Mars – den röda planeten

Planeten Mars

Mars är den näst minsta planeten i vårt solsystem och kallas ofta “den röda planeten” tack vare sin rödaktiga färg, en färg den får tack vare den stora mängden järnoxid (rost) som finns fördelad i såväl atmosfär som yta. Även om rött i sig låter färgglatt så är planeten än mer färgstark och färgrik än vad vi kan se med blotta ögat. Här blandas nyanser av guld, rött och brunt. Färgen rött för tankarna till krig och blodspillan och man döpte därför planeten efter den romerska krigarguden Mars.

Sett till vårt solsystem är Mars den mest utforskade planeten och en gång i tiden trodde man att den var bebodd. Man tyckte sig se konstgjorda kanaler, skulpterade ansikten och pyramider men det skulle senare visa sig vara illusioner. Mars har aldrig varit bebodd men forskare tror fortsatt att det kan finnas liv på planeten.

Planetens gravitation och storlek

En gång i tiden var Jorden och Mars lika varandra. När livet på Jorden uppstod kunde i praktiken liv ha uppstått också på Mars. Varför de två planeterna gått olika vägar vet forskarna inte med säkerhet men man tänker att Mars, tillsammans med Månen, är de två planeter som eventuellt skulle kunna befolkas i framtiden. När Jorden och Mars tog sin början fanns det vatten också på Mars men det gör det inte idag. Varför Mars torkat ut vet forskarna inte men idag är planeten helt torr. Dock finns det poler på planeten varför den, då den lutar mer än vanligt och polerna smälter, kan få både små som stora mängder vatten. En av förklaringarna till att vattnet försvunnit och Mars har förändrats är att atmosfären tunnats ut – på grund av sin storlek (ungefär hälften av Jorden) kan planetens gravitation inte hålla fast atmosfären vilken långsamt försvann ut i rymden.

Bo på Mars?

Men skulle då människan kunna bo på Mars? Det är mycket som måste stämma för att det ska bli verklighet men forskarna tror att vi, eventuellt, skulle kunna bygga något innan århundradet är till ända. Dock måste människan kunna andas och med den tunna atmosfären blir det svårt. Här är det också ganska kallt, medeltemperaturen ligger på minus 60 grader Celsius även om den ibland kan bjuda på upp till plus 20 grader Celsius på sina håll. Människan behöver även vatten och därför är det ett fokusområde för forskarna just nu – att hitta vatten på Mars. Några efterforskningar har kunnat visa på flytande saltlösningar, som förvisso avdunstat under natten men de visar ändå på att det finns ett vattenkretslopp på Mars.

En stenplanet med tunn atmosfär

Mars är, precis som Jorden, en stenplanet med tunn atmosfär bestående, till största del, av koldioxid. Ytan täcks av kratrar av varierande storlek men har också många vidsträckta slätter, dalgångar och vulkaner. Vulkanerna har haft många, långa utbrott vilka skapat solsystemets högsta berg, Olympus Mons, som sträcker sig 22 kilometer över ytan. I jämförelse med Jordens berg är Olympus Mons tre gånger högre än Mount Everest! Idag har inte planeten några vulkanutbrott av större slag.

Mars månar

Mars två månar, Deimos och Phobos, upptäcktes redan under 1800-talet. De har fått sina namn från det grekiska språket och översätts till fruktan och skräck. De två månarna är mest troligt asteroider som infångats och har då inte bildats på den plats där de befinner sig idag. Phobos är störst och idag tror forskarna att det förmodligen inte rör sig om en måne utan att det är en samling klippblock och stenar. Men varifrån de kommer – det vet ingen än idag.


Du har väl inte missat mina tidigare inlägg om Merkurius och Venus?