Vilken sida ska man gå på?

Angående Trafikregler för gångtrafikanter
Det är inte bara fordonsförare som ska hålla trafikreglerna utan det gäller även för gångtrafikanterna. Vilka är gångtrafikanter egentligen? Gångtrafikanter som också kallas för fotgängare betyder helt enkelt en person som promenerar i trafiken. Han/hon bör följa trafikförordningens stadgar, det vill säga det som gäller för vägtrafikanterna. Andra som faller inom ramen som gångtrafikanter är till exempel de som färdas på sparkcykel, skateboard samt de som åker inlines.

Vilken sida ska man gå på?

Vilka sida ska gångtrafiken gå på?

Det finns flera regler en gångtrafikant ska förhålla sig till. En regel är att gångtrafikanten om möjligt ska hålla sig på gångvägen eller vägrenen. Om en gångväg saknas skall gångtrafikanten använda cykelbanan. Värt att nämnas är att det egentligen inte finns några allmänna regler om vilken sida en gående ska välja på gångvägen. Däremot kan detta se olika ut beroende på vart i Sverige man tittar på, då det kan finns olika lokala regler kring detta. Då är det vägmärken som skall följas.

Om möjligt ska den gående hålla sig till vänster på gångbanan/cykelvägen. Innan har det varit att gående skulle hålla sig till höger som i biltrafiken, men detta har kommit att ändrats. Dock finns det ett undantag från vänsterregeln och det är när exempelvis en person cyklar och håller högre fart än de som går, då ska han/hon hålla sig till höger om det passar.

Övergångsställen

Övergångsställen

När det gäller en gående som korsar en väg ska i första hand övergångsställena användas. Finns det inte något övergångsställe i närheten ska gående vara försiktig och kolla sig för väldigt noga så att det inte finns bilar när denne korsar körbanan. Detta får gärna vara vid anslutning till en vägkorsning.

Fordonsförare ska också väja för gående om denne ser att han/hon redan har gått ut på övergångsstället eller precis börjat gå på det. Värt att notera är att detta gäller endast vid obevakade övergångsställen, alltså övergångsställen som inte regleras av trafikljus/polis. Dock kan det även finnas obevakade övergångsställen med trafikljus men skillnaden här är att trafikljusen endast blinkar med gult ljus alternativt är de nedsläckta.

Bär reflex

Sedan är det också bra om gångtrafikanten bär reflexer så att fordonsförare kan se den gående. Detta gäller särskilt i mörker samt under vinterhalvåret då det kan vara svårt för bilförare att se gångtrafikanterna i mörkret. Att använda reflex är särskilt viktigt när gångtrafikanterna korsar körbanan. Det finns alltså både skyldigheter och rättigheter som både gångtrafikanten och fordonsförarna bör förhålla sig till. Det handlar om samspel i trafiken för att trafiken ska flyta på så smidigt som möjligt.

Guide till ett snabbare wifi hemma

Guide till ett snabbare wifi hemma

Vem vill inte ha ett snabbt och effektivt wifi hemma? Med ett snabbare wifi slipper man krångel med långsamma hemsidor antigen för nöje eller om man arbetar hemifrån. Använder man wifi för just arbete är det extra viktigt med en snabb wifi-uppkoppling, eller om man ska spara ett skolarbete inför tentan. Våra liv blir allt mer uppkopplade mot internet och det kan vara klokt att se över hur uppkopplingen ser ut i hemmet.

Hur kan man få ett snabbare wifi?

Det finns många smarta tips på hur man kan få ett snabbare wifi. Det första man bör göra är att kontrollera den hastighet man har fått från sin bredbandsleverantör. Ibland kan det räcka med att uppgradera hastigheten då många av dagens bredbandsleverantörer har bra erbjudanden.
En viktig detalj är att också se till var routern är placerad i hemmet. Detta kan vara helt och hållet avgörande för hur anslutningen fungerar och hur bra täckningen är. Det man då ska tänka på är att placera routern centralt, högt och fritt.

