Odens bröder

Odens bröder

Vilka var asaguden Odens bröder?

När vi tänker på asagudarna från nordisk mytologi så är det vissa som står ut mer än andra: Oden, den vise överguden; hans son Tor, åskans gud; och Loke, den sluge sonen till två jättar. Men det finns fler gestalter inom den nordiska mytologin som också är intressanta att få läsa om, däribland Odens bröder Ve, Vile, Lodur och Höner.

Ve

Ve var bror till Oden och Vile, och son till urtidsvarelsen Bor och jättinnan Bestla. Brödratrion skapade världen tillsammans, av jätten Ymers kropp, efter att de hade dödat honom. När Oden besökte människornas hemvist Midgård, lämnade han Ve och Vile att ta hand om asarnas hemvist Asgård. Hans hustru Frigg gick då bakom ryggen på Oden och idkade samlag med Ve och Vile.

Då Ve inte framträder i några egna berättelser utan Oden så finns det spekulationer om att han i själva verket ska vara en aspekt av Oden. Hans namn tros komma från det gotiska ordet “weiha”, som betyder “präst”, vilket i sin tur kommer från det urgermanska ordet “wīhaz”, som betyder “helig”.

Vile

Inte heller brodern Vile förekommer i egna berättelser utan Oden, och det spekuleras även här att han varit en aspekt av Oden. Viles namn kommer från det urgermanska ordet “weljan”, vilket betyder “vilja” eller “önska”.

Oden
Illustration av Oden och hans korpar Hugin och Munin.

Lodur

Lodur var en av människornas skapare enligt nordisk mytologi, men är en asagud som framträder sällan och som inte mycket känns till om. På grund av hur stundom ålderdomlig och svårtydd texten i den poetiska Eddan kan vara, är det till och med osäkert vad exakt hans roll i skapelsen var – det står att “lá gaf Lóðurr”, men det är inte säkert hur ordet “lá” ska tolkas, om det betyder att han gav människorna blod eller någonting annat.

Även Lodurs identitet är osäker, då vissa tolkar honom som en och samma person som Loke. Ursprunget till hans namn är också okänt, men vissa förslag till förklaringar är att det ska komma från det fornnordiska ordet “ljóðar”, som betyder “folk”; eller “lóð”, som betyder “land”.

Höner

Höner var tillsammans med Lodur och Oden en av mänskligheten skapare, och var den som gav människorna deras förnuft. Han är främst känd för att ha följt med Oden och Loke på deras resor. Han är tystlåten, passiv och rädd av sig, men beskrivs också som lång och stilig och som en av de asagudar som kommer att överleva domedagen Ragnarök. När asarna slöt fred med det andra gudasläktet vanerna, skickade de Höner som fredsgisslan till dem, och de behöll honom som sin ledare.

Höners namns betydelse är inte helt säker, men det har spekulerats om det kan komma från det urgermanska “hehōniaz”, vilket betyder “stork”, eller “hohnijas”, som betyder “svan”. I många av de berättelser där han nämns, har han en koppling till just fåglar.

Källorna om Höner och Lodurs ursprung är med andra ord mycket mer osäkra än de som gäller Vile och Ve. Snorre Sturlasson, författare till den poetiska Eddan på 1200-talet slog ihop de fyra, och menade att Vile och Ve är desamma som Höner och Lodur.

Lär dig mer om Asagudarna här.