett nytt företag så har man i början oftast mer kostnader än intäkter. När jag startade mitt nuvarande företag så hade jag samtidigt ett heltidsjobb och arbetade med mitt egna företag på kvällar och lediga stunder. På så sätt kunde jag bygga upp mitt företag samtidigt som jag hade försörjningen från mitt vanliga jobb. När sedan företaget började generera intäkter kunde jag tryggt säga upp mig från min anställning och jobba med företaget fullt ut.

Företagandet flöt på bra, men efter ett par år fick företaget en oväntad skatteskuld som skulle betalas rätt omgående. Varken jag eller min dåvarande bokföringsbyrå hade räknat med detta så företagets likviditet blev ett tag något ansträngd. Jag vände mig då till min bank och ansökte om en checkkredit så företaget kunde rida ut den ekonomiska svackan tills intäkterna kunde bygga upp likviditeten igen.

Du kan finansiera ditt företags tillväxt genom:

  • Checkkredit
  • Företagslån
  • Fakturaköp

Capcito.com erbjuder små och medelstora företag alla dessa tre möjligheter. Ett företagslån om ditt företag snabbt och smidigt behöver täcka en oförutsedd kostnad. Eller om ni som jag var, ute efter en löpande kredit som kan användas vid behov så kan Capcito hjälpa er med detta.

Fakturaköp - ett smart sätt att snabbt frigöra kapital till företaget.

Hur fungerar fakturaköp?

Ett smart sätt att frigöra kapital är genom att sälja företagets fakturor. Genom att sälja ditt företags fakturor till Capcito får du likviditet som kan användas i din verksamheten på en gång. Du slipper med andra ord vänta på att få betalt från din kund. Så istället för att vänta på att kunden ska betala fakturan så får du in pengar direkt till verksamheten. Du väljer själv vilka och hur många fakturor du vill sälja.

Lycka till med ditt företagande!