Odens bröder

Odens bröder

Vilka var asaguden Odens bröder?

När vi tänker på asagudarna från nordisk mytologi så är det vissa som står ut mer än andra: Oden, den vise överguden; hans son Tor, åskans gud; och Loke, den sluge sonen till två jättar. Men det finns fler gestalter inom den nordiska mytologin som också är intressanta att få läsa om, däribland Odens bröder Ve, Vile, Lodur och Höner.

Ve

Ve var bror till Oden och Vile, och son till urtidsvarelsen Bor och jättinnan Bestla. Brödratrion skapade världen tillsammans, av jätten Ymers kropp, efter att de hade dödat honom. När Oden besökte människornas hemvist Midgård, lämnade han Ve och Vile att ta hand om asarnas hemvist Asgård. Hans hustru Frigg gick då bakom ryggen på Oden och idkade samlag med Ve och Vile.

Då Ve inte framträder i några egna berättelser utan Oden så finns det spekulationer om att han i själva verket ska vara en aspekt av Oden. Hans namn tros komma från det gotiska ordet “weiha”, som betyder “präst”, vilket i sin tur kommer från det urgermanska ordet “wīhaz”, som betyder “helig”.

Vile

Inte heller brodern Vile förekommer i egna berättelser utan Oden, och det spekuleras även här att han varit en aspekt av Oden. Viles namn kommer från det urgermanska ordet “weljan”, vilket betyder “vilja” eller “önska”.

Oden
Illustration av Oden och hans korpar Hugin och Munin.

Lodur

Lodur var en av människornas skapare enligt nordisk mytologi, men är en asagud som framträder sällan och som inte mycket känns till om. På grund av hur stundom ålderdomlig och svårtydd texten i den poetiska Eddan kan vara, är det till och med osäkert vad exakt hans roll i skapelsen var – det står att “lá gaf Lóðurr”, men det är inte säkert hur ordet “lá” ska tolkas, om det betyder att han gav människorna blod eller någonting annat.

Även Lodurs identitet är osäker, då vissa tolkar honom som en och samma person som Loke. Ursprunget till hans namn är också okänt, men vissa förslag till förklaringar är att det ska komma från det fornnordiska ordet “ljóðar”, som betyder “folk”; eller “lóð”, som betyder “land”.

Höner

Höner var tillsammans med Lodur och Oden en av mänskligheten skapare, och var den som gav människorna deras förnuft. Han är främst känd för att ha följt med Oden och Loke på deras resor. Han är tystlåten, passiv och rädd av sig, men beskrivs också som lång och stilig och som en av de asagudar som kommer att överleva domedagen Ragnarök. När asarna slöt fred med det andra gudasläktet vanerna, skickade de Höner som fredsgisslan till dem, och de behöll honom som sin ledare.

Höners namns betydelse är inte helt säker, men det har spekulerats om det kan komma från det urgermanska “hehōniaz”, vilket betyder “stork”, eller “hohnijas”, som betyder “svan”. I många av de berättelser där han nämns, har han en koppling till just fåglar.

Källorna om Höner och Lodurs ursprung är med andra ord mycket mer osäkra än de som gäller Vile och Ve. Snorre Sturlasson, författare till den poetiska Eddan på 1200-talet slog ihop de fyra, och menade att Vile och Ve är desamma som Höner och Lodur.

Lär dig mer om Asagudarna här.

Stålhallar i en mängd olika utföranden

Stålhall för lager

Om ditt företag eller organisation har ett större platsbehov så är en stålhall eller stålbyggnation en stabil lösning. Företaget Tectum Byggnader AB bygger stadiga stålhallar som är anpassade efter dina behov och önskemål.

En stålhall kan enkelt beskrivas som själva byggnadens stomme, att jämföras med exempelvis kroppens skelett. Själva konstruktionen består av ett antal ihopsatta stålramar. Hallarna går att byggas på med väggar så de passar den specifika verksamheten. En stålhall kan vara isolerad, oisolerad eller till och med en kombination av båda.

Vad kan en stålhall användas till?

