Panamakanalen – lite spännande fakta

Panamakanalen

Panamakanalen är en stor kanal som fungerar som en länk mellan Stilla Havet och Atlanten. Det här är en konstruerad kanal som skapades för att underlätta och förkorta transporter mellan exempelvis San Francisco och New York. Bygget gjorde verkligen stor skillnad. Tidigare krävdes det att fartyg som skulle ta sig mellan de två stora städerna lade 22 500 meter bakom sig, eftersom de var tvungna att ta sig runt Kap Horn. Efter att kanalen stod klar förkortades färdvägen drastiskt och idag räcker det med att åka 9 500 km.

Lång planering

Det krävdes lång och mångårig planering innan bygget av kanalen kunde påbörjas. Redan på 1500-talet började det diskuteras att en kanal skulle kunna fylla ett viktigt syfte. Det skulle dock komma att ta flera hundra år innan det blev mer än diskussioner. 1880 påbörjades arbetet att bygga en kanal. På den tiden var det fransmännen som gjorde ett försök som dock skulle komma att misslyckas. Några år senare tog amerikanerna över stafettpinnen och lyckades bygga klart en fungerande kanal. Detta innebar att det i början på 1900-talet gick att börja använda Panama-kanalen. Öppningen för fartyg ägde rum 1914.

Många svårigheter

Det var inte utan bekymmer som kanalen färdigställdes. Det sägs att väldigt många män har mist livet under byggets gång. Det har naturligtvis olika orsaker. Dels härjade ett flertal besvärliga sjukdomar under den här perioden, då främst malaria och gula febern, dels drabbades man av ett flertal rejäla jordskred medan konstruktionen pågick. Det sägs att så många som 27 000 personer, eller kanske till och med ännu fler, fick sätta livet till.

Vältrafikerad rutt

Panamakanalen är otroligt vältrafikerad. Varje år trafikeras den av tusentals fartyg och den är en viktig pusselbit för internationell sjöfartstrafik. Ett vanligt år används kanalen av cirka 14 000 fartyg och hundratals miljoner ton last transporteras varje år över dessa farvatten. Det är inte bara stora lastfartyg som använder Panamakanalen. Även större och mindre fritidsbåtar färdas längs kanalen. Tidvis kan väntetiderna för att ta sig igenom kanalen vara långa. Det händer att man behöver köa i över ett dygn för att få ge sig in i kanalen. Naturligtvis finns det en maxgräns för hur många fartyg som kan trafikera kanalen på samma dygn, och för tillfället ligger den på 48 fartyg.

Så är kanalen utformad

Panamakanalen är utformad på ett lite speciellt sätt. I den finns två sjöar, som båda är konstgjorda, ett flertal kanaler samt en rad slussar. Det finns också en tredje konstgjord sjö som fungerar som vattendepå för kanalen. Om man tittar på hela kanalen så är den 77 kilometer lång. Att resa längs hela kanalen tar relativt lång tid. Exakt varaktighet kan förstås variera, men att klara av hela sträckan på mindre än 8 timmar anses vara svårt. Där kanalen är som smalast är den 153 meter och på den grundaste platsen är den 13 meter djup.

Planer för framtiden

Under åren som gått sedan Panamakanalen färdigställdes har man genomfört en rad förbättringsprojekt för att trafiken ska flyta på smidigt. I takt med att fartygen blir allt större och tyngre ställs förstås andra krav på farleden och det gör också att man planerar för nya projekt i framtiden för att ytterligare förbättra framkomligheten och för att göra det möjligt att öka kapaciteten. Man håller redan på att vidta åtgärder för att göra det möjligt för både fler och större fartyg att kunna trafikera kanalen. Man har också planer på att bygga två nya slusstrappor öster om Gatún-slussen och sydväst om slussarna vid Miraflores. Det kommer även att byggas nya anslutande kanaler som ska användas för att fartygen ska kunna nå de nya slussarna som ska byggas. I tillägg till dessa förändringar ska även nya vattenbassänger läggas till, och planen är att man ska återanvända en stor del av vattnet från dessa, vilket ska bidra till en lägre vattenåtgång.

Intressant att känna till

American Society of Civil Engineers har tagit fram en lista över moderna världens sju underverk. Där finns Panamakanalen med. Detta säger en hel del om hur stor betydelse denna kanal faktiskt har i det moderna samhället. Även om kanalens konkurrens tilltar har man fortfarande en väldigt stor marknadsandel, och tack vare alla förbättringsprojekt är det troligt att man även framöver kommer behålla sin stora betydelse.

Läs även inläggen om Big Ben i London samt vilka som är världens högsta vattenfall.