Ibland kan det också vara smart att vrida routern mot just det område där man sitter mest och använder internet, en liten justering kan räcka. Om man uppdaterar sin router genom en nyare modell är det viktigt att se till så att den nya tekniken stödjer redan befintlig dator eller annan elektronik som uppkopplas mot internet.

Ett annat tips för snabbare wifi och att undvika störningar, är att se till så att inte routern är nära köket eller tvättstugan. Många av de stora och tunga metallföremålen som är kopplade till både tvättstuga och kök som spis, kyl m.m. stör wifi-signalen. Se till att inte heller placera routern nära tjocka väggar eller till exempel akvarium och våningsplan.

Tips för snabbare wifi hemma.

Tekniska uppdateringar för trimmat wifi

Om man redan har en router hemma som man är nöjd med men vill vara säker på bästa optimala wifi-uppkoppling, kan man också byta antenn på sin router. Många routers har antenner som är utbytbara och det kan räcka med att bara byta själva antennen. Det som också kan vara bra att känna till är att många gamla wifi-produkter kommunicerar på 2,4 GHz-bandet. Nyare teknik brukar kommunicera på 5 GHz-bandet som är snabbare. Många nyare routers stödjer båda banden och man kan välja att till exempel använda telefonen och mindre apparater till 2,4 GHz-bandet, medan en jobbdator som behöver snabbare prestanda, kan vara uppkopplad mot 5 GHz-bandet. Man kan se över på sin dator om den valt just 5 GHz-bandet. Stödjer datorn denna frekvens kan man ställa in den på datorn mot sin wifi. Nackdelen med 5 GHz bandet är att det har kort räckvidd men är mycket effektivt att använda till en högpresterande dator till exempel en kraftfull speldator som kräver stark signal och uppkoppling mot onlinespel. När man spelar onlinespel är det dock bra att tänka på att om man spelar mycket kan det vara klokt att hellre använda en nätverkskabel till en spelkontroll eller speldator istället för wifi.

Byt ut din gamla router.

Uppdatera och förläng

En annan aspekt som är av yttersta vikt för ett så effektivt wifi som möjligt, är att alltid se till att uppdatera sin wifi genom att ha de senaste uppdateringarna i mjukvara. Köper man en ny dator bör man se till att den gamla routern byts ut och matchar den nya tekniken bättre. Har man ett större hem och upptäcker att ens wifi inte räcker till, kan man se till att dra en nätverkssladd till de andra rummen och ansluta en till extra router i ett rum där det saknas täckning. Ett annat alternativ till detta är en så kallad wifi-brygga eller extender. Denna tekniska apparat hjälper till att förstärka signalen i hela hemmet, oavsett om man bor i lägenhet eller hus. Detta kallas också för att bygga ett så kallas meshnätverk. Det finns mycket man kan göra för att se över ett snabbare wifi i hemmet och kom ihåg att alltid se till att uppdatera både mjukvara och hårdvara.

Vad är oömma kläder?

Oömma kläder efterfrågas i alltifrån vardagssituationer till mer festliga sammankomster och event. Några exempel på sådana situationer kan var utevistelse på/med dagis för barnen, utflykter eller utefester ute i terrängen.

Vad är oömma kläder?

Kläder på utflykten

På utflykten är generellt oömma kläder detsamma som träningskläder eller vandringskläder, d.v.s. kläder som tål att man går emot en trädgren eller kommer emot exempelvis en vass kant på en sten. Man bör då även tänka på att ha på sig någon form av tåliga lågskor som gymnastikskor eller kängor, istället för att till exempel ta en längre skogspromenad iförd högklackat.

För barn

Till barn är oömma kläder helt enkelt tåliga kläder som barnen kan röra sig fritt i utan att vara rädda för att de går sönder eller får fläckar. Detta brukar även innebära kläder som medför att barnet inte blir genomvått vid regnväder eller att det inte börjar frysa på vintern när det är kallt ute.

