Så får du en lyckad och prisvärd fasadrenovering i Stockholm

fasadrenovering i Stockholm

Har du någonsin funderat över hur viktigt det är att renovera din fasad? En fasadrenovering kan vara skillnaden mellan en tråkig och sliten byggnad och en som strålar av nytt liv. Oavsett om det handlar om en träfasad eller tegelfasad, är konstruktionen och fasadbeklädnaden avgörande för byggnadens utseende och hållbarhet.

Under årens lopp kan vanliga problem uppstå på en fasad, såsom sprickor i putsfasaden eller skador på fönster. Genom att genomföra en noggrann fasadrenovering kan du undvika större problem längre fram och samtidigt ge din byggnads exteriör ett betydande lyft.

En typisk fasadrenovering tar tid, beroende på projektets omfattning och entreprenören som utför arbetet. Byggställningar sätts upp och beklädnaden tas bort för att möjliggöra renoveringsarbetet. Detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa ett korrekt utförande av projektet.

Så varför inte ta tag i din fasadrenovering idag? Ge din byggnads exteriör den kärlek den förtjänar och njut av fördelarna med en fräschare och mer attraktiv fasad.

Prisförslag och regler för fasadrenovering

När det kommer till fasadrenovering finns det flera faktorer som påverkar kostnaden. Här är några av de viktigaste:

 • Åtgärder och förändringar: Vilka åtgärder behöver göras på fasaden? Omfattningen av renoveringen kan variera beroende på om det handlar om en mindre upprustning eller en mer omfattande förändring av fasaden.
 • Priset och försäkring: Det är viktigt att få tydliga prisförslag från olika entreprenörer innan du bestämmer dig. Se till att priserna inkluderar material, arbetskostnader och eventuella extraavgifter. Glöm inte heller att kontrollera försäkringsfrågor för att vara säker på att du är skyddad under renoveringsprocessen.
 • Regler och tillstånd: Vid renovering av en fasad kan det finnas olika regler och tillstånd som måste följas. Beroende på var du bor kan det krävas tillstånd från exempelvis kommunen eller fastighetsägarens styrelse. Se därför till att kolla upp vilka regler som gäller i ditt specifika fall.
 • Hur man får offert från olika entreprenörer: För att få en klar bild av priser och möjliga åtgärder bör du begära offert från olika entreprenörer. Ställ frågor om deras erfarenhet, tidigare projekt och tidsplan för renoveringen. Det kan också vara en bra idé att be om referenser och kontrollera deras tidigare arbeten.

Det är viktigt att vara väl förberedd inför en fasadrenovering. Ta reda på vilka regler och tillstånd som gäller, begär offert från olika entreprenörer och se till att du har en tydlig bild av vad prisförslagen inkluderar. På så sätt kan du få en smidig renoveringsprocess och ett resultat som motsvarar dina förväntningar.

Steg för steg processen vid fasadrenovering

Steg för steg processen vid fasadrenovering

Fasadrenovering är en viktig del av att hålla husets utseende och struktur i gott skick. Här följer en stegvis process för att genomföra en fasadrenovering:

 1. Inspektion och bedömning av befintlig fasad:
  Noggrant undersöka fasaden för att identifiera eventuella skador eller problemområden.
  Bedöma omfattningen av renoveringsbehovet och vilka åtgärder som behövs.
 2. Förberedelsearbete inför renoveringen:
  Säkerställa att arbetsplatsen är säker och skyddad mot yttre påverkan.
  Ta bort eventuell gammal färg, smuts eller andra beläggningar från fasadytan.
 3. Val av material och färgsättning för den nya fasaden:
  Välja lämpligt material baserat på husets stil, budget och önskemål.
  Fundera över vilken färgsättning som passar bäst med husets omgivning och estetik.
 4. Utförande av själva renoveringsarbetet:
  Reparera eventuella skador på fasadytan, såsom sprickor eller bristningar.
  Applicera det valda materialet på ett professionellt sätt, med rätt tekniker och verktyg.

Genom att följa dessa steg kan du se till att din fasadrenovering blir framgångsrik och ger ditt hem en ny fräsch look. Kom ihåg att anlita en erfaren och pålitlig entreprenör för att genomföra arbetet, och ta gärna hjälp av deras expertis när det kommer till stilval och beställningen av material.

Renovera din fasad med hjälp av experter i Stockholm

Varför anlita professionella företag för din fasadrenovering?