Stålhallar kan användas och byggas till en mängd olika verksamhetstyper, här har jag listat ett antal vanliga användningsområden för dessa stålbyggnationer:

 • Industrihallar

  En industrihall har ofta kravet att flera olika verksamhetsdelar ska inrymmas under ett och samma tak. Industrihallar från Tectum har den fördelen att de kan byggas utan att det behövs några invändiga bärande pelare. Fördelen med det är att hela industrihallens golvyta kan nyttjas. Det innebär att man kan skapa smarta planlösningar anpassade för lager, tillverkning eller andra ändamål.

 • lagerhallar

 • Lager- och Logistikhallar

  Att hitta en lagerhall som är anpassad för just er verksamhet kan ofta vara en utmaning. Ett bra alternativ är då att bygga en en egen lagerhall, helt anpassad efter den verksamhet ni bedriver.

 • Butiks- och bilhallar

  En butikslokal ska vara både välkomnande för kunden och samtidigt tydligt förmedla vad företaget säljer. Flera olika faktorer hjälper till att förstärka den känsla ni vill förmedla kring butikslokalen, exempelvis färgval, takhöjd och val av material på fasaden.

 • Lantbruksbyggnader

  Bra lagerhållning är viktigt för lantbrukare, exempelvis ska man kunna förvara sina redskap, maskiner och foder. Man behöver lantbruksbyggnader för att inhysa sina djur och boskap. Lantbruksbyggnader kan användas som spannmålslager, stall eller som maskinhallar.

 • lantbruk hall

 • Ridhus/stall

  En ridhall kan konstrueras i flera olika utföranden. Man har ofta önskemål kring stallets längd och bredd, takhöjd, hur mycket ljusinsläpp man önskar samt hur mycket lufttillförsel man vill ha. Man har ofta även önskemål på fasadval samt vilken typ av entré ridhuset ska ha. Ditt ridhus kan byggas både som isolerat alternativt oisolerat. Det är helt beroende av hur ridhuset är tänkt att användas.

 • Kontorsbyggnader

  Att bygga ett eget kontor för verksamheten kan vara en bra lösning, istället för att leta efter lediga kontor. Den viktigaste faktorn brukar vara utrymmet. Det måste finnas gott om plats för de kontorsplatser som planeras men även utrymme för lager och annan utrustning som behövs i just din verksamhet.

 • modern kontorslokal

 • Idrottshallar

  Det råder en brist på bra idrottshallar i Sverige. Med en stålhall som stommen i er nya idrottshall så kan skapa den karaktär ni vill ha på hallen genom att välja på olika typer av takbeklädnad, väggbeklädnad, portar och fönster m.m.

 • padelhallar

 • Padelhallar

  Enligt Svenska Padelförbundet fanns det i Sverige 3500 padelbanor (i slutet av 2021). Intresset för padel är enormt och om ni funderar på att bygga en padelhall med plats för ett antal padelbanor så är en stålhall bra att utgå ifrån.

Välj Tectums byggnader för ditt nästa hallprojekt:

Tectums byggnader kännetecknas av:

 • Genomtänkt konstruktion
 • Material av hög kvalitet
 • Välgjort arbete
 • Konkurrenskraftiga priser

Sveriges djupaste sjöar

Finland brukar kallas de tusen sjöarnas land. Det hade lika gärna kunnat vara Sverige det handlade om. Vi har enormt många sjöar av varierande storlek och djup. Här under ska vi lista vilka sjöar som är de djupaste i Sverige. Oftast pratas det mest om vilka som är störst men det kan vara kul att veta vilka som är djupast. Vänern och Vättern vet alla att de är de största i Sverige men sitter du på ett quiz någon gång kanske det kan vara bra att veta vilken som är den djupaste. Den allra djupaste är:

Hornavan

Hornavan är den absolut djupaste sjön i Sverige med sina 228 meter i maxdjup. Ni kommer se att det är mer än 60 meter djupare än nummer två på listan. Det är bara på vissa ställen sjön är så djup dock för medeldjupet är 45.8 meter. Det är en av de större sjöarna i Sverige i yta då den är 262 km2. Det är djupet som är det mest imponerande med denna sjö. Sjön ligger långt uppe i Sverige i Norrland och regionen Lappland. Kommunen som den är belägen i är Arjeplog. Det är relativt bra fiske i sjön och det finns gott om abborre och gädda som många andra insjöar.