På festinbjudan

På fester, resor eller event har det blivit allt vanligare att ”oömma kläder” skrivs upp som klädkod. Detta är egentligen ingen specifik klädkod som sådan, och är man det minsta osäker vad som gäller för just den situation man har för avsikt att delta i så bör man kontakta arrangören.


Oömma kläder som man kan röra sig fritt i.

Kläder som man kan röra sig fritt i

Över lag kan man säga att just termen ”oömma kläder” inte innebär finkläder som till exempel högklackat, kortkort kjol eller finaste kostymen. Detta är en term som används för att beskriva bekväma kläder som man kan röra sig fritt i utan att riskera att de går sönder. Ombeds man alltså att klä sig i oömma kläder så bör man inte ta på sig de kläder man är som mest rädd om eller som riskerar att lätt gå sönder.

I sammanhang där oömma kläder nämns brukar även en annan term nämnas, och den termen är ”lager-på-lager” principen. Den sistnämnda brukar omnämnas i utomhus sammanhang på hösten, vintern och våren där man kan uppleva omväxlande väder samt kyla eller regn. Denna går ut på att man klär sig i tåliga kläder med till exempel underställ närmast kroppen, tröja och friluftsbyxor utanpå det första lagret samt jacka och mössa i det yttersta lagret. Genom att använda sig av ”lager-på-lager” principen kan man ta av sig ett lager kläder om man blir för varm, eller ta på sig ett extra om man tycker att det är kallt.

Alltså, termerna ”oömma kläder” och ”lager-på-lager” principen går ofta hand i hand och närmast alltid i utomhussituationer.

Läs även inläggen Gör din egen handsprit och överlevnadsguiden Om du möter en björn.

Brandskydd för företag

Brandskydd för företag

Genom att ha rätt brandskydd kan företaget du jobbar hos minska risken för brand. Med val av rätt brandskydd så undviks också att branden sprider sig.

Med rätt brandskydd för företag kan du minska riskerna för kostsamma och förödande brandskador. Detta kan hjälpa till att rädda liv. Det är därför mycket viktigt att all din personal är utbildad inom brandsäkerhet för att kunna förhindra och förebygga risken för bränder.

Förebyggande arbete kring brandskydd

Att företagen har ett förebyggande arbete kring brandskydd och brandsäkerhet är ofta ett krav från försäkringbolaget där du tecknat din företagsförsäkring. Kravet på att man har rätt brandskydd och att man jobbar systematiskt i företaget för att minska risken för bränder, hittar man i försäkringsvillkoren för sin företagsförsäkring.

Förebygg & begränsa brandrisker tillsammans med Cupola

Företaget Cupola kan ge ditt företag rätt förutsättning för att förebygga brandrisker i dina lokaler. Tillsammans med Cupola kan ni begränsa och lokalisera fastighetens säkerhetsrisker.

Förebygg & begränsa brandrisker

Kompetens och utrustning

För att kunna upprätthålla en hög säkerhet i er företagsmiljö krävs både kompetens och rätt utrustning. Cupola erbjuder både den kompetensen som krävs för att kunna skydda sig och även den utrustning som behövs för att skydda de anställda samt lokalerna mot en eventuell brand.


På den här videon kan du se hur du kan förebygga & begränsa brandrisker tillsammans med Cupola.

Cupola kan ta hand om löpande service och underhåll av ditt företags skyddsutrustning. De kan hjälpa till med gedigen utbildning av din personal. Utbildningen kan vara allt första hjälpen till krishantering. Ditt företag får en helhetslösning för din brandsäkerhet.

Kontor över hela landet

Cupola har kontor över hela landet och du hittar dem i Örnsköldsvik, Falun, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Finspång, Lidköping, Skövde, Göteborg och Malmö. Du som kund kan få hjälp av dem oavsett var du har ditt företag lokaliserat.

Besök Cupola idag och få rätt förutsättningar för att förebygga brandrisker i ditt företag!

Vad är Hoppande bönor?

