Världens största svamp

Lär dig mer om Världens största svamp.

Världens både äldsta och största sammanhängande levande organismer är varken elefanter, jätteträd eller blåvalar – det är faktiskt svampar! Världens största svamp finns i USA, i delstaten Oregon och i nationalparken Malheur står denna enorma bjässe till svamp. Forskare menar att svampens mycel (svampens vita celltrådar under jorden) sträcker sig över ett område under jorden som är över 3500 km² stort. Uppskattningsvis är denna svamp ca 8600 år gammal och det gör den förmodligen till en av de äldsta levande organismerna i världen. Uppskattningsvis skulle svampen om den samlades ihop och lades på en våg, väga drygt 600 ton! Svamparten, som är världens största, kallas honungsskivling och i Sverige har vi fem olika sådana arter. De största och snabbast växande svamparna i Sverige är dock inte honungsskivlingarna utan det är faktiskt jätteröksvampen – den kan på ett dygn öka sitt omfång i storlek med 48 cm! Största jätteröksvampen i Sverige fann man på Gotland 1997 och den svampen vägde 19 kg. Ett rekord som verkar hålla i sig.

Svampens anatomi

Svampar är som bekant inte bara vad vi beskådar ovan marken, svampens fruktkropp ovan jord brukar delas in på följande sätt: hatt, sporer, skivor, ring, fot, strumpa och mycel. Där den största delen av svampen är osynlig helt under jord. Det är framförallt svampens mycel som breder ut sig under jorden som ger svampen dess näring. Genom jord, förmultnande löv, trä och annat organiskt material sprider svampen sina celltrådar under jorden. Därav kan två svampar vitt skilda ifrån varandra faktiskt tillhöra ett och samma mycel. I Japan fann en 73-årig man i Saitama-området norr om Tokyo ett kluster av fruktkroppar från en och samma svamp inom en radie av 1,5 meter, där vissa av dessa hade en hatt på 50 cm! På Irland fann man en champinjon med en hattdiameter på 23 cm och den vägde nästan ett halvt kilo.

Svamparna breder ut sig under jorden.

En djupdykning ner i svampens marina värld

Ny forskningsteknik om var svampar kan tänkas kunna leva har under senare tid ställt vår uppfattning om deras livsmiljö helt över ända. En djupdykning ner i oceanerna påvisar att svampar absolut inte endast lever på land. Forskare har funnit de verkligt stora svampmarkerna både i söt- och saltvatten, djupt nere under jordskorpan och under världens oceaner finns det svamp! Det är verkligen svårt att förställa sig att svampar som levande organismer skulle kunna överleva i dessa marina miljöer. Men försök att föreställa dig följande: dyk ner ett par tusen meter ner till havsbotten på våra oceaner, gräv och borra dig sedan igenom sediment och ända in i berggrunden. Här nere i små ihåligheter, sprickor och skarvar, ca 1000 meter under havsbotten! Forskare har idag kunnat fastställa och konstatera att under den oceanografiska jordskorpan är världens största växtmiljö för svampar. Faktum är att forskarna funnit att flertalet av våra svampgrupper ovanför jorden finns representerade här nere i totalt mörker och rimligtvis nästan helt utan syre. Möjligen finns den största svampen inte alls ovanför jorden utan tvärtom djupt under oceanerna, nere under berggrunden och helt osynlig för oss, med ett mycel som ett kluster, ett nät över hela jordens botten. Tanken är svindlande!

Läs även mitt inlägg om Världens högsta träd som är rätt intressant det också 🙂

Att skriva ett testamente

Att skriva ett testamente

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att man skriver sitt testamente. Även yngre personer skriver hur de vill att deras saker och ting ska fördelas efter deras död ifall något skulle inträffa. Men det finns en del att tänka på kring skrivandet av testamentet.

Hur skriver man ett testamente?

Man kan antingen formulera ett testamente på egen hand eller så kontaktar man en advokat alternativt jurist för att få hjälp med alla formuleringar. Det kan vara ett bra alternativ om man känner sig lite osäker. Många gånger kan också banken hjälpa till med skrivandet. Hos Enklaavtal.se hittar du trygga och korrekta avtal i livets alla skeden.