Hornavan
Hornavan

Nummer två på denna lista ligger även den uppe i Norrland och heter:

Torneträsk

Det låter som att det är ett träsk men det är det inte. Det är Sveriges näst djupaste sjö. Den ligger i Kiruna kommun och har ett maxdjup på 168 meter. Namnet träsk kommer från att det är möjligt dialektalt att säga träsk för en sjö. Ordet träsk kan även betyda sjö på finska vilket kan förklara namnet.

Torneträsk
Torneträsk

Därefter kommer en sjö som heter:

Storuman

Med sina 148 meter är Storuman Sveriges tredje djupaste sjö. Den har ett maxdjup på 148 meter. Den är 171 km2 vilket gör att det är en av de största sjöarna i Sverige. Det hänger ofta ihop med storlek och djup på sjön.

Storuman
Storuman

Många av de riktigt djupa sjöarna ligger i Norrland. Varför det är så är svårt att svara på men antagligen beror det på istiden och att den låg kvar längre i de norra delarna av vårt land. Nästa sjö på vår lista ligger även den i Norrland och den heter:

Vojmsjön

Denna sjö är känd för sitt rikliga fiske och det sägs att det finns enorma abborrar i sjön som gör att det kommer fiskare från hela landet för att slå sitt eget fiskerekord. Själva sjön har ett maxdjup på 145 meter och medeldjupet är cirka 39 meter. Där det är riktigt djupt lever det inte så många fiskar och de som lever där är oftast väldigt stora fiskar. Ska du fiska på de riktigt djupa ställena så är det bra att ha med ett ekolod.

Vojmsjön

Fiska är en fantastisk hobby där du får vara ute i friska luften och förhoppningsvis kunna äta av den fångst du själv har fångat. Egenfiskad fisk över en öppen eld är definition av friluftsliv.


Nu när du har koll på Sveriges djupaste sjöar kan det vara läge att fördjupa sig i ämnen som hur långt Sverige är, Sveriges längsta ord och världens största insjö.

Tips när du ska anlita en målerifirma

Om du ska anlita en målerifirma för att utföra ett måleriarbete i ditt hem är det viktigt att du hittar en bra firma. Oavsett vad för hantverkare du anlitar är det alltid lika viktigt att kontrollera firman noggrant. Tänk noga igenom vilken firma du släpper in i ditt hem och vilka målare du lägger pengar på. Annars kan du riskera att kasta dina pengar i sjön eller bli fast med ett halvdåligt resultat.

Att tänka på när du anlitar målare

Det viktigaste att tänka på när du ska anlita en målare i Stockholm för ett måleriarbete i ditt hem är att du väljer en pålitlig och seriös firma. Innan du gör det behöver du först fastställa exakt vad du behöver hjälp med. Utgå från denna checklista så kommer du garanterat få ett lyckat måleriprojekt med professionellt resultat.

1. Skriv en projektbeskrivning

Innan du tar kontakt med några målare bör du skriva en projektbeskrivning över vad som ska göras. Denna projektbeskrivning kan du använda dig av när du tar in offerter i ett senare skede.

Se över utbudet av målerifirmor

2. Se över utbudet av målerifirmor

När du har en projektbeskrivning är det dags att se över vilka målerifirmor som verkar i ditt område. Samla på dig en kort lista över ett fåtal målerifirmor som verkar bra.

3. Kontakta målerifirmor

Kontakta gärna flera målerifirmor och fråga om du kan få en offert. Använd projektbeskrivningen du tidigare tagit fram och skicka den till dina kandidater. Ju tydligare och mer utförlig din projektbeskrivning är desto mer rättvisande kommer dina offerter bli.

