Jättegrytan – en del av folktron

jättegryta

En jättegryta är en rundad urholkning i berggrunden och kan vara av varierande storlek, från så liten att den knappt syns till så stor att den nästan mäter 20 meter i diameter. Runt om i Sverige finns det idag gott om jättegrytor och vi vet att de har bildats genom att strömmande vatten satt stenar och grus i en virvlande rotation, en rotation som har pågått under lång tid och på så vis urholkat berget.

De allra flesta jättegrytor bildades redan i slutet av den senaste istiden, medan inlandsisen smälte. När vattnet forsade fram följde sten och grus och även moränblock med och när stenen till slut kilades fast i en spricka eller en grop i berggrunden gröpte den med vattnets fortsatta tryck ur berget.

Jättegrytorna återfinns både i branter och uppe på hällar. De allra flesta är bildade nedåt, men ibland kan även en horisontell urgröpning ha skapats såsom den vi idag kan se i Rösjögrottan utanför Motala. En del jättegrytor är idag övervuxna av vegetation, medan andra är lätta att se så håll ögonen öppna! En jättegryta kan också ha fått förändrat utseende genom att berget i hålet har spruckit och med det har den yttre delen eroderat och därför återstår endast halva jättegrytan.

Den roterande stenen

Den sten som urholkat berget kallas löpare och i vissa jättegrytor finns denna sten kvar än idag. Löparen är lätt att särskilja från andra stenar då den är ovanligt slät och antingen rund eller äggformad.

Folktron

I en del jättegrytor har man funnit gamla mynt och man tror att sådana lämnades som offergåva i utbyte mot god fiskelycka, men i alla tider har jättegrytor omgetts av ett mystiskt skimmer och tankarna kring dess ursprung har varit många och skiftande. Den främsta idén har handlat om jättar. Förr sågs jättar som ett folk som levt för väldigt länge sedan, ett folk som flytt landet då kristendomen gjorde entré och därmed inte längre finns bland oss. Dock trodde man sig fortsatt se spår av jättarna, bland annat i jättegrytorna som man trodde att jättarna lagat mat i.

Jättegryta vid Storforsen, Sverige

Hitta en jättegryta när dig

Det finns som nämnt många jättegrytor i Sverige och de är utspridda över landet, nedan följer ett axplock:

  • Solna gamla tingshus i Hagaparken vilar på en jättegryta vilken idag kan beskådas genom glas.
  • På ön Blå Jungfrun i Kalmarsund utanför Oskarshamn finns en samling välbesökta jättegrytor.
  • Brobacka Naturcentrum utanför Alingsås är startpunkt för den som vill besöka ett område med omkring fyrtio ursvarvningar och där den största mäter 18 meter i diameter.
  • En av de djupaste jättegrytorna hittar man norr om Tjällmo i Motala kommun – “Perkils kättil” är sju meter djup. Perkils kättil översätts till Djävulens gryta.
  • Vid Kungsgrottan i Trollhättan har många av Svea rikes kungar och drottningar alltsedan 1700-talet skrivit sina namnteckningar.
  • Jättegrytorna i Svedmyra tillhör inte de mest fascinerande i Sverige, men vad som är speciellt är att tomten på Sorundagatan nummer 22 troligen har lämnats obebyggd just för jättegrytorna. Två av de tre jättegrytorna är inhägnade medan den tredje återfinns längre upp i backen.

Läs även om Sveriges djupaste sjöar samt Sveriges geografiska mittpunkt.