Planeten Venus – fakta

Planeten Venus

Venus är den planet vi kan se bäst härifrån jorden, bortsett från måne och sol. Man ser den framför allt på morgonen och kvällen och därför går den också under benämningen morgonstjärnan och aftonstjärnan.

Den fick sitt första namn av antikens greker och de valde att kalla den för Afrodite. När romarna sedan tog över planetsystemet så bytte de namn på den men behöll innebörden av namnet, alltså fick planeten det namn som romarnas kärleksgudinna har: Venus.

Venus är den andra planeten i vårt solsystem, om man räknar från solen. Den är nästan lika stor som jorden och består i huvudsak av koldioxid men innehåller även kväve, vattenånga och svaveldioxid. Det gör att planeten är mycket varm och ogästvänlig med mänskliga mått mätt.

Ett känt fenomen som nämner Venus är Venuspassager. Då detta fenomen inträffar så passerar Venus framför solen, sett från jorden. Detta fenomen händer 2 ggr per MINST hundra år och med 8 års mellanrum. Senast det hände var 2012, och innan det 2004. Kända förekomster före dessa på 2000-talet var år 1769 och nästa förekomst är beräknat till år 2117.

Mänsklig aktivitet på eller vid Venus

Redan 1961 sände Sovjetunionen upp en rymdsond för att försöka nå Venus, men farkosten tappade snart kontakten med astronomerna. Strax efter, juli 1962 sköt Amerika upp sin Mariner 1, men också det försöket misslyckades. Inte långt efter det gjorde amerikanerna ett nytt försök med Mariner 2, och den lyckades passera Venus den 14 december 1962 på ett avstånd av cirka 30 000 kilometer men lyckades mäta temperaturen till 430 grader Celsius, och man kunde också se att rotationstiden för planeten är mycket lång, motsvarande 243 jorddagar.

Den mätte också atmosfären och man insåg att planeten är giftig för människor och omkullkastade en teori om att Venus skulle ha ett klimat som påminde om jordens på förhistorisk tid. Efter detta har flera rymdfarkoster skickats till Venus i olika forskningssyften, bland annat har man fått bilder från Venus, som visar en stenig och mycket torr yta.

Venus i astrologin

I astrologin ser man Venus som en källa till glädje och kärlek. Den kan ses som den kvinnliga planeten, och möjligen känner ni igen ”Män är från Mars, kvinnor är från Venus”. Det anses alltså stå för personens vänliga, mjuka, varma, glada och kärleksfulla sida och dessutom sägs det indikera var en persons kreativitet skulle vara som störst och mest fruktbar, var Venus är placerad i en persons horoskop.

Eftersom Venus ligger som andra planeten efter solen i vårt solsystem så ligger oftast Venus i närheten av solen även i astrologiska sammanhang, i den så kallade zodiaken. Det innebär ofta att planeten Venus ligger i samma stjärntecken som det man använder sig av i vardagen, när man säger att man är till exempel jungfru. Det stjärntecknet talar om var solen befann sig då man föddes, och därför är Venus ofta inte långt efter.

Venus symbol i zodiaken är samma som tecknet för kvinna, ett kors med en ring ovanpå. Det tecknet heter faktiskt just Venussymbol.

Vill du lära dig mer om fler planeter i vårt solsystem? Läs då även om planeten Merkurius här.