Varför bör man skriva sitt testamente?

Det finns flera anledningar till varför det är klokt att skriva ett testamente. För det första vet man själv att alla de tillgångar man har fördelas på det sätt man önskar när man avlider. För det andra skyddas tillgångarna från utmätning och liknande om det skrivs in i testamentet. Det betyder att en arvinge inte kan tvingas betala en skuld eller liknande med pengar som denne ärvt.

En annan anledning till att skriva ett testamente är att de anhöriga inte behöver tänka på hur saker och ting ska fungera om en anhörig har avlidit. Man kan inte påverka vad som står i testamentet utan det är helt enkelt så att allt ska fördelas som det står där.

Var ska det förvaras?

Det kan vara klokt att förvara testamentets original i till exempel ett bankfack eller hos en juristbyrå. Där kan ingen obehörig komma åt att förstöra testamentet eller ändra det till sin fördel. Man kan sedan ha en kopia hemma eller på något annat ställe.

Ett testamente ska alltid bevittnas av minst två personer.

Vem får bevittna testamentet?

Ett testamente ska alltid bevittnas av minst två personer för att det ska vara giltigt. De personer som bevittnar testamentet måste inte veta vad som står i det utan man kan täcka för texten om man så vill. Det viktiga är att de intygar att den som skriver testamentet är vid sina sinnens fulla bruk.

De som bevittnar testamentet får inte vara släkt med den person som skriver det, och vittnena får inte heller omnämnas i testamentet.

Vad ska stå i det?

I ett testamente bör det framgå vem som ska ärva vad när den som skriver testamentet avlider. I testamentet kan det också stå mer om hur den avlidna vill ha sin begravning och om hur allt ska ordnas kring gravsten, spridning av aska och så vidare.

Världens högsta träd

Världens högsta träd

Alla som älskar träd, bör någon gång besöka Redwood National Park, beläget i Kalifornien. Här finns nämligen det högsta trädet på vår jord. Åtminstone vad man känner till. Det här trädet är är en amerikansk sekvoja (Även under namnet Seqouia sempervirens). Givetvis har man gett detta speciella träd ett eget namn: Hyperion.

Högre än Big Ben

Den som har mätt Hyperion på plats kan knappast ha varit höjdrädd. Trädet mäter nämligen 115,56 meter och passerar därmed bland annat kända byggnader som Big Ben i London. Den som vill hitta trädet får dock leta länge, eftersom det står på en hemlig plats i nationalparken. Det finns naturligtvis en hel del höga träd på samma plats, så besökarna går sällan miste om själva naturupplevelsen.

En stolt 600-åring

Den höga trädet upptäcktes den 25 augusti 2006. Det var naturvårdarna Chris Atkins och Michael Taylor som gjorde den intressanta upptäckten. Man uppskattar idag Hyperion till hela 600 år. Denna ålder krävs för att träd ska kunna nå sådana höjder. I parken finns fler kusiner till Hyperion och här finns de flesta av de högsta träden i hela världen. Många menar att dessa träd är, eller kan bli, hela 800 år. Det är en svindlade tanke att tänka sig hur långt tillbaka dessa träd har stått på samma plats. Idag är platsen där Hyperion står hemlig och man gör detta för att skydda trädet. Även om man inte hittar just detta magnifika träd är nationalparken i sig själv väl värd ett besök. Varje år strömmar turister från hela världen hit, och naturupplevelserna med dess redwoodträd, är svårslagna någon annanstans.

Stora och höga träd
Inga små träd direkt 🙂

En park på Unescos världsarvslista

Själva nationalparken Redwood, mäter omkring 80 kilometer mellan de södra och norra områdena. Ytan den täcker är hela 534 km². Nationalparken är belägen i nordvästra Kalifornien, och planerades 1968 som ett sätt att bevara några av världens mäktigaste skogar. Främst vill man här bevara amerikansk sekvoja, vilken även går under det mer kända namnet redwood. Här återfinns omkring 45 % av de redwoodträd som finns kvar idag. Stora delar av träden har i övrigt avverkats och försvunnit i olika kalhyggen. För att skydda dessa otroligt pampiga träd har parken även tagits upp i den anrika Unescos världsarvslista. Många känner nog till bilderna där människor försöker krama runt om dessa träd, eller hål som gjorts där bilar kan köra igenom.

