Framförallt eller framför allt?

Framförallt eller framför allt?

Framförallt och framför allt är två olika skrivformer som används för att betona meningen. Man skriver “framförallt” när man använder omkringliggande satser för att understryka hur viktig någonting är. Man skriver då “framförallt” tillsammans med den sats som är viktigast.

Uttrycket “framför allt” är ett adverb som används för att markera att någonting är viktigare än allt annat. “Framför allt” ska skrivas som ett ord, så uttales det inte som “framförallt”. Det är vanligen det sista ordet i en mening.

Exempel

Exempel på när man skriver “Framförallt”:
“Jag vill åka skidor, spela fotboll och framförallt, måla.”

Exempel på när man skriver “Framför allt”:
“Framför allt bör du komma ihåg att hålla dig till dina vanor.”