Hårtransplantation är enda sättet att få håret permanent tillbaka

Att tappa håret är inte ovanligt, framför allt när vi börjar bli äldre. Dock kan håravfall och kala fläckar uppstå på grund av andra anledningar. Oavsett vilken orsak som ligger bakom finns det hjälp att få. Genom att boka in en hårtransplantation kan du se fram emot att få tillbaka ditt tjockare hår. Akacia Medical är ett bra alternativ. Där finns det erfarna läkare som kan hjälpa dig med att få det hår du önskar.

Det är viktigt att du börjar med ett möte där de tar en titt på ditt hår och ser vad som behöver göras. Det är inte alltid helt säkert att den metoden de använder på Akacia Medical är den som passar dig bäst. Då kan det behövas fler möten för att lista ut hur de bäst kan hjälpa dig.

Så går en hårtransplantation till.

Hur en hårtransplantation går till

En hårtransplantation kan gå till på olika sätt beroende på var och vem du bestämmer dig för att gå till. Hos Akacia Medical använder de sig av FUE-metoden. Det står för Follicular Unit Extraction och innebär att de flyttar enskilda hårsäcksgrupper från ett område till det som ska fyllas i. Läs mer här. Så länge det är möjligt använder de hårsäckar som finns i bakhuvudet. Skulle det dock inte finnas några bra områden kan de även använda sig av hårsäckar från andra delar av kroppen. Då använder de sig av en metod som kallas för body hair transplantation.

De transplanterade hårsäckarna börjar växa fast nästan direkt efter att du är färdig med behandlingen. Dock kommer du inte se det färdiga resultatet direkt utan du får räkna med att det kommer ta minst 12 månader.

Fördelar med FUE-metoden

  • Metoden lämnar endast små hål efter att hårsäckarna plockats ut.
  • Du slipper stora ärr på skalpen.
  • På endast en sittning är det möjligt att transplantera upp till 3500 hårsäckar.

Tekniken som används

Den tekniken som används består av små speciella nålar. De är endast 0,6 millimeter vilket innebär en tätare placering och ett bättre resultat jämfört med standardnålarna som är 0,9 millimeter. Till skillnad från andra hårtransplantationer kommer det inte användas några skalpeller eller “pennor” som trycker ut hårsäckarna.

Konsultation kring hårtransplantation

Konsultationen

Det första steget för dig som är intresserad av en hårtransplantation hos Akacia Medical är en konsultation. Du kan själv kontakta dem och boka in ett möte. Ett tips är att du skriver ner de frågor du har och tar med dig eventuella dokument som de kan behöva. Under konsultationen kommer du få svara på en rad frågor om din fysiska hälsa, din mentala hälsa, vilka förväntningar du har, hur mycket tid du har samt din budget. Det är viktigt att läkaren får så mycket information som möjligt om dig för att hen ska ha möjlighet att ge dig den behandlingen du behöver och klarar av. Därefter kommer de tillsammans med dig komma fram till en behandling som passar bäst, när den ska ske samt ge dig en offert. Skulle du ha några frågor kan du alltid kontakta den som är konsultationsansvarig.

Läs även inlägget om Trombocyt behandling här.