4. Jämför offerter

Om du har samlat på dig ett gäng offert bör du sätta dig ner i lugn och ro och jämföra dem med varandra. Att jämföra offerter kan vara lite svårt om du inte har någon tidigare erfarenhet av det. I grund och botten handlar det om att jämföra priset och vad du får för det priset. Att välja den målerifirma som erbjuder den lägsta totalsumman är inte alltid bäst. En målerifirma kanske har bättre pris medan en annan målare har ett dyrare pris men har bättre garanti på arbetet, vilket också är värt en hel del. Du får helt enkelt väga för- och nackdelar med olika målerifirmor och avgöra vilken du anser vara mest prisvärd.

Kontrollera målerifirma

5. Kontrollera målerifirman

I samband med att du jämför offerter bör du kolla upp varje målerifirmas organisationsnummer. Kolla upp om de har F-skattsedel och undersök gärna deras ekonomiska status. Ju större måleriprojekt du planerar desto viktigare är det att du har att göra med ett seriöst, stabilt och tryggt företag.

6. Skriv avtal

När du valt en målerifirma du vill anlita och kollat upp att de är pålitliga ska du kräva att skriva ett avtal med företaget. Det spelar ingen roll hur litet projekt det handlar om, ett avtal är alltid nödvändigt. Om en målerifirma nekar att skriva ett avtal bör du genast vända åt andra hållet. Avtalet ska innehålla alla era gemensamma bestämmelser. Om något oväntat inträffar eller målerifirman inte håller vad de lovar kan du hänvisa till avtalet.

Tidvatten, ebb och flod

tidvatten

Tidvatten är en märklig företeelse som uppstår regelbundet, och att det uppkommer beror på solen och månens dragningskraft på vår jord. I Sverige har vi inga stora tidvatten, längs med Västkusten blir det bara ett par decimeter högre, och längs med Östersjön endast ett par centimeter. Vattnet som kommer från tidvattnet kommer från Atlanten och fortsätter genom Engelska kanalen och in i Nordsjön. Det är först och främst månens gravitation som orsakar tidvatten, men månens gravitation har inte samma kraft över hela jorden. Tidvatten beror alltså på olikheter i den sammansatta kraften av den gravitationskraft som finns mellan månen och jorden som befinner sig över havsytan.

Många tror att tidvatten har med själva kraften att göra eller jordens rotation, men tidvatten beror på deras omväxlingar över jordens rymd. Det finns två olika sätt som gör att tidvattenkrafterna utövar inflytande på jorden. Den gravitationskraft som solen ger och påverkar jorden är betydligt större än de gravitationskraft som kommer från månen. Eftersom solen ligger avsevärt längre bort från jorden än vad månen gör, blir gravitationsfältets olikheter mindre på jordens olika platser. På så sätt blir solens inverkan på tidvattnet endast hälften av den gravitationskraft månen ger.

Solens påverkar tidvattnets höjder

De olika månfaserna som finns beror på solens, månens och jordens skiftande placeringar i förhållande till varandra, och påverkar också tidvattnets höjd. De krafter som skapas av månen, kan solens krafter förstärka eller dämpa. När det är ny- eller fullmåne är månen och solen placerade i en linje med både varandra och jorden. När solen och månens krafter samarbetar bildas springflod. Om solen och månen är belägna i en rät vinkel gentemot varandra och i förbindelse till jorden, motverkas deras krafter och blir till nipflod. Det är vid nipflod som tidvattnets höjder blir som lägst.

Ebb och flod

Vattenytan stiger ända tills högvatten har uppnåtts när det är flod, och vid ebb blir vattnet till den lägsta nivå eller lågvatten som det även kallas. Tidvattenhöjd är den nivåskillnaden som är mellan hög- och lågvatten, när det däremot gäller tidvattnets amplitud, då är det höjden och minskningens i ställning till medelvattentillståndet som gäller. När det gäller vattentillståndet på Västkusten varierar det med omkring 40 centimeter när det är ebb eller flod, medan i Östersjön är det bara några centimeter som skiljer mellan ebb och flod. När det är stora väderförhållanden som ibland råder, kan vattnets nivå stiga eller sjunka, och då mest på Västkusten.


