När använder man pluskvamperfekt?

När använder man pluskvamperfekt?
Något har hänt när du använder pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt är ett av svenska språkets fem grundläggande tempus. Översatt från latin betyder tempus “tid” och gör att vi kan uttrycka tidsformer som beskriver något i nutid, dåtid och framtid. Alla svenska tempusformer har namn med ursprung från latin. Begreppet pluskvamperfekt kommer från plusquam perfectum. Översatt till svenska betyder det “mer än fullbordad”. Det låter lite underligt, för något är väl antingen fullbordat eller inte och hur kan det vara mer än så? Om vi reder ut vad tempus är och när pluskvamperfekt används och jämförs med andra tempus så blir frasen “mer än fullbordad” ganska logisk.

Nutid, dåtid och framtid

Fem grundläggande tempus:
Enkla tempus

  • Presens – uttrycker nutid, exempel åker tåg
  • Preteritum (samma som imperfekt) – uttrycker dåtid, exempel: Jag åkte tåg

Sammansatta tempus har hjälpverb som till exempel: har, hade, ska

  • Perfekt – uttrycker dåtid och främst fullbordade händelser som “Jag har åkt tåg”
  • Pluskvamperfekt – uttrycker dåtid och främst fullbordade händelser som har ett samband med en förfluten tidpunkt, exempel: Jag hade åkt tåg
  • Futurum – uttrycker framtid som jag ska åka tåg/Jag kommer att åka tåg

Perfekt (från latinets” fullbordad”) uttrycker alltså en förfluten handling som har förankring i nuet. Om vi tar meningen “Jag har börjat jogga.” “Jaget” i den meningen började jogga för en tid sedan och gör det alltså nuförtiden.

Pluskvamperfekt markerar att en handling redan var slutförd när något mer inträffade som också är i dåtid exempelvis “Jag hade börjat jogga när jag bröt foten.” Nuet har inget samband med meningen och den tiden är förbi. Det är detta som gör att pluskvamperfekt uttrycker att handlingen är “mer än fullbordad”.

Pluskvamperfekt i praktiken

Pluskvamperfekt i praktiken

Det är det tempus som vi oftast använder när vi återger ett händelseförlopp med ett avslut. I skönlitteratur används pluskvamperfekt flitigt eftersom handlingen oftast är en berättelse om något som har hänt. Speciellt i de inledande delarna för att leda läsaren genom vad som hänt och sedan startar historien närmare nutiden. Pluskvamperfekt kan användas i de stycken som driver historien framåt och kanske visar hur åren gått genom att med få ord förklara vad som hänt i dåtiden. ” Några år senare, när vi hade sålt huset, så hade Roger såklart ångrat sig.”

Det är också vanligare som tempus i historieböcker än i andra läroböcker och samspelar då med preteritum. ” Kriget hade rasat och sedan delade vinnarna upp länderna.”

Summering om pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt har alltid en relation till preteritum och används för att återge en händelse som vid tidpunkten “då” redan hade hänt. Det används också om något som hade hänt före en bestämd tid i dåtid. Om det finns två eller fler aktiviteter i följd används pluskvamperfekt för den första aktiviteten. Exempel: “Jag hade läst texten om pluskvamperfekt och stängde min laptop.”

Missa heller inte längsta svenska ordet samt göteborgska ord.