Olika typer av containers

containers

En container är en stor behållare som man lagrar eller förflyttar saker och ting i. Det kan till exempel vara att slänga allt rivningsmaterial efter ett byggprojekt, skydda föremål mot stöld eller hårt väder, samt att skapa ett tillfälligt lagringsutrymme. En container kan således ha många syften och idag finns många olika typer av containers som ger plats åt olika ändamål.

Vilka containrar finns det?

Utbudet av olika containertyper är stort. Det går att få en stor eller liten container, en låsbar container, en container som är lyftbar, täckta containrar och ännu fler typer. behovet av vad du ska fylla containern med avgör valet av storlek. Var du ska använda den är också en viktig faktor eftersom vissa containrar är så stora och tunga att de inte kan dras utan till exempel måste lyftas in på en innergård eller liknande. Om du letar efter en container att hyra så hittar du flera bra alternativ hos Circla.se.

Några exempel på containrar

Några exempel på containrar

  • Frontcontainer /Baktömmande – De här containrarna har en tömmande bakdel eller front, beroende på namnet, varpå de töms med hjälp av en lastbil som tippar dem och tömmer innehållet. Dessa containrar finns både som öppna och stängda.
  • Liftcontainer, täckt eller otäckt – Detta är den vanligaste modellen av containrar och finns i olika storlekar. De är bra både till att förvara material och att forsla bort det efter exempelvis en rivning i ett byggprojekt. Volymen kan variera i allt från 5 kubikmeter till mer än 16 kubikmeter.
  • Lastväxlarflak, den stora containermodellen – Dessa containrar är oftast riktigt stora och har till och med dörrar eller upplyftande bakdel. De kan även komma med tak. Dessa kan med enkla medel transporteras på lastbilar och rymmer stora volymer. Innehållet som ofta läggs i är träflis, grus eller jordmaterial.
  • Förrådscontainer – Denna container är bra för både professionellt och privat bruk. Ett perfekt medel att förvara saker och innehåll och ställa i ett förråd. De kan vara lika gynnsamma på en festival som en byggarbetsplats för att slänga material i.
  • Kylcontainer – När du behöver transportera kyl- och frysvaror måste containern kunna hålla en låg temperatur. Då ska du använda en kylcontainer med integrerad kyl- eller värmeenhet som sköts elektriskt. Det finns även ventilerande containrar som lämpar sig när du till exempel ska frakta kakaobönor. Dessa två typer av containrar kan även kallas isolerad container.
  • Andra typer av containrar – Utöver de containrar vi redan har nämnt kan du även hitta specialcontainrar som ska frakta överdimensionerad eller extra tung last. Ett exempel på en sådan är en plattformscontainer som saknar gavelväggar. Sedan finns nu även väldigt speciella containrar för olika ändamål, såsom eventcontainer, kökscontainer och barcontainer som har fler syften än att bara lagra material.

Containrar är bäst för frakt

Containrar är bäst för frakt

När det gäller just frakt och transporter är just containrar av olika slag den bästa och smartaste lösningen. De rymmer en hel del och håller allt ordentligt på plats. Containrar är därmed vanliga på fraktfartyg. När du väljer container, prata då med företag som du köper eller hyr den av, för att få reda på vilken typ som passar dig och dina behov bäst.