Planeternas ordning i vårt solsystem

I vårt solsystem finns åtta planeter. Tidigare räknades även Pluto in som en planet, men man har senare konstaterat att detta är en dvärgplanet. Detta var ett beslut man kom fram till så sent som 2006.

Planeternas ordning i vårt solsystem

Merkurius – allra närmast solen

Den planet som ligger allra närmast solen är Merkurius. Det är också den minsta av planeterna i vårt solsystem. På planeten finns kullar och klippor samt en del dalar och man tror att dessa tillkom tidigt. Atmosfären är knappt märkbar på Merkurius. Den atmosfär som faktiskt finns är atomer som har blåst dit från solen. Temperaturskillnaderna är enorma på Merkurius. På dagen kan det ofta bli över 400 grader Celsius, medan det på natten kan bli -180 grader. När det gäller tiden som det tar för planeten att cirkulera runt solen, så är den betydligt kortare än de drygt 365 dagar som det tar för Jorden. För Merkurius är rundresan avklarad på 88 dagar.

Venus – den varmaste planeten

Den varmaste planeten av alla är Venus. Den ligger mellan Merkurius och Jorden och den är ungefär lika stor som vår egen planet. När det gäller likheter och skillnader är det dock värt att påpeka att det finns stora skillnader de båda planeterna emellan. Temperaturen är en betydande skillnad. Yttemperaturen på Venus ligger över 400 grader. Det är växthusgaserna som först och främst ligger till grund för den mycket höga temperaturen. Atmosfären är betydligt tjockare än den vi har här på Jorden, och den består till största delen av koldioxid. Det går, vissa dagar, att se Venus från Jorden, då vanligen på morgonen eller kvällen.

Jorden – vår egen planet som bär det officiella namnet Tellus

Den tredje planeten från solen räknat är vår egen planet Tellus, eller Jorden som de flesta känner den som. Det här är av naturliga skäl den planet vi vet allra mest om. Här finns det liv, helt enkelt på grund av att vi ha en atmosfär och en temperatur som tillåter detta. Det är den största av de inre planeterna, och det är faktiskt den enda planeten där man med säkerhet vet att det finns liv. Det är också närvaron av levande organismer som gör att vår planets atmosfär är så olik den på de andra planeterna.

Utanför oss finns Mars

Nästa planet från solen räknat är Mars. Den är mindre än Jorden och ytan täcks till väldigt stor del av vulkaner. Vad gäller atmosfären så är den tunn, till skillnad från atmosfären på Venus. Till Mars hör två naturliga satelliter. Forskare tror att detta är asteroider som har dragits till planeten av gravitationen. När det gäller Mars pratas det en hel del om huruvida det kan finnas levande organismer på planeten. Något säkert svar finns inte i dagsläget, men det är, bortsett från Tellus, den planet som har mest gynnsam atmosfär och temperatur.
Merkurius, Venus, Tellus och Mars tillhör alla det inre solsystemet.

Jupiter – första planeten i det yttre solsystemet

Utanför Mars ligger Jupiter. Det är den första planeten som räknas till det yttre solsystemet. Denna planet består i stort sett bara av helium och väte, och har 2,5 gånger så mycket massa som alla andra planeter tillsammans. Det finns ringar runt Jupiter, men de är så tunna att de är svåra att få syn på.
Jupiter har hela 79 månar.

Saturnus – känt för sina ringar

Nästa planet på tur är Saturnus, som är välkänd för sina ringar. Till skillnad från ringarna runt Jupiter syns dessa tydligt och klart. När det kommer till atmosfären liknar den Jupiters till väldigt stor del. Även Saturnus har gott om månar, om än inte fullt så många som Jupiter. 62 kända månar hör till denna planet.

Uranus – den lättaste planeten i yttre solsystemet

Näst längst ut från solen ligger Uranus, den allra lättaste av planeterna i det yttre solsystemet. Den har bara 27 månar, åtminstone vad som är känt, och den har en kärna som är mycket kallare än de andra planeterna i yttre systemet. När den snurrar runt solen gör den det liggande.

Neptunus – längst ut i solsystemet

Den planet som ligger längst bort från solen är Neptunus. Storleksmässigt är den mindre än Uranus, men den väger mer. Antalet månar är sparsamma 13, och Neptunus har ett gäng småplaneter i släptåg på sin bana runt solen.