Och på andra plats…

Den som inte nöjer sig med att besöka platsen för världens högsta träd, kanske även vill uppleva det näst högsta. Denna jätte med sina 100,8 meter finns på Borneo i regnskogen. Trädet kallas Menera och har studerats av forskare. Det var när de undersökte regnskogen med lidar (laserradar) som de 2018 upptäckte trädet. Borneo är för övrigt känt för att ha de högsta tropiska träden i världen. Att använda avancerad teknik som lidar och drönare, har gjort det lättare att mäta höjden på träd, särskilt på svåråtkomliga platser som djungler. Man räknar med att trädet väger omkring 81 ton och det är den 40 meter breda kronan som samlar den mesta av vikten.

Om du inte blev höjdrädd efter att ha läst detta inlägg, så kan du även läsa om Sveriges högsta byggnader här.

Att hitta rätt behandling efter träningsskada

Alla, eller åtminstone de flesta, är väl medvetna om att det är hälsosamt att träna. Det finns mängder av träningsformer att välja på, vilket gör att alla kan hitta något som passar. Det kan dock vara bra att känna till att det inte är helt ovanligt att drabbas av skador i samband med träning. För att undvika skador finns det en del åtgärder att vidta. Det allra viktigaste är att alltid värma upp ordentligt före ett träningspass. Risken för att du ska dra på dig en idrottsrelaterad skada ökar drastiskt om du går ut och kör ett pass utan att ha värmt upp muskler och leder dessförinnan. Naturligtvis kan dock olyckan vara framme även om du värmer upp, och ibland uppstår träningsskador som behöver behandlas. Det kan då vara bra att känna till lite grundläggande information om rehab och skadebehandling.

Olika typer av träningsskador

Det finns olika typer av idrottsskador och de kan kräva helt olika typer av behandling och rehab. Många gånger handlar det om överbelastningsskador. Närmare 65 % av de akuta idrottsskador som uppstår varje år handlar om överbelastning. Vävnaden i kroppen har då utsatts för allt för mycket stress. En viss stress och belastning är positiv och krävs för att du ska göra framsteg i din träning, men när det blir allt för mycket kan det alltså leda till skador. Andra typer av skador som kan uppstå är exempelvis stukningar och skador på ledband eller korsband. Muskelbristningar är också vanligt förekommande. Naturligtvis finns det också en rad andra skadetyper, och det bästa att göra när du har råkat ut för en träningsrelaterad skada är att uppsöka en kunnig kiropraktor i Stockholm så snabbt som möjligt, så att du kan få en diagnos så fort som möjligt och för att säkerställa att rätt behandling kan påbörjas. På så sätt kan återhämtningen gå snabbare och du slipper få kroniska skador.

Få hjälp av en kiropraktor i Stockholm

Olika behandlingar

Behandlingen kan naturligtvis se olika ut beroende på vad det är för typ av skada. Vid en muskelbristning brukar det till exempel rekommenderas att man vilar de första dagarna, för att sedan försöka bistå till snabbare läkning under nästföljande dagar. Det kan till exempel ske genom att du sitter en stund i bastun eller att du får massage. Det man vill är att öka blodcirkulationen eftersom det främjar läkning. När det har gått cirka en vecka kan det vara dags att börja stretcha försiktigt. Det är i det skedet viktigt att ta det lugnt, och om du upplever någon smärta över huvud taget är det viktigt att du slutar så att inte muskeln överansträngs igen. Under de kommande veckorna är det dags för rehabträning, som ofta kan ta mellan 1 och 2 månader. Det brukar då börja lugnt med lugna promenader, för att så småningom övergå till snabbare promenader, för att gå vidare till lugn jogging och slutligen snabbare löppass om muskeln håller. Ofta rekommenderas mjuka träningsformer vid rehabträning eftersom just löpning belastar benet en hel del. Simning är ett exempel på träning som ofta används vid rehab, liksom vattengymnastik. Andra skador kräver förstås annan behandling och rehab. Massage brukar ofta vara bra vid behandling, och vad gäller rehabträning rekommenderas ofta att använda träningsformer som gör att du håller kroppen varm och i form, utan att belasta det skadade området allt för mycket och för snabbt.