Hoppande bönor är frukter från en mexikansk buske med en fjärilslarv som har krupit in i frökapseln. Buskarna växer i öknen och på bergsluttningar. En larv, Cydia deshaisiana, från fjärilsfamiljen vecklare som förekommer i Mexiko, lever i frukterna från en speciell växt som hör till törelväxterna, Sebastiana pavoniana.

Larverna kryper in i frukterna för att klara sig från torkan och lever i frukten tills de är redo för att förpuppas och gör då ett litet hål i frukten som sedan täcks med silke. Det här gör larven för att den sedan när den blivit en fjäril kunna ta sig ut ur frukten. Den behöver öppningen för att fjärilen saknar käkar och kan då inte ta sig ut om den inte har gjort ett hål i sitt stadium som larv.

Imagon, den färdiga fjärilen, är gråaktig och har en vingbredd på 18-25 mm.


Så här ser de ut, de mexikanska hoppande bönorna.

Larverna lever i frukterna och de har möjlighet att skydda sig från den starka värmen genom att förflytta sig inne i själva frukten, även om frukten hamnat på marken. Den ”hoppar” då för att komma ifrån hettan in i skuggan eftersom bönan kan torka, vilket leder till att larven dör. Den mexikanske bönan är tresidig och på det sättet kan larven hitta skydd inne i bönan.

Larven lever på innandömet i frukten, bönan, och kan leva flera månader inne i bönan med perioder då den går in i dvala. Den färdiga malen/fjärilen lever endast några få dagar efter att den har blivit en fjäril.

När bönan blir för varm så kommer larven att reagera med muskelryckningar och drar i sina silkestrådar som den har spunnit inne i bönan. Detta leder till att bönan hoppar.


Hoppande bönor ”in action”

Hur sköter man hoppande bönor?

Bönan får inte bli uttorkad och därför behöver du lägga den i blöt i några timmar en till två gånger i månaden. Det ska vara klorfritt vatten eftersom klor kan döda larven. Bönorna trivs bäst på svala och torra platser men inte för kallt för då dör larverna. Ställ bönorna t.ex. i kylskåpet över natten, så håller de sig vilande och inaktiva tills du tar fram dem i värmen och ljuset igen. När de kommer ut i värmen så börjar de att hoppa igen.

Tyckte du att det var spännande att läsa om hoppande bönor? Då får du inte missa de här två inläggen om murmeldjur och myskoxar.

15 sätt att tjäna extra pengar

15 sätt att tjäna extra pengar

Alla önskar vi mer klirr i kassan då och då. Vill du tjäna lite extra pengar?
Kanon! Här nedan listar jag 15 bra sätt som du kan tjäna extra pengar på.

1. Anordna en loppis

En given favorit bland bra sätt att tjäna lite extra pengar på är en loppis. Rensa ur din garderob från gamla kläder, kolla vad du har i förrådet, röj i garaget, sortera ut sådant som inte längre används eller sådant som du tänkt slänga. Många gånger kan ditt skräp vara rena fynd för någon annan.

Anordna en loppis
Anordna en loppis.

2. Sök ett extrajobb

Att dela ut reklam är ett effektivt sätt att snabbt tjäna sig lite extra pengar. Ett stort plus är att man får både motion och rörelse under tiden man delar ut tidningen.

3. Hyr ut

Ska du resa på semester? Kanske ska du jobba utomlands i ett halvår? Låt då inte ditt hem stå tomt. Hyr ut det till någon i andra hand. Lämnar man sitt hus eller lägenhet möblerad kan man oftast ta en lite högre hyra. Det blir allt vanligare att man hyr ut både boende, garage och parkeringsplats. Ge det en chans!

4. Utnyttja din nisch

Har du något som gör dig lite extra speciell? Är du duktig på något särskilt? Om det så må vara som fotograf på ett kalas eller som kvarterets bästa trädgårdsskulptör – erbjud dina tjänster!

5. Sälj saker du inte behöver

Den här punkten hör bitvis ihop med nummer 1 på listan. Men vissa grejer kan du kanske inte sälja på en garageloppis. För motordrivna fordon, djur och cyklar är Blocket ett bra alternativ. Vill du sälja mindre saker, såsom filmer och leksaker, då är Tradera att föredra.

