Ordlista och begrepp inom affiliatemarknadsföring

Ordlista och begrepp för affiliates
Begrepp du bör känna till som affiliate

Att ägna sig åt affiliate marketing har blivit väldigt populärt på senare år och det råder ingen tvekan om att det går att tjäna stora pengar. Man ska dock inte utgå från att detta är en genväg till snabba pengar. Precis som inom andra områden krävs kunskap och hårt arbete av den som vill lyckas. Om du är helt ny inom affiliate marketing (affiliatemarknadsföring), kan alla begrepp te sig ganska skrämmande. Det är svårt att verkligen komma in i branschen om du inte känner till de mest grundläggande uttrycken. Därför har jag valt att skapa en ordlista, så att du ska snabbt ska kunna få koll på de vanligaste termerna som är bra att känna till.

Ordlista & begrepp inom affiliate

Affiliate

– En affiliate är den som har en hemsida eller en blogg där annonser publiceras åt olika annonsörer. Vissa väljer att nischa sig inom en ganska smal bransch, exempelvis natur och vildmark, och publicerar bara annonser som gör reklam för företag inom denna bransch. Andra har bredare hemsidor eller bloggar med varierande annonser inom många olika genrer.

Affiliateavtal

– Detta är avtalet mellan affiliate och företag som beskriver hur relationen ser ut, vad som renderar i utbetalning, vad som är tillåtet och vad som inte tillåts.

Affiliatelänk

– Som affiliate får du en unik länk som inkluderar en kod som också är unik, för att företaget enkelt ska kunna se att trafik eller köp kommer från just din hemsida. Detta för att du ska kunna få ersättning för den trafik eller de köp som kommer från din sida.

går igenom begrepp som affilitelänkar och affiliatenätverk.

Affiliatenätverk

– På nätet finns gott om nätverk eller portaler där ägare av hemsidor eller bloggar kan registrera sig och anmäla intresse för att bli affiliate åt olika företag. Den som vill börja publicera annonser på sina sidor kan med andra ord hitta företag som vill få sina annonser publicerade någonstans. Det kallas nätverk eftersom det är en knutpunkt där affiliates och företag kan komma i kontakt med varandra och inleda ett samarbete. Ofta är det affiliatenätverket som agerar mellanhand när det kommer till utbetalning av ersättning, och ser till att varje ansluten affiliate får den ersättning han eller hon har tjänat ihop till. Ofta sker även kommunikation gällande ändringar i program eller avtal genom affiliatenätverket, istället för att ske direkt mellan parterna.

Affiliatespårning

– Det här begreppet handlar om att spåra varifrån trafik och köp kommer. Det rör sig alltså om länkar med unika koder, som skiljer en affiliate från en annan. Detta för att ersättning alltid ska kunna fördelas rättvist.

Banner

– En banner är en grafisk annons som publiceras på en hemsida. Istället för en textlänk publiceras en bannerannons. Den kan ha olika mått. Ofta är den liggande och ganska smal, men den kan som sagt se ut på olika sätt, och den är också lätt att få att passa in på en hemsida, eftersom den kan placeras där den passar i förhållande till texten på sidan.

Cookie

– Cookies förekommer så gott som överallt på webben. Det är en liten textfil som inte gör någon skada alls. Den placeras på datorn tillhörande den som besöker webbplatsen med syftet att ge en bild av hur besökarna är fördelade geografiskt, hur stort besökarantalet är och hur länge besökarna i snitt stannar på en sida för att nämna några funktioner hos den här typen av fil. Det är långt ifrån enbart inom affiliate marketing cookies används, men det är ändå ett viktigt begrepp att känna till för den som ägnar sig åt den här typen av verksamhet.

CPA

– En förkortning för cost per action. Det handlar helt enkelt om vilken ersättning du får för ett köp. Ett annat uttryck som egentligen beskriver samma sak är CPO, som är en förkortning för cost per order. Det du som affiliate vill är att besökarna på din hemsida ska klicka på annonserna och genomföra ett eller flera köp, eftersom det är detta som renderar i ersättning till dig. Hur mycket du får kan dock variera. Vissa företag väljer att ge sina affiliates en viss procent per order, medan andra väljer att ge en fast summa per köp, eller i mer sällsynta fall, en viss summa per besök. Det kan till exempel vara så att du får 5 % per köp. Om ordersumman ligger på 100 kronor blir ersättningen ganska låg. Då får du 5 kronor. Om ordersumman däremot ligger på 10 000 kronor blir det en ganska fin ersättning på 500 kronor.

Vad innebär CPA, CPC och CPM?

