Hur hanterar och botar man höjdskräck?

Att hantera sin höjdskräck.

Alla kan mer eller mindre ha fobier. Fobier är ofta kopplade till specifika rädslor och obehag inför vissa situationer eller föremål. Ibland kan denna rädsla eller rentav skräck vara kopplade till en tidigare händelse i livet, eller så kan den vara helt framkallad utan känd orsak. En av dessa fobier som kan orsaka stor rädsla och obehag är höjdskräck, eller så kallat akrofobi. Att ha höjdskräck kan vara mycket jobbigt och för vissa upplevas som ett stort hinder i livet. Man kan känna sig begränsad genom att inte våga flyga, bo högt upp i ett hyreshus eller stå på till exempel en balkong. Genom sin höjdskräck väljer man ofta naturligt bort de situationer i livet som kan trigga denna skräck. Detta kan leda till att man kan känna sig utanför och inte kunna delta i vissa situationer och känna sig frustrerad över sin rädsla.

Varför har man höjdskräck?

Höga höjder och rädslan för dessa är egentligen inte så konstigt. Vi har inbyggda instinkter som talar för livsfara och skada om vi skulle falla från en hög höjd. Dock är denna rädsla rent logiskt sett mer befogad om man står på en bergstopp där kanten är utan skyddande staket, jämfört med att stå innanför en byggnad på hög höjd. Rädslan för höga höjder är helt enkelt tanken över att ett fall kan orsaka skada eller död. En höjdrädd person kan uppleva det som att man “sugs ner” bara genom at titta ner, även om man står på en säker plats högt upp. Ofta har man skyddsbeteenden på höga höjder när man har skräck för dessa. Det kan handla om att man blundar, tar omvägar och långa promenader för att undvika till exempel broar, reser inte med flyg eller att man håller sig långt bort från fönster. Man kan också ha varit med om en situation på hög höjd som har varit skrämmande och satt sin prägel efter detta. Ibland har man ingen förklaring varför denna djupt rotade rädsla för höjder finns i vardagen.

Hur botar man sin höjdrädsla?

Hur botar man sin höjdrädsla?

Man kan med hjälp av olika metoder bli av med sin höjdskräck. Tålamod och vilja är bland de viktigaste byggstenarna till grunden för att bota sin höjdskräck. Studier visar att cirka 7,5 % av den svenska befolkningen har höjdskräck. Men med stor framgång kan man gå i olika behandlingar som till exempel KBT. Ett bra sätt att hantera och eventuellt bota sin höjdskräck själv, är att medvetet utsätta sig själv för den. Så länge man undviker problemet kan det inte försvinna. Ett tips är att gå till en balkong, terrass eller byggnad på högre höjd och man ska då se till att ha en vän eller närstående med sig.

Att ha med sig någon att hålla handen med ger en stor känsla av trygghet och distraktion. Man kan sedan bara stå så att man visuellt skulle kunna se hur högt det är om man tittar nedåt, men man ska istället titta runt på omgivningarna och hålla sin väns eller närståendes hand stadigt och inte titta ned. Detta kan ses enkelt men för någon med höjdrädsla är detta ett stort steg i rätt riktning. Med denna metod lär man sig att ersätta sin ångest med en känsla av trygghet. Efter att tag med upprepade övningar, kommer man faktiskt kunna våga titta ner. Rädslor har vi alla men de kan också övervinnas med stor framgång!

När du känner dig redo får du även gärna läsa mina inlägg om Sveriges högsta byggnader och Världens högsta träd.