Sälj saker du inte behöver
Det är smart att sälja saker du inte behöver.

6. Statist

Har du problem med scenskräck och föredrar att befinna dig i bakgrunden men ändå vara med i händelsernas centrum? Då är statist ett rimligt förslag. Som statist i en film eller tv-serie kan du tjäna upp till 5000 sek. På så sätt behöver du inte ta ett sms lån nu, utan kan tjäna ihop de pengarna med ett hyfsat enkelt jobb.

Ta jobb som statist under en filminspelning.
Ta jobb som statist under en filminspelning.

7. Frilansa

Att frilansa blir allt vanligare. Många människor vill ha möjligheten att styra över sina egna arbetstider samt kunna jobba hemifrån.

8. Planera dina inköp

Du kan spara pengar (och på så sätt tjäna!) på att planera dina inköp. Skriv en lista innan du går till mataffären. Gör matlådor och försök att äta upp rester istället för att slänga dem.

9. Instagram

Är du van vid Instagram? Har du många följare? Då finns möjligheten att tjäna pengar. Du hörde rätt! Idag kan man tjäna sig en slant genom att marknadsföra olika produkter. Här är det dock viktigt att du har en nisch och att eventuella samarbetspartners och företag ser dig som ett bra ansikte utåt. Ett stort följarantal är också att föredra.

10. Bli en YouTuber

Vloggar du? Tycker du om att göra tutorials eller att visa upp dina senaste inköp? Idag kan man tjäna en rejäl hacka på sitt YouTube-konto. Det är främst genom annonser som visas via din kanal som gör att du tjänar pengar. Att bli framgångsrik YouTuber kräver dock tid och dedikation. Men det är inte omöjligt att lyckas! Prova!

11. Etsy

Har du koll på garner, olika tekniker och hantverk? Att sälja sina virkade och stickade alster på Etsy är ett bra sätt att tjäna extra pengar på. Du får både möjligheten att vara kreativ med dina skapelser och att sedan sälja dem till människor som får en unik vara.


Är du kanske en fena på att dreja? Då kan du sälja dina krukor via Etsy.

12. Försöksperson

Om du skriver upp dig som försöksperson kan du få en rejäl extrainkomst – beroende på vilken typ av försök det gäller. En del tester och försök betalas med exempelvis biobiljetter, andra betalas i pengar. Ingår man i olika studier kan man tjäna en hel del extrapengar.

13. Baka till andra

Är du en expert på bakelser? Känner du folk som av olika anledningar inte kan eller hinner baka tårta och kakor till personalfesten på jobbet? Erbjud dig att baka åt dem mot betalning. Har du tur ramlar snart beställningarna in.


Baka till andra och tjäna pengar.

14. Barnvakt

Erbjud dig att sitta barnvakt. Ett gig som ofta är välkommet och återkommande.

15. Dagmatte/husse

Har grannen hund? Då har du säkert möjlighet att få ett extrajobb. Erbjud dig att vara dagmatte/husse till hunden mot ersättning. Utöver att du tjänar en extra peng, finns där också positiva aspekter med att spendera dagen med en fyrbent vän. Motion och sällskap.

Dagmatte/husse åt grannens hund
Tjäna en slant på att gå ut med grannarnas hundar.

Så där, du har läst igenom alla 15 tips på att tjäna extra pengar. Jag hoppas att du hittat något som kan passa dig.

Hur spelar man padel?

Padel är en sport som senaste åren verkligen tagit Sverige, och världen, med storm. Och det är en sport som nu är här för att stanna. Du som läser detta inlägg har nog minst 2 padelhallar på din ort eller en närliggande ort. De poppar upp som svampar ur marken.

Hur man spelar padel

Padel, även kallat padeltennis, är en racketsport som ofta beskrivs som en blandning mellan squash och tennis.

En av de stora fördelarna med padel är att det är en sport som passar alla, helt oberoende av ålder eller fysiska förutsättningar. Att spela padel handlar om mycket mer än bara styrka och kondition och tröskeln in att börja spela är lägre.