CPC

– En förkortning för kostnad per klick (cost per click). Det som i det här fallet avses är hur mycket du får i ersättning per unik besökare som du leder till företagets hemsida. Det är viktigt att vara medveten om att det är långt ifrån alla annonsörer som betalar ut någon ersättning per klick, men det finns fortfarande några aktörer som gör det.

CPM

– En förkortning av cost per mille. Detta kanske inte är fullt lika tydligt som de föregående posterna. Det som avses med detta begrepp är hur stor ersättning du får per 1000 visningar av annonsen. Även i detta fall är det viktigt att ha i åtanke att långt ifrån alla betalar något alls för visningar av annonser, men det finns alltså vissa aktörer som faktiskt gör det. I de fall där den typen av ersättning ges brukar det röra sig om maximalt något öre per visning. Det blir med andra ord inga stora pengar enbart på visningar.

CR

– En förkortning för det engelska uttrycket conversion rate. På svenska pratas det vanligtvis om konverteringsgrad, vilket är en direkt översättning. Det enklaste sättet att beskriva vad detta är för något, är att säga att det är en siffra som berättar hur stor andel av dina besökare som går vidare och genomför ett köp. Om du har 100 besökare och 2 av dem klickar sig vidare och genomför ett köp, betyder det att du har en konverteringsgrad på 2/100, vilket procentuellt blir 2 %.

CTR

– Detta är ett begrepp som anger klickfrekvens (CTR = Click-through rate). Den berättar hur stor andel av besökarna på din webbsida som klickar på annonsen. Om du har 100 besökare varav 10 klickar på en banner eller en textannons betyder det att du har en klickfrekvens på 10 %. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte säger något om konverteringsgraden, eftersom det är långt ifrån alla som klickar sig vidare som verkligen löper linan ut och genomför ett köp. Däremot kan det ge en fingervisning om huruvida de annonser du valt att publicera tilltalar publiken eller inte.

E-postmarknadsföring

– Det kan handla om att du gör utskick till besökare som har anmält sig till ett nyhetsbrev exempelvis, i vilket du lägger med affiliatelänkar till utvalda annonsörer.

Vad lead och e-postmarknadsföring är för någonting.

Lead

– Ett lead är när en besökare går vidare från din annons och anmäler sig till ett nyhetsbrev eller en medlemsklubb eller liknande hos annonsören.

Nyckelordspolicy

– Detta kallas ibland även keywordpolicy och det beskriver hur företagen, det vill säga annonsörerna, ställer sig till att du köper textlänkar hos sökmotorer som exempelvis Google. Det är relativt vanligt att företagen anger i sin nyckelordspolicy att en affiliate inte tillåts betala för den här typen av utrymme baserat på nyckelord.

PPL

– Detta är en förkortning för pay per lead. Det kan till exempel röra sig om att du som affiliate får en viss ersättning för varje besökare som klickar sig vidare via en annons på din hemsida till annonsörens sida, och där registrerar sig som mottagare av ett nyhetsbrev eller liknande.

ROI

– En förkortning för return on investment. Den förväntas berätta för dig hur stor avkastning du får på varje investering du gör. Det kan till exempel handla om att du köper annonser och vill veta om du går med vinst eller inte. Om du betalar 1 000 kronor för annonsplatser under en månad, och tjänar 2 000 kronor, har du en avkastning på 100 %. Detta är naturligtvis viktigt att följa upp regelbundet, så att det inte visar sig efter en tid att du betalar mer än du faktiskt tjänar på olika insatser.
Sale – Detta är enkelt uttryckt när en besökare på din hemsida klickar på textlänken eller bannern och därefter genomför ett köp på annonsörens sida.

SEO

– Sökmotoroptimering är något du behöver lära dig mycket om, om du vill bli framgångsrik inom affiliate marketing. Du behöver nämligen se till att din hemsida eller blogg rankas högt hos sökmotorerna och därmed hamnar högt upp i sökresultaten. Det leder i de allra flesta fall till fler besök på webbsidan. Av förklarliga skäl är chanserna större för dig att tjäna bra på din affiliateverksamhet om du har gott om besökare. SEO är en förkortning för search engine optimizing, vilket alltså är det engelska ordet för sökmotoroptimering.

Textlänk

– Den typ av annons som inte kommer i form av banner. Det kan röra sig om en länk som placeras inuti en löpande text. Den framträder inte lika tydligt som en banner på en hemsida, men om texten fångar besökarens intresse kan det å andra sidan leda till ett större intresse hos besökaren.


Nu har du gått igenom hela ordlistan och lärt dig mer om de olika begreppen inom affiliatemarknadsföring.