Ebb & flod

Jordens rotation kring sin egen axel i förhållande till månen är den rörelse som inverkar mest på tidvattnet. Ett månvarv är nästan 25 timmar och under den tiden kretsar jorden runt sin axel. Inom samma tid kommer en bestämd plats på jorden att under två timmar befinna sig på en linje, där månens gravitation kommer ha den största effekten, och det är där som högvatten uppstår. Likadant är det med lågvatten, det uppstår också vid två tillfällen, men då ligger jordens bestämda plats vinkelrät till den linjen som ligger mellan månen och jorden. Den här typen av tidvatten innebär en skillnad på sex timmar mellan låg- och högvatten, och är den sorten av tidvatten som är vanligaste i Sverige, och även på de flesta positioner på jorden.

Om du gillade inlägget om tidvatten kanske du även vill läsa om planeternas ordning i solsystemet.

Fastighetsboxar för post och paket

postboxar

Varför välja fastighetsbox?

Du som är fastighetsägare har säkert funderat på att sätta upp fastighetsboxar när det är dags att modernisera i dina fastigheter. Många har redan bytt ut brevinkasten mot boxar med postfack. I nybyggen är det standard och allt tyder på att framtidens fastigheter har just fastighetsboxar för posten. Att det blivit så är inte konstigt, boxarna där det finns postfack till alla boende har många fördelar – det är inte bara brevbärarna som gillar dem!

Bättre för brevbärare

Den mest uppenbara fördelen med postfacken är att brevbärarna slipper springa i trappor för att dela ut posten. Att alla postfack är samlade vid porten gör utdelningen mycket mer smidig. Eftersom det är färre brev som ska delas ut idag än innan internet kom blir det en ännu viktigare fråga. Det kan bli väldigt många trappor och en stor belastning för brevbärare för att dela ut några få brev, ifall de ska delas ut i de brevinkast som kan finnas på lägenheternas dörrar.

Större brev kan delas ut

Det kan skilja sig åt både hur fastighetsboxar och deras postfack ser ut och hur brevinkast i lägenhetsdörrar är utformade. Överlag brukar det vara möjligt för brevbärarna att dela ut lite större brev och till och med mindre paket i de moderna postfacken, något som kan uppskattas av boende som slipper ta sig till ett postombud för att få sina försändelser.

Högre säkerhet

Med fastighetsboxar finns det inget behov av att ha brevinkast på lägenheternas dörrar. På det sättet går det att byta ut till en säkrare form av dörrar vid moderniseringen och upprustningen av fastigheten – till exempel går det bra att byta till säkerhetsdörrar, som gör det svårare att bryta sig in i lägenheterna.

Bättre boendemiljö

Att få bort brevinkasten är inte bara bra för säkerheten utan även för boendemiljön. Genom brevinkasten finns det risk att ljud, matos, cigarettrök och annat letar sig ut i trapphuset och ibland in i närliggande lägenheter, vilket kan störa grannar. Med en dörr av högre kvalitet kan den sortens störningar minska.

Fastighetsbox eller paketbox?

Att sätta upp postfack i dina fastigheter har alltså många fördelar av olika slag. Men vilken typ av box ska du välja? Skillnaden mellan fastighetsbox och paketbox är att fastighetsboxen är personlig och att varje postfack hör till en särskild lägenhet. Den är däremot inte bunden till PostNord, utan även andra kan leverera saker till postfacken i en fastighetsbox.

Kan en fastighetsbox passa in?

Du kanske är osäker på om en fastighetsbox är ett lämpligt val för att din fastighet har en särskild stil du inte vill förstöra? Det finns fastighetsboxar i många olika storlekar, färger och stilar, så det går nästan alltid att hitta en box som passar till den fastighet det rör.

Vad kostar en fastighetsbox?

Beroende på vilken modell det handlar om och hur många postfack det är i en box kan priset bli olika. Normalt kan en fastighetsbox kosta någonstans mellan 400 och 800 kronor per lägenhet. Ju fler lägenheter det ska finnas fack till desto dyrare blir det.