Padel spelas normalt i dubbel, där du tillsammans med en padelpartner tar dig an motspelarna.

Padel spelas på en padelbana, vilken som standard är 10 x 20 meter, och banan är omgiven av väggar. Banan påminner för övrigt om en tennisbana, men här kan du också använda väggarna i spelet.

Vad behöver jag för att spela Padel?

Padel är inte en materialsport på samma nivå som vissa andra sporter, även om det så klart även här finns olika valmöjligheter, kvalitet och prisnivåer på padeltillbehör och material.

Men, egentligen är allt som behövs ett padelrack, en boll och tre personer till att spela med. Resten kan du köpa när du tar dig från amatör till padelentusiast. Då finns det så klart padelkläder, padelskor, padelväskor och extra bra padelracket att uppgradera med för att ta ditt padelspel till nästa nivå.

Vad är en hägring och hur bildas den?

En hägring, som om det var verklighet
Ett intressant fenomen, en hägring, är när man ser någonting som befinner sig bortom horisonten, som man alltså inte skulle ha sett i normala fall. När luften har olika skikt med onormala temperaturskillnader så kan detta fenomen uppstå. Det normala är att från marken och upp i atmosfären sjunker temperaturen med 0,6 grader för varje 100 m.

Vad är en hägring och hur bildas den?
En hägring i öken

Det vanligaste är att du ser att luften liksom dallrar över asfalten långt framför bilen en riktigt varm sommardag. Asfalten är då så uppvärmd att det skiljer mycket i temperatur på luften allra närmast vägbanan och bara en liten bit upp i luften. En sådan hägring speglar bara vägbanan ännu längre fram och blir inte speciellt spektakulär.

Vid en soluppgång kan man, vid de speciella temperaturförhållande i luften som krävs, se solen innan den har gått upp på riktigt. Detta beror på en hägring, då ljusstrålarna faktiskt kröks runt jordytan. Det finns ett känt tillfälle då detta uppenbarade sig för Vitus Bering när han passerade Nordostpassagen. Det var polarnatt och flera dagar innan solen egentligen skulle visa sig igen fick han se hela solskivan.

Att se det som finns bortom horisonten

Ljuset bryts på ett sätt som gör, inte bara att man får se det som finns bortom horisonten, utan också att bilden förvrängs och blir I förhållande högre än den är bred. Alla hus får tinnar och torn och det är inte konstigt att detta fenomen är mytomspunnet. Ett klassiskt exempel är när den törstige ökenvandraren äntligen får syn på den efterlängtade oasen, med en palm och en vattenbrunn, men han kommer aldrig fram dit för det är mycket längre än det ser ut att vara.

Att se det som finns bortom horisonten

I en öken, på havet eller i fjällen

Det krävs att man kan se långt bort för att fenomenet hägring ska uppenbara sig. I en öken, på havet eller i fjällen förekommer det. Bilden kan vara mycket lik det den avspeglar och den som får det berättat för sig kan bli mycket skeptisk och den som berättar kan bli frustrerad och irriterad.

Det kan hända att en skidåkare på ett mycket stort vinterfält, kanske på en frusen sjö, får se en så kallad omvänt luftspegling. Detta är också en hägring men uppstår när luften nära marken är mycket kallare än atmosfären och temperaturen ökar onormalt fort uppåt i luften. Det skidåkaren då ser är bara en vit vägg. Det som händer vid sådan här omvänd luftspegling är att det som finns långt framför förefaller att vara mycket högre upp. Det är ljusets brytning som gör att det blir så.

För konstnärer har hägringar inspirerat till målningar och skulpturer. I närheten av Bjurholm finns en skulptur i spegelglas föreställande en kyrka med namnet ”Hägring”


Tips! Läs även inläggen: Världens högsta träd och Vad är en myskoxe?

