Hur lång tid tar det för alkohol att gå ur blodet?

Hur länge alkohol stannar i blodet beror på en mängd olika faktorer. Din vikt, kön och i vissa fall även gener kan påverka hur lång tid det tar för alkoholen att gå ur kroppen.

Hur lång tid tar det för alkohol att gå ur blodet?

I genomsnitt förbränner man 0,1 gram alkohol per kilo kroppsvikt och timme. Väger man 60 kg tar det cirka två timmar för en person att förbränna ett standardglas.

Ett standardglas innehåller 12 gram ren alkohol. Ett standardglas kan räknas om till 15 cl vin, 4 cl starksprit eller en 33 cl burk starköl.

Må bättre dagen efter

Du har säkert märkt att du inte blir lika påverkad och mår bättre dagen efter om du dricker samma mängd alkohol över ett längre tidsspann. Detta beror på att förbränningen i levern pågår med jämn hastighet. När alkoholen förbränns inne i levern sjunker alkoholkoncentrationen i blodet.

Intar du alkohol i lugn takt tillsammans med en måltid kan du redan ha förbränt en del av alkoholen när du druckit upp glaset. Detta innebär att alkoholkoncentrationen i blodet aldrig blir så pass hög som den blir när du dricker i snabb takt på en tom mage.

Dricker en vuxen person fem glas i snabb takt kan personen nå en promillehalt på 1,5, medan samma person kan dricka samma mängd alkohol över flera timmar och “endast” nå 0,75 promille.
Promillehalten räknar man ut genom att se hur många gram alkohol man har i kroppen per liter blod. En promille är cirka ett gram alkohol per liter blod.

Skillnad mellan könen

Män förbränner generellt alkohol snabbare än kvinnor. Detta beror på att män generellt sett har fler alkoholnedbrytningsenzymer i kroppen än vad kvinnor har. Kvinnor får med andra ord en högre promillehalt än män efter samma alkoholintag.

Alkohol fördelar sig i kroppens vattenfyllda vävnader. Kvinnor som både har mindre vatten i kroppen och ofta väger mindre än män får alltså en högre alkoholkoncentration i blodet.

Genetiska faktorer

I levern omvandlar kroppen alkohol till acetaldehyd som senare omvandlas till ättiksyra. Vissa personer har bristande förmåga att omvandla acetaldehyd till ättiksyra. Det påverkar både hur snabbt personen bryter ner alkoholen samt hur man mår fysiskt dagen efter. Denna bristande förmåga kan vara genetiskt ärftlig.

Går det att påskynda alkoholförbränningen?

Nej, det finns ingen bevisad metod som påskyndar alkoholförbränningen i kroppen. Det är leverns uppgift att förbränna alkoholen, och denna process går inte att påskynda.

Går det att påskynda alkoholförbränningen?

Det är även viktigt att ta hänsyn till att alkohol kan ha effekter på kroppen även efter att den gått ut ur systemet. Körförmågan är exempelvis nedsatt med 20 % även om promillehalten i blodet är återställd.

Systembolagets hemsida kan du läsa mer om hur lång tid det tar för specifika alkoholsorter att lämna kroppen, baserat på en person som väger 70 kg.

Nu när du lärt dig mer om alkohol kanske du även vill läsa guiden göra egen handsprit.