Gör ett besök hos Allsa.se för att hitta rätt kiropraktor i Stockholm!

Varför får man hicka?

Varför får man hicka?

De allra flesta av oss har någon gång haft hicka och kan vid tanken på ordet hicka känna hur det känns när man hickar. Men var beror då hicka på? Jo, det finns flera orsaker till varför man kan få hicka.

Anledningar till att man får hicka

En anledning till att man drabbas av hicka är när man har ätit väldigt stark mat. Det är svårt att förklara mekanismen hur stark mat och hicka hänger samman, men det är något som man har observerat. Om man vet med sig att man ofta drabbas av hicka kan det vara värt att reflektera över vilken sorts stark mat eller vilka kryddor som kan ligga bakom ett hickanfall. Du kan prova att experimentera dig fram med att ta lite mindre av vissa sorters kryddor om du misstänker att stark kryddning orsakar hicka hos dig.

Andra saker som kan sättas i relation med att man får hicka är i samband med intag av alkohol eller efter att man druckit alkohol. Här kan man också göra en liten kartläggning av sina hickattacker och se om det går att koppla dem till alkohol. Om så är fallet kan det vara en klok idé att se över sitt alkoholintag för att reducera antalet hickningar.

Utöver att stark kryddig mat och alkohol kan orsaka hicka så kan man även drabbas av hicka om man antingen äter för fort eller dricker för fort. Detta samband är det kanske fler som känner igen sig i. Många gånger så är vi lite stressade eller jäktade och då kanske vi äter lunchmackan eller kvällsmaten på ståendes fot och då kan detta orsaka hicka. Det kan löna sig att slå ner på tempot när du äter för att undvika en obehaglig hicka. Detsamma gäller när vi dricker alldeles för fort. Många gånger tänker vi oss inte för, utan häller i oss en flaska vatten eller ett stort glas saft på ett par sekunder för att släcka en påtaglig törst en varm sommareftermiddag eller efter en löprunda.

Alla kan få hicka

Drabbar alla åldrar

Både vuxna och barn kan drabbas av hicka och barn är framförallt benägna att få hicka när de dricker ur en nappflaska. Drickan kan komma lite för fort genom nappens lilla hål och barnet kan behöva svälja fort för att inte sätta i halsen. Detta kan ibland avhjälpas med att barnet dricker ur flaskan i mindre sessioner och vilar sig emellanåt alternativt får en napp med ett väldigt litet hål.

Förutom att dessa situationer kan framkalla hicka finns det även några sjukdomstillstånd som är benägna att framkalla hicka. Det handlar då främst om sjukdomar som härrör från bland annat magsäcken, hjärtat och andningsorganen.

Så här uppstår hickan

Hickan uppstår när det sker sammandragningar i mellangärdet och kräver ingen behandling. Hickan går över av sig själv men kan upplevas som lite tröttande när den sitter i för länge. Om man vill försöka att bryta sin hickattack kan man prova med att dricka små klunkar med vatten eller annan vätska. Barn kan bli av med sin hicka om de plötsligt rapar. Hicka är inget som man behöver bli orolig över. Det kan upplevas som lite besvärligt eller genant beroende på sammanhanget. Ett finare ord för hicka är singultus.

Läs även mitt inlägg om vatten i örat.

Viktigt att tänka på innan du skaffar katt

Viktigt att tänka på innan du skaffar katt

Planerar du att skaffa katt och behöver tips och råd på vägen? Här tar jag upp några viktiga saker att tänka på innan du tar det slutgiltiga beslutet att utöka familjen. Att ha en katt innebär oändligt mycket kärlek och glädje men det innebär också förändringar i ditt liv och det är alltid ett stort ansvar att ta sig an djur. Därför är det bra att ha läst på innan du till slut bestämmer dig så att du är väl förberedd.

Det kostar ofta mer än man tror

Det du betalar för själva katten är beroende av om det är en raskatt som kan kosta tiotusentals kronor eller om det är en så kallad huskatt utan stamtavla.

