Hur tar man reda på sin blodgrupp?

Ta reda på din blodgrupp

Alla tillhör en blodgrupp, det vet nog så gott som alla. Vad många däremot inte har full koll på är vilken blodgrupp de själva har. Det finns dessutom många som inte vet hur man kan gå till väga om man vill ta reda på det. Tillhör du den skara som inte vet vilken blodgrupp du har, och heller inte är säker på hur du ska ta reda på det? I så fall är det en bra idé att läsa vidare, då jag kommer att gå igenom hur du enkelt kan få reda på din blodgrupp. Vi ska även ta en titt på varför du bör ha kännedom om din blodgrupp.

Så gör du

Du kan gå till väga på några olika sätt för att få veta vilken blodgrupp du har. Om du brukar lämna blod eller om du har fött barn bör det finnas uppgifter om din blodgrupp i din journal. Det är dock vanligtvis inte något du kan se genom att logga in på journalen på 1177, men om du däremot begär ut journalen från sjukvården bör du kunna få veta detta. Du kan dock inte bli informerad om det via telefon. Om du har opererats bör även detta innebära att man tagit reda på din blodgrupp före operationen, och även då ska detta finnas dokumenterat så att du kan få ta del av informationen.

Om du inte har fött barn, opererats eller är blodgivare behöver du göra ett test för att få veta mer om blodgruppen. Du kan antingen köpa ett hemtest, där du med hjälp av ett stick i fingret kan få besked, eller höra av dig till din vårdcentral för att boka tid för en blodgruppering. Ett annat alternativ är att anmäla dig som blodgivare. I samband med att du börjar lämna blod kommer det att tas ett blodprov för att avgöra vilken blodgrupp du tillhör. Det är nämligen avgörande att känna till blodgruppen, för att veta vilka som kan ta emot ditt blod.

Ta ett blodprov för att avgöra vilken blodgrupp du tillhör

Logisk uträkning

Det kan faktiskt gå att räkna ut din blodgrupp genom att ta en titt på vilka blodgrupper dina föräldrar har. Om båda dina föräldrar har blodgrupp A har även du det, och om båda dina föräldrar har blodgrupp B har du det också. Om båda föräldrarna i stället hör till blodgrupp 0 gör du också det. Det finns dock en del lite svårare situationer då det kan vara besvärligare att avgöra med hjälp av logik. Om en förälder tillhör grupp A och den andra grupp 0 hör du vanligtvis till blodgrupp A. Har den ena B och den andra 0 är det B som är dominant vilket gör att du bör ha blodgrupp B. Det finns dock undantag från dessa regler. Du kan tillhöra grupp 0 ändå, om din förälder både har A och 0-anlag, eller både B och 0-anlag. Om en av dina föräldrar har blodgrupp A och den andra blodgrupp B, innebär det att din blodgrupp med största sannolikhet är AB. Det är dock alltid bäst att avgöra detta med hjälp av ett blodprov.

Nu när du har lärt dig mer om olika blodgrupper kanske det kan vara intressant att lära sig mer om var hjärtat sitter i kroppen samt hur man får ut vatten ur örat.