SEO år 2003 vs 2020

Jag har varit med ett tag, inser jag när jag skriver rubriken till det här inlägget. 🙂

I maj 2003 registrerade jag min första domän där jag byggde en hemsida som kom att handla om billiga datorer. Det var den första i raden av affiliatesajter jag byggt under de 17 år som har gått sedan dess. Innan jag reggade och byggde den första hemsidan hade jag läst på allt jag kunde hitta om affiliatemarknadsföring och SEO. Det var i USA jag fann information kring detta. Här i Sverige var sökmotoroptimering ett relativt okänt begrepp vid den här tiden och många av hemsidorna på nätet var fyllda med roliga animationer och blinkande banners. Användarvänlighet och mobilanpassat innehåll var inte lika hett då som nu.

Topp-5 placering på tio dagar år 2003

Tio dagar efter att jag hade byggt min första affiliatesajt och fått den indexerad av Google så rankade jag topp-5 på min valda sökfras ”billiga datorer”. Ungefär samtidigt fick jag min första affiliate-sale och en dryg hundralapp i provision – efter det var jag såld på affiliatemarknadsföring.

Så hur lyckades jag med detta?

År 2003 var sökmotoroptimering enkelt, fruktansvärt enkelt. Först och främst fanns det ingen konkurrens i SERPen att tala om, så det gick att ranka på mer eller mindre vilket sökord man önskade, om man visste vad man skulle göra.

Hemligheten med att lyckas med SEO år 2003:


Följande faktorer spelade en stor roll i hur bra din sida rankade i Google:

 • En nyckelordsdomän – så att Google visste vad du ville ranka på. Ville du ranka högt på exempelvis ”flygresor till Spanien” så var den enklaste vägen till succé att regga domänen flygresor-till-spanien.se
 • Sökordet långt fram i titel-raden
 • Sökordet i meta-description + meta keywords-taggen(inget som används längre)
 • Sökordet i H1:an (superviktigt)
 • Sökordet eller relaterade sökord i H2-H4
 • Innehåll, text med sökordet ofta förekommande. Man pratade mycket om keyword density (sökordsdensitet) och på den här tiden skulle man inte vara blyg att trycka in sitt sökord i texten så ofta man kunde. Visst kunde det låta lite stapplande när man läste texten, men Google tyckte mycket var bra, vid den här tidpunkten.
 • Internlänkar på sidan med sökordet som ankartext (fungerar fortfarande bra 2020)
 • PageRank – det här var riktigt hett år 2003. Google hade ett verktyg för att mäta hur stark en sida var. En sidas styrka kunde vara mellan 0-10, där 10 var superstark. Hade din hemsida en Pagerank på 6-7 kunde du i princip ranka på vad som helst. Pagerank var helt publikt så man kunde se alla konkurrerande sajters Pagerank och visste därmed ungefär hur svårt ett sökord skulle vara att ranka på.
  Google pagerank
 • Slutligen – den sista ingrediensen för att lyckas med SEO 2003 var länkbyten eller reprocial links. Vilket innebar att man kontaktade eller blev kontaktad av andra hemsidesägare och man placerade länkar till varandras sidor på sin respektive hemsida. Vanligt förekommande var att man byggde en egen undersida för detta, som man ofta döpte till links.html. På denna sida hade man alla sina länkvänner med länkar till deras sidor. På deras hemsidor fanns därmed din hemsida med en vald ankartext (99 gånger av 100 så hade man sökordet som ankartext). Och denna typ av länkbyte funkade fantastiskt bra under en period, fram till att Google ändra sin algoritm kring detta.

Digital marknadsföring och SEO idag

SEO idag

Nuförtiden är SEO inte lika enkelt. Du har mycket mer som ska falla på plats för att bli framgångsrik i SERPen. Bl.a bör du ha koll på att din hemsida är responsiv och mobilanpassad. Du ska ha en snabb laddtid och ett SSL-certifikat. Ditt innehåll ska vara omfattande, användarvänligt och det är en fördel om du är lite insatt i strukturerad data.