Skaffar du en kattunge så kostar de relativt mycket under det första året då den ska vaccineras, kastreras och id-märkas. Detta är dock ofta redan gjort av uppfödaren, annars behöver du se till att få det gjort så snart som möjligt.

Innan du får hem katten blir det även en kostnad för exempelvis matskålar, kattlåda, kattbur, halsband, sand och mat. Medelåldern för en katt i Sverige är 14 år men många blir äldre än så och under all denna här tiden kommer katten behöva mat och sand. Katter behöver bra mat och det kan bli en rätt så stor kostnad i längden. En annan kostnad, men som också är oerhört viktig, är kattförsäkringen. Det är väldigt viktigt att försäkra sin katt då det kommer hjälpa dig enormt mycket när ni behöver besöka veterinär. Det handlar om allt från rutinbesök till att kanske även betala för dyra undersökningar eller operationer. En återkommande kostnad är till exempel vaccinationer och avmaskningar. Det finns många professionella försäkringsbolag med försäkringar just för katter, så ett tips kan vara att besöka https://kattförsakring.se för att få hjälp att leta upp den försäkring som passar dig och din katt bäst.

Försäkra katten

Katter och barn

Att skaffa katt när man har barn är fantastiskt bra så länge du har en katt som tycker om barn. När det kommer till allergier är det allra bäst att skaffa katt redan när man är gravid alternativt när barnet fortfarande är bebis då detta skapar goda förutsättningar för att barnet ska slippa kattallergi. En annan väldigt positiv sida är att barnen ofta utvecklar en fin och hållbar anknytning till katten och utvecklar empati och respekt för djur från tidig ålder. Får de vara med och hjälpa till i skötseln utvecklar de också ansvar och känner sig delaktiga. Det är dock väldigt viktigt att du introducerar katten och barnen (eller andra husdjur) för varandra på ett väldigt lugnt och tålmodigt sätt. Låt det ta tid så att de får vänja sig vid varandra. Främst vuxna katter kan lätt bli stressade av små barn och barnen i sin tur vet inte alltid hur de ska hantera en katt. Så se till att du vet med dig att du har tid för både barn och djur och ha en plan redo om det inte skulle fungera.

Katter och barn

Stimulans och tillsyn

Katter ses ofta som mer självständiga än hundar men de behöver trots det sällskap och stimulans för att må bra. Är du mycket hemifrån då måste du ändå se till att katten får tillsyn minst två gånger om dagen och reser du bort måste du kunna ordna en lösning för katten. Varje dag behöver den kärlek, utmaningar och lek utöver mat och en ren kattlåda. Så var noga med att katten passar din livsstil.

Roliga uttryck och ord på norska

Roliga ord på norska

Det går inte att sticka under stol med att man en och en annan gång har vikt sig dubbel av skratt efter att man hört ett norskt ord eller uttryck. Norska är på många sätt likt det svenska språket, men visst finns det tydliga skillnader. Vissa svenskar har väldigt lätt för att förstå språket, medan andra menar att det låter som fullständig grekiska i öronen.

Roligaste orden på norska

Oavsett vad du tycker om det norska språket eller hur bra du själv förstår det finns det helt klart ord som sticker ut lite extra mycket. Här nedan har jag samlat några av de roligaste orden och uttrycken som språket har att komma med. Att lära sig ett nytt språk, eller åtminstone delar av det, kommer att vara till stor hjälp. Även om du inte får användning för dina nya norska kunskaper idag, så kanske du lägger en del på minnet som kommer att hjälpa dig att förstå norskan bättre i framtiden.

 • Chips – Potetgull
 • Dammsugare – Lorteslurper
 • Grodyngel – Rumpetroll
 • Ljuddämpare – Eksospotte
 • Åska – Himleknall
 • Skallerorm – Klapperslange
 • Morot – Gulerot
 • Alkoläsk – Rusbrus
 • Pölsa- Kadavermos
 • Snabel-a – Alfakrull

Ett par favoriter som vi svenskar har hittat på:

Ett antal ord som jag tagit som ”sanning” tidigare.