Asagudarna från nordisk mytologi

Nordiska gudar

Inom nordisk mytologi var asagudarna, eller asarna, de främsta gestalterna. Människor i Norden som följde asatron trodde att asarna bodde i Asgård, som låg vid en av rötterna till världsträdet Yggdrasil; människornas boning kallades för Midgård. Den främsta av asarna var den vise överguden Oden, men det fanns även andra asar som figurerar i de många sagorna och berättelserna från asatron, och de mest framträdande av dessa var Tor och Loke. Asarna stod i kontrast till vanerna – ett annat släkte gudar som de krigade emot i Vanakriget, som enligt myten var det första kriget mellan två släkten.

Oden

Oden var den främste av asarna, en vis övergud. Utöver att vara den visaste av asarna var han också krigets, de dödas, och skaldekonstens gud. Han ingår dels i en trio med sina bröder Ve och Vile, tillsammans med vilka han dödade jätten Ymer och sedan använde hans kropp för att skapa världen; och dels i en trio med sina bröder Lodur och Höner, tillsammans med vilka han skapade mänskligheten. Oden kallades i och med detta för Allfadern, i sin roll av människornas skapare, men har också många andra namn som exempelvis Enöga – vilket syftar på hur han gav upp sitt ena öga för att få del av jätten Mimers vishet.

Odens namn kommer från det fornnordiska ordet “odr”, som är mycket mångsidigt och bland annat betyder “sinne”, “raseri” och “poesi”, samt ändelsen “-ìnn”, som motsvarar den moderna svenska ändelsen “-en” för ord i bestämd form.

Tor

Trots att Oden var övergud inom asatron så var hans son Tor den mest populäre av alla asarna. Tor var den starkaste av alla gudarna, och var åskans gud. Åska uppkommer enligt asatron av att Tor, dragen av bockarna Tanngnjóstr och Tanngrisnir, åker omkring på sin vagn och bekämpar onda jättar med sin hammare Mjölner. Han bekämpar även Midgårdsormen, en jättelik havsorm, tre gånger. Den sista gången, i den framtida Ragnarök, gudarnas undergång, dödar han Midgårdsormen men dör själv av ormens gift bara en kort tid därefter.

Tors namn kommer från det urgermanska ordet “Þunraz”, vilket helt enkelt betyder “åska”. I modern engelska kan vi tydligare se detta ord för “åska” leva sig kvar i form av “thunder”.

Loke

Loke var, trots att han var son till jätten Farbaute och jättinnan Laufey, en av asagudarna, och en av de mest centrala i berättelserna och sagorna. Han kännetecknas av att vara vacker, intelligent och slug, och av att han kan ändra skepnad och kön; bland annat blev han, i form av ett sto, mor till Odens åttafotade häst Sleipner och far till såväl Midgårdsormen som den onda vargliknande varelsen Fenrisulven. Loke möter till slut sin död vid Ragnarök, då han möter asaguden Heimdall i strid och de båda spetsar varandra på sina spjut.

Ursprunget till Lokes namn är osäkert. Vissa lingvister har föreslagit att det ska vara kopplat till den germanska förleden “luk-“, som används för saker som är slutna eller går runt, och att det kan ha en koppling till Lokes roll i Ragnarök.


Nu när du är påsläst om asagudarna kanske jag kan intressera dig för albatrosser eller hoppande bönor.

När du är i nöd av ett snabbt lån

När du är i nöd av ett snabbt lån

Många scenarier kan uppstå i vår vardag, då pengarna inte riktigt räcker till. Även om vi har pengar på våra konton räcker de ofta inte till för att hålla en viss tidsfrist. I sådana situationer kan en form av snabblån utgöra en god hjälp.

Även om du hamnar i en situation, då du akut behöver ekonomisk hjälp så bör du inte vara för snabb med att bestämma vilket lån du ska ansöka om. Med hänsyn till att det finns en mängd olika långivare på marknaden idag, så är det också större chans för dig att få ett lån med de bästa villkoren. Exakt hur ditt lån kommer att se ut beror bland annat på hur mycket pengar du vill låna och hur länge du har råd att vänta på att få pengarna.