 • Fasadrenovering är ett komplext arbete som kräver expertkunskaper och erfarenhet.
 • Professionella företag har den nödvändiga kompetensen och utrustningen för att utföra arbetet på rätt sätt.
 • De kan hantera olika material som trä, puts eller tegel, och vet vilka metoder som fungerar bäst för varje typ av fasad.
 • Genom att anlita experter undviker du riskerna med felaktigt utförda arbeten, sprickor, fuktproblem eller mögelskador.

Kriterier att överväga när du väljer ett företag i Stockholm

 • Kontrollera företagets referenser och recensioner från tidigare kunder. Det ger dig en uppfattning om deras tidigare arbete och kundnöjdhet.
 • Fråga om de har erfarenhet av liknande projekt och be om exempel på tidigare genomförda renoveringar.
 • Ta reda på om de erbjuder garantier på sitt arbete. Detta ger dig extra trygghet och visar att de står bakom sin professionalism.
 • Be om en kostnadsuppskattning innan du bestämmer dig för ett företag. Jämför priser och tjänster mellan olika entreprenörer för att få bästa möjliga affär.

Referenser och recensioner att ta hänsyn till vid val av entreprenörer

 • Läs recensioner och rekommendationer från tidigare kunder på företagets webbplats eller andra betrodda plattformar.
 • Be om referenser och kontakta tidigare kunder för att höra deras åsikter om företaget och deras erfarenhet av fasadrenoveringen.
 • Fråga om du kan besöka några av de projekt de har utfört för att se resultatet med egna ögon.

Exempel på framgångsrika projekt utförda av erfarna experter

 • Renovering av träfasader där sprickor har reparerats och en ny färg har applicerats för att ge väggarna ett fräscht utseende.

Hållbarhetsaspekter vid fasadrenovering

Hållbarhetsaspekter vid fasadrenovering

Att genomföra en hållbar fasadrenovering är inte bara bra för miljön, utan det kan även ge långsiktiga fördelar för fastigheten och dess hyresgäster. Nedan diskuterar vi några viktiga aspekter att ta hänsyn till vid en sådan renovering.

Miljövänliga alternativ för materialval vid renoveringen

Vid en hållbar fasadrenovering är det viktigt att välja miljövänliga material. Genom att använda återvunna eller återvinningsbara material kan man minska belastningen på miljön. Exempel på dessa material inkluderar träfiberisolering, återvunnen stenull och tegelfasad med lång livslängd.

Energibesparing genom isolering under renoveringsprocessen

Tilläggsisolering är en viktig del av en hållbar fasadrenovering. Genom att isolera väggarna ordentligt minskar man energiförbrukningen i fastigheten och skapar en bättre inomhusmiljö. Detta leder till lägre uppvärmningskostnader och minskade utsläpp av växthusgaser.

Åtgärder för att minska avfall och återvinna material

Vid en hållbar fasadrenovering bör man också fokusera på att minska avfallet som genereras och se till att så mycket som möjligt återvinns. Det kan innebära att man tar vara på befintliga material och återanvänder dem, eller att man väljer material som är enkla att återvinna efter renoveringen.

Långsiktiga fördelar med en hållbar fasadrenovering

En hållbar fasadrenovering kan ge flera långsiktiga fördelar för fastighetsägare och hyresgäster. Utöver de redan nämnda energibesparingarna kan en väl genomförd renovering öka fastighetens värde och attraktivitet. Dessutom kan det minska behovet av framtida reparationer och underhåll, vilket sparar både tid och pengar på lång sikt.

Bästa råd för en lyckad fasadrenovering

Att genomföra en fasadrenovering kan vara både spännande och utmanande. För att säkerställa att renoveringen blir framgångsrik och resultatet blir långvarigt, är det viktigt att följa några viktiga råd. Här är några tips för att hjälpa dig på vägen:

 1. Planera och budgetera noggrant innan du påbörjar renoveringen: Innan du sätter igång med din fasadrenovering är det viktigt att göra en noggrann planering och budgetering. Ta reda på vilka åtgärder som behöver vidtas, skapa en tidsplan och se till att du har tillräckligt med ekonomiska resurser för att slutföra projektet.
 2. Kommunicera tydligt med entreprenören om dina önskemål och förväntningar: För att få bästa möjliga resultat är det avgörande att kommunicera klart och tydligt med den entreprenör som ansvarar för renoveringen. Förklara dina önskemål, diskutera eventuella specifika krav och se till att ni har samma förväntningar på slutresultatet.
 3. Var noga med att välja högkvalitativa material som passar din fasads