 • Banan – Guleböj
 • Fantomen – Trikåthomas <= Denna gillar jag verkligen :-)
 • Frack – Pingvinkofte
 • Tandsköterska – Protestant
 • Helikopter – Snurremaskin

Roliga norska uttryck

Roliga uttryck på norska

Det är dock inte enbart ord som vi ska titta närmare på när det kommer till det norska språket, utan även några uttryck som är vanliga på norska. Hur man uttrycker sig varierar väldigt mycket mellan olika länder och det är inte alltid orden har samma betydelse när de översätts, till exempel från norska till svenska. Om du ska flytta till Norge eller planerar att besöka landet på semester kan det vara en god idé att ha koll på de vanligaste uttrycken. Det är nämligen inte helt ovanligt att du kommer att få stöta på ett och ett annat under din vistelse i grannlandet.

Kødder du med meg? – Ett uttryck som lätt kan misstolkas, men som i grunden betyder ”Driver du med mig?” eller ”Menar du allvar?”.

Ikke vær frekk! – En uppmaning om att du ”inte ska vara kaxig” eller ”inte vara oförskämd”. Får du höra detta uttryck har du antagligen retat upp någon.

Lure på – Nej, det betyder inte att någon sitter och lurar för att planera att skrämmas, utan det betyder helt enkelt ”Funderar på”.

Ikke sant? – Det här uttrycket kan man nästan gissa sig till vad det betyder, men en svensk skulle nog översätta det till ”Är det inte sant?”, medan det i själva verket betyder ”Eller hur?”

Stoler du på meg? – Det här uttrycket kan vara svårt att förstå innebörden av om man inte kan norska, men vi kan snabbt förklara att det betyder ”Litar du på mig?”. Den var inte lika enkel att lista ut.

Huruvida du kommer att få användning för de här uttrycken och roliga orden är naturligtvis svårt att säga. Träffar du en norrman är sannolikheten kanske inte så stor att ni kommer prata om ”guleböjer”, ”pingvinkofte” eller ”rumpetroll”, men ju mer förståelse du har för språket, desto bättre, ikke sant?

Läs även inlägget: svenskans längsta ord.

Tips på present till Fars dag

Tips på present till Fars dag

Andra söndagen i november firas fars dag
Den andra söndagen i november firar vi i Sverige fars dag. Vi har gjort det sedan år 1931. Firandet av fars dag kommer från USA. Det var Sonora Smart Dodd som växte upp i en barnaskara på fem där mamman dött i barnsäng och pappan, Mr William Smart, blev ensam med att uppfostra alla fem barnen. Sonora ville som vuxen därför hedra honom och alla andra fäder och resultatet av det blev införandet av att fira fars dag i juni. President Lyndon Johnson gjorde 1963 fars dag till helgdag och efter det så blev det att dagen infaller tredje söndagen i juni.

Firandet av fars dag i norden

I norden bestämde senare det nordiska handelssamfundet att firande skulle flyttas fram till november för det passade bättre eftersom vi firade mors dag i maj. I Sverige, Finland, Island, Estland och Norge firas fars dag den andra söndagen i november, i Danmark firas dagen den femte juni. I övriga länder kan firandet av fars dag vara förlagt i maj, juni, augusti eller september.

Vad brukar papporna få för presenter?

Det vanligaste firandet har nog varit att bjuda pappan på morgonkaffe med tårta och en present som ofta varit en slips. Slipsen har varit den vanligaste presenten att ge till pappan i familjen men även strumpor, skjortor, choklad, trisslotter och herrparfym är något som blivit en vanlig fars dag present. Längre tillbaka i tiden var det vanligt att barnen i skolan fick rita teckningar och skriva kort för att ge till pappan på fars dag. Detta har förändrats eftersom familjebilden nu ofta ser annorlunda ut än vad den gjorde för några decennier sedan. När firandet av fars dag infördes var det kärnfamiljen som var rådande i Sverige och många barn bodde tillsammans med sin mamma och pappa men det fanns också barn som inte hade någon pappa att fira.

Firandet av fars dag

I Sverige har firandet av fars dag fått kritik för att det har hållit och håller många barn utanför samt att firandet av dagen hyllar den konservativa värderingen av hur en familj ska se ut. På 70-talet fanns det de som hade tankar om att lägga ner dagen och göra det till familjens dag, men så blev det inte. Många som idag är vuxna minns dagen som en högtidsdag och har fortsatt med traditionen att fira fars dag samtidigt som många minns den som en dag av utanförskap där man inte hade någon att fira.