Du kommer tacka dig själv om du inte är för snabb i handlingarna när du vill ha ett snabblån. Det krävs bara några extra minuter från dig för att jämföra dig fram till ett snabblån med de lägsta avgifterna, baserat på dina önskemål och din ekonomiska situation.

Låna utan UC

Vid val av snabblån utan uc så kommer din kreditupplysning komma från ett annat företag än uc. Fördelen med det är att oftast blir det lättare för dig att få lånet beviljat och din kreditupplysning kommer inte att synas hos uc. Varför ska nu det vara något att fundera på? Det handlar om att ju fler kreditupplysningar du har, desto sämre kreditvärdighet kan du få. Värdet på din kreditvärdighet visar på hur troligt det är att du kan betala tillbaka lånet. Däremot är det inte kreditupplysningsföretaget som avgör om lånet ska beviljas eller inte. I slutänden så är det alltid långivaren som bedömer om du ska få lånet eller inte.

Alla lån har några villkor

Alla lån har några villkor

Även om det är lättare att få ett snabblån beviljat, så finns det alltid några grundkrav. Till exempel att du är minst 18 år gammal, folkbokförd i Sverige och har någon form av inkomst att visa upp. Vilka krav det finns på din inkomst är olika mellan de olika lånen och kan även skilja beroende på hur mycket du vill låna.

Oavsett hur snabbt du kan få ditt lån, så är det viktigt att du kontrollerar hur mycket lånet kommer att kosta totalt och hur mycket du klarar av att betala i månaden. En del väljer att sänka månadskostnaden genom att förlänga löptiden på lånet. Dock ska du då tänka på att lånet brukar bli dyrare i längden, på grund av räntan och övriga avgifter som tillkommer med varje avbetalning.

Vilken korv är starkast?

Starkaste korven

Vilken korv som är starkast i världen är svårt att säga men det är många som påstår sig ha den starkaste korven. I den här texten kan du läsa om en slaktare som påstår sig ha uppfunnit världens starkaste korv.

En tidigare okänd slaktare (Martin Trendal) i Northamptonshire hävdar att han har uppfunnit världens hetaste korv, som han säger är gjord av ingredienser som ofta finns i icke-dödliga bomber som används för att spola ut terrorister.

Pork Inferno Sausages är fyllda med upp till fyra brinnande Bhut Jolokia chili – även känd som spökchili – som är nästan 400 gånger hetare än Tabascosås och är ett måste för alla som älskar kryddig mat. De brännheta korvarna, som också kryddas med paprika och chilipulver, är så heta att kunderna uppmanas att bara äta en åt gången för att undvika att hamna på akutmottagningen.

Efter att ha utvecklat receptet inser slaktaren Martin Trendal att denna potenta peppar måste hanteras med försiktighet, och han skyddar sig själv genom att ta på sig skyddsglasögon, en dräkt för kemisk krigföring och en mask när han blandar ingredienserna.

Även om detta kan tyckas vara en överdriven mängd förberedelser för frukost är Martin väl insatt i ämnet. En pasta gjord av Bhut Jolokia-chilifrukterna appliceras på staket och används som avskräckande medel mot elefanter i de områden i nordöstra Indien och Bangladesh där chilifrukterna odlas.

Oundle-slaktarens påstående att hans korvar är de starkaste i världen verkar vara ett påstående som endast de mest djärva värmesökare kan hoppas på att kunna utmana i domstol, och som dessutom kan skryta med en miljon Scoville-enheter (för att jämföra med Jalapeno-peppar som mäter mellan 2 500 och 8 000 på den skala som anger hur mycket capsaicin som finns).

Priserna för korvarna, som svider som om de har plockats direkt från stekpannan och kastats in i elden, ligger just nu på 11,25 pund per kilo.

Stark svenks korv

Den svenska Harakirikoven

Om just denna korven är den starkaste i världen är svårt att säga. Exempelvis finns det en svensk korv som går under namnet Harakirikoven. Tillverkaren påstår att även denna korven är världens starkaste men eftersom det inte finns några regler på hur styrkan mäts exakt är det svårt att utse en vinnare.