Några som är duktiga på det här med digital marknadsföring, Google Ads och SEO är Våning 18 AB. De hjälper dig och ditt företag att öka sin försäljning genom att synas på rätt sökord när potentiella kunder söker efter era produkter och tjänster. Våning 18 kan hjälpa er att optimera era Google Ads(SEM) så att de ger en positiv avkastning. Behöver du en ny hemsida så är de experter på att ta fram rätt hemsida till dig.

Besök Våning 18 idag och ta din digitala marknadsföring till nästa nivå.

Världens starkaste chili

Världens starkaste chili: Topp 10-listan

Chilin växer och odlas främst i de varmare delarna av världen och dess styrka mäts i scovillegrader. En vanlig paprika kan ligga mellan 0-100 scovillegrader och jalapeñon mellan 2500 och 8000 grader. Sedan så har vi de chilifrukter som är något mer skrytsamma att säga att man har ätit, eller odlat fram. I den här listan får du veta mer om de tio starkaste chilisorterna som finns i världen.

Topp 10-listan över Världens starkaste chili.

10. Red Savina

Red Savina är en sorts habanero som först var framodlad av Frank Garcia i staden Walnut i Kalifornien. Den är 65 gånger så stark som en jalapeño och dess styrka har mätts upp till 580 000 scovillegrader.

9. 7 pot red (giant)

Har sitt ursprung från karibiska Trinidad och staden Chaguanas. Den har fått sitt namn från att man har tillräckligt med styrka för sju grytor från en enda frukt. Den mäter strax under 1 miljon scovillegrader.

8. 7 pot Barrackpore

Likt sin föregångare så är även denna framodlad på Trinidad, men i ett annat distrikt som heter Barrackpore, därav namnet. Denna är lite mer avlång och större i storleken och så även när det kommer till dess hetta som ligger strax över 1 miljon på scovilleskalan.

7. Ghost pepper

Ghost pepper eller Bhut Jolokia
Bhut Jolokia som den också heter är en chili som växer i nordöstra Indien och Bangladesh. Det är en populär chili på Youtube där den ofta förekommer i olika utmaningar och tester. I scovillegrader så mäter den 1 041 400.

6. Naga Viper

Är en hybrid av flera olika chilifrukter. Den har sitt ursprung från England och The Chili Pepper Company. År 2011 blev den utsedd till världens då starkaste chili av Guinness världsrekordsbok och mäter upp till 1 382 118 i scovillegrader.

5. Trinidad scorpion ”Butch T”

Dess namn berättar ganska mycket om frukten trinidad eftersom den är förädlad ur sorten trinidad scorpion. Scorpion eftersom att frukten har en skorpionliknande svans och Butch T efter dess första framodlare Butch Taylor som är ägare till Zydecofarmen i Woodville, Mississippi. Dess styrka är uppmätt till 1 463 700 scovillegrader.

4. 7 pot primo

Är en hybrid av sorterna trinidad 7 pot och Naga Morich. Om den inte skrämmer dig med dess knottriga utseende och svans så borde du bli skrämd av dess hetta som ligger på 1 469 000 scovillegrader.

3. 7 pot Douglah

Är den starkaste chilin du kan hitta som inte är röd eftersom att denna går mer åt den bruna färgen. Den har sitt ursprung från Trinidad och mäter 1 853 936 i scovillegrader.

2.Trinidad Moruga Scorpion

Har sitt ursprung från Trinidad och området Moruga. Den var fram till 2013 världens starkaste chili med sina 2 009 231 grader på scovilleskalan.

1. Carolina Reaper

Carolina Reaper - den starkaste chilin i världen.
Är en hybrid av Ghost pepper och röd habanero. Den är framodlad i South Carolina, USA av Ed Currie. Den hade sitt världsrekord redan år 2013 men kom igen, och ännu starkare år 2018. Den mätte då som högst 2,2 miljoner scovillegrader och är 200 gånger så stark som en jalapeño.


Det här med chili är intressant. Vill du ha fler tips på läsvärda inlägg kan jag rekommendera Mina bästa knep för att somna och Svampplockarens skräck – Den blodsugande älgflugan. Mycket nöje 🙂