Gavial – en sorts krokodil

Gavial

Gavialen hör till kräldjuren, närmare bestämt till krokodildjuren, men är en egen underart.

Historia

Gavialen finns i Indien, och det är det enda område där man kan hitta dessa djur idag. Förr var arten mer utbredd. Exempelvis har man funnit 3000 år gamla kvarlevor efter gavialer i Kina. Efter 1930-talet minskade antalet djur snabbt, vilket till stor del berodde på jakt, eftersom skinnet var åtråvärt inom väsk- och skotillverkning.

De äldre fossil som hittats är ca 2-5 miljoner år gamla, och då inte enbart från Indien. Fossil har hittats både i Thailand, på Java och även i Porto Rico.

Miljö

Idag lever gavialer i några floder i Indien, samt föds upp i Nepal. De kan stanna väldigt länge i vatten, längre än andra krokodildjur kan. De äter fisk och groddjur som de fångat medan de är i vattnet.

Utseende

Gavialen har lång, smal nos och mycket vassa tänder. Eftersom de inte tar stora byten som exempelvis alligatorer gör, behöver de inte ha stora och kraftfulla käkar. Det är därmed ganska lätt att se skillnad på en gavial och andra krokodildjur. En fördel för människan är att gavialer inte har tillräckligt kraftfulla käkar för att döda en människa.

Gavialer kan bli ca sex meter långa. De blir könsmogna olika snabbt: honorna vid ca 8 års ålder och hanarna inte förrän de blivit drygt 15 år gamla. Det syns då på dem, eftersom hanarna får en utväxt längst fram på ovankäken. Utväxten skapar ett surrande ljud som möjligen ingår när det är dags att uppvakta en hona.

Fortplantning

Hanarna uppvaktar honorna under perioden december-januari. Honan blir befruktad och lägger ägg, men inte förrän efter ett par månader, runt april månad. Uppåt 60 ägg kan en hona lägga vid samma tillfälle. Hon lägger dem i ett gömställe som hon vaktar i ca 60 dagar. När ungarna kläcks, stannar de i boet tills regntiden kommer. Då svämmas boet över och ungarna kan ta sig ut. När ungarna kläcks ur äggen är de ca 40 cm långa.

Roliga fakta

Några saker som kanske är roligt att känna till:

  • Det finns en annan art som kallas för falsk gavial. Den ser nästan likadan ut men är en krokodil. Båda tillhör krokodildjur men krokodil och gavial är två olika underarter. Dessa lever inte i Indien över huvud taget, utan finns i Sydostasien. Den falska gavialen blir heller inte längre än tre meter. Båda livnär sig dock på fisk.
  • Inom hinduismen är gavialen ett djur som är helgat åt guden Vishnu.
  • Man är inte helt klar över funktionen kopplad till hanens utväxt på överkäken. Förutom att uppvakta honor, kan den kanske även ha något att göra med dominansen mellan olika hanar, bevaka revir.
  • Ibland beskrivs gavialens huvud som en stekpanna, eftersom de har så lång och smal nos (handtaget) och det runda huvudet (själva pannan).
  • Trots imponerande, vassa tänder, kan inga krokodiler tugga speciellt bra med dem. Alla krokodiler sväljer istället ned grus och sten ihop med maten, och sedan mals villebråden sönder nere i magen.

Passa även på att lära dig mer om Alligatorsköldpaddan samt Världens längsta ormar.