Det finns personer som påstår att Harakirikorven inte är den starkaste eftersom det är den starka såsen ovanpå korven som innehåller den verkliga hettan. Om det räknas eller inte är upp till var och en att avgöra. Det finns många roliga videor att se på när folk äter starka korvar. Kolla in några på Youtube och lär dig med om starka korvar världen över.


Läs även inläggen om Världens starkaste chili och olika sorters korvar.

Hur spelar man blackjack?

spela blackjack

Blackjack är ett av de mest populära spelen som erbjuds i varje casino runtom i världen och anses vara det näst populäraste casino kortspelet strax efter poker. Anledningen till varför kortspel som blackjack och poker är så himla populära är att det krävs både tur och kompetens för att vinna. En skicklig spelare som är en mästare vad det gäller blackjack strategier har inga problem med att få i vinst i blackjack. Läs vidare för en förklaring om reglerna och dessutom strategierna som proffsen använder sig av.

Regler

Reglerna i blackjack är inte alls komplicerade. Målet i blackjack är att komma så nära 21 som möjligt och vinna mot dealern, överstiger man 21 förlorar man. Casino dealern ger spelaren två kort och ger sig själv ett kort. Spelaren har möjligheten att fortsätta be om mer kort så länge de inte överstiger 21, efter spelaren inte längre vill ha några fler kort ger dealern sig själv mer kort och försöker få ett högre nummer än spelaren. Spelaren förlorar om hen överstiger 21 eller dealern kommer närmre 21 än vad spelaren gör. Om du och dealern har samma nummer blir det oavgjort. Det finns dessutom andra mindre viktiga regler såsom splits där man får möjligheten att dela sin hand till två olika händer och spela två olika blackjack spel på samma gång. Man kan också dubbla om man vill vilket innebär att man dubblar värdet på sin bet och drar ett kort. Om du drar ett ess och en kung blir det blackjack alltså exakt 21 vilket innebär att du får 1.5 gånger ditt originala bet, d.v.s. bettar du 100 kr får du dina 100 kr tillbaks och dessutom en extra 150 kr. Vill du pröva på att spela blackjack så hittar du en lista med casinon hos spelacasino.io.

Värdet på korten

I blackjack är kung, dam och knekt värt 10 poäng, ess är värt 1 eller 11 om du inte går över 21, nummerkort är värda precis lika mycket som de ska vara (5 är värt 5 poäng, 8 är värt 8 poäng).

Strategier

Den absolut bästa strategin du kan lära dig när det kommer till blackjack är korträkning. Vad korträkning i princip går ut på är att spelaren kan memorisera hur många av varje slags kort (kung, knekt, dam, ess, etc) har spelats och använda den kännedomen för att räkna ut deras odds för att vinna. Detta kräver dock att du som spelare har ett väldigt bra minne.

Du kommer inte vinna varje match från att använda denna metoden, du kommer förmodligen knappt vinna fler matcher än vad du förlorar men om du spelar väldigt snabbt kan det resultera i en ganska stor vinst. Casinon är medvetna om det här och de flesta casinon använder något som heter en “dealershoe” för att försöka hindra spelare från att använda sig av korträkningsmetoden fast om de gör detta finns det ändå några bra tips man kan använda sig av:

 • Gör alltid split när du har ess och åttor
 • Gör aldrig split när du har fem eller 10
 • Om dealern har ett lågt kort som t.ex. 4, 5 eller 6 är det troligt att det kommer bli “bust” vilket betyder att de kommer överstiga 21.
 • Dubbla alltid din bet när du har 11

Ett bra tips är att ta med dig en fusklapp för blackjack som visar dig om du ska göra en hit, stand, split, eller dubbel. Fusklappar är väldigt enkla att hitta på internet och är extremt viktigt att använda som nybörjare för att se till att du inte förlorar pengar.

Avslutningsvis

Jag hoppas att du lärt dig mer om reglerna och strategierna som ingår i blackjack. Blackjack är den rena definitionen på ett spel som är lätt att lära sig men svårt att mästra men spelar du nog med gånger så kan du bli ett riktigt proffs!