Firandet av fars dag har ingen religiös anknytning men har ändå blivit en högtidsdag som lever kvar för många.

Bästa tipsen på fars dag presenter

När det närmar sig november så kommer annonser och reklam i media om fars dag och erbjudanden om vad man kan ge som fars dag present och det köps många presenter för att fira pappan i familjen. Handeln har från början haft en stor betydelse i spridandet av att fira fars dag men det är också många som blir glada och nöjda över ett telefonsamtal från sina barn eller ett restaurangbesök. Vill du hitta riktigt bra förslag på en fars dag present så ska du besöka Farsdag.se som tipsar dig om hundratals presenter som din far kommer att älska.

Fira superpappan

I år infaller fars dag söndagen den 8 november – passa på att fira en toppenbra pappa!

Vad betyder och innebär Internet of Things?

Har du någon gång hört uttrycket Internet of Things? Du kanske har hört begreppet men inte har full koll på vad det innebär. Då har du hamnat helt rätt, eftersom vi nu ska titta närmare på vad det betyder och innebär.

Saker styrda av Internet

För att försöka förklara det hela så enkelt och tydligt som möjligt, kan man säga att IoT är saker som kopplas till varandra och till Internet. Det kan ske på olika sätt, till exempel via Bluetooth eller wifi, och det kan ske såväl i hemmiljö som på stora företag, skolor och andra platser. I och med att de olika föremålen är länkade till såväl flera andra föremål som till Internet kan data samlas in och det går att få till en styrning via nätet. Det finns flera anledningar till att man kopplar upp och kopplar samman föremål, men själva grundtanken är förstås att det ska förenkla tillvaron på något sätt. Det är till exempel tack vare Internet of Things som smarta hem har blivit möjliga och dessutom allt vanligare. Idag går det till exempel att ha lamporna kopplade så att du kan tända och släcka dem med hjälp av mobiltelefonen oavsett var du befinner dig. Du kan också ha en kamera i eller utanför hemmet, som du kan se bilder från via telefonen, surfplattan eller datorn. Det har blivit vanligare att ha säkerhetssystem i hemmet som är sammankopplade med mobila enheter som smarta telefoner eller surfplattor. Det kan gälla allt från övervakningskameror till rökdetektorer och larm.

Vad betyder och innebär Internet of Things

Allt från belysning till vitvaror

I vårt moderna samhälle går det att koppla många föremål i hemmet till varandra och till Internet. Det går att koppla belysningen så att den känner av om någon befinner sig i rummet, och släcker när ingen finns där. Det gör att du kan spara pengar och samtidigt göra något för miljön. Det går också att koppla exempelvis spisen så att du kan ta reda på om den är avstängd även när du har hunnit gå hemifrån. Det går också att med hjälp av IoT se till att kaffebryggaren sätter igång vid precis rätt tillfälle på morgonen, så att du slipper kliva upp onödigt tidigt för att hinna få i dig din frukost med nybryggt kaffe. Dessutom finns det idag möjlighet att använda smarta lås, så att du aldrig mer behöver oroa dig över huruvida du kom ihåg att låsa dörren innan du gick hemifrån eller inte.

Mycket pengar att tjäna på IoT för företag

På olika typer av företag finns det massor av pengar att tjäna med hjälp av Internet of Things. I och med att olika delar av en produktionskedja kan kopplas samman, gör det att man från ledningshåll kan få god överblick över var eventuella fel sker, var det finns outnyttjade resurser och var det finns möjlighet att effektivisera. Analyser har aldrig varit så lätta att utföra tidigare, som de är tack vare IoT.

Nackdelar med Internet of Things

Nackdelar med Internet of Things

Finns det då några nackdelar med Internet of Things? Ja, det finns en sårbarhet i att allt från hushållsmaskiner till stora säkerhetsanordningar är anslutna till webben. Det öppnar upp för hackare som vill komma åt känslig information. Det är viktigt att alltid lösenordsskydda alla anslutningar och även de föremål som går att lösenordsskydda. En kamera går till exempel ofta att skydda med lösenord, vilket naturligtvis kan vara svårt med en kaffebryggare. Å andra sidan finns det inte känslig information i en kaffebryggare på det sätt som det kan göra i en övervakningskamera. Naturligtvis ska även ett wifi vara belagt med lösenord, så att enbart behöriga kan koppla upp sig mot det.

5 skäggprodukter du behöver i höst

6 skäggprodukter du behöver i höst

Skäggvård är lika viktigt som hud- och hårvård, särskilt nu när vi är på väg in i höst- och vintersäsongen då den torra luften torkar ut både hud och hår. Då krävs det lite extra omsorg och vård med produkter som är utvecklade för att återfukta och vårda.

Här tipsar jag om allt från skäggoljor till kammar, schampo och balsam anpassade och utvecklade för att passa olika typer av skägg och hudtyper. Vissa av dem går att använda i kombination, andra är särskilt framtagna för att användas specifikt till skägget. Oavsett så är det produkter som alla skäggprydda herrar kan använda och ha stor nytta av!

Skäggolja

Oavsett om du gillar en tunn och lätt skäggolja, eller om du föredrar en fetare och extra återfuktande olja, finns det skäggoljor som passar alla. Vissa absorberas snabbare än andra men gemensamt är att de återfuktar, mjukgör och vårdar skägget.

Behöver du en ”quick fix” rekommenderar jag en skäggolja baserad på solrosolja och tistel som du enkelt masserar in i skägget. Behöver du tillsätta fukt till huden masserar du in oljan ända in på huden, medan du för extra lyster endast applicerar oljan på topparna.

Har du grov skäggväxt rekommenderas en extra fet olja, gärna med jojoba, argan och tistel som både mjukgör och återfuktar. Du kan med fördel välja en olja med en mild doft av vanilj, tobak eller sandelträ.

Skäggschampo

För att rengöra skägget på djupet behöver du ett skonsamt skäggschampo som samtidigt stärker och vårdar slitna toppar. Här rekommenderas ett skäggschampo som innehåller grönt te och arganolja, vilket ger både fyllighet och naturlig stabilitet till skägget.

Arganolja passar alla typer av skägg och finns doftsatt med bland annat sandelträ, mysk och läder som sprider en mild, men ändå djup och manlig doft.

Den som föredrar ett kombinerat schampo/balsam bör använda ett skäggschampo anpassat för att rengöra, släta ut och mjuka upp. Resultatet blir ett välgroomat, trasselfritt skägg med fin lyster och bra volym. Oftast ska du dessutom massera in produkten med cirkulära rörelser, vilket i sig stimulerar såväl skäggstråna som huden inunder.

Sköt ditt skägg med bra produkter

Skäggbalsam

Vill du ha ett separat schampo och balsam bör du välja ett skäggbalsam som är återfuktande och utredande. Då blir det lätt att komma igenom skägget med en skäggborste eller skäggkam efteråt.

Återigen slår jag ett slag för arganolja som förebygger frissighet och vårdar både huden och skägget. Vill du ha ett milt doftande skäggbalsam kan du med fördel välja ett som är doftsatt med exempelvis cederträ, apelsin, lime eller ambra.

Den här typen av skäggbalsam appliceras efter schamponering och generellt sett bör du låta balsamet verka en stund, innan det sköljs ut (instruktioner brukar finnas på förpackningen).

Skäggborste

Majoriteten av de skäggborstar som säljs hos Glamazon är utrustade med äkta svinhårsborst, men det finns även skäggborstar med ”oäkta” hår. Vill du lyxa till det lite extra bör du välja en skäggborste med handtag av päron- eller bokträ.

Fördelen med naturligt svinhår är att det tillhandahåller huden med naturliga oljor, samtidigt som det motverkar kliande ansiktshår. För den som har något mindre skäggväxt rekommenderas en liten, smidig skäggborste som är enkel att ta med sig på resan eller till jobbet.

Skäggkam

För ett nättare skägg, välj en nättare skäggkam alternativt en kombinerad skägg- och mustaschkam. Och varför inte en handtillverkad av päronträ, som ger en vacker cognacsbrun nyans och elegant marmorering! Tänk också på att skäggkammar med fina tänder och greppvänligt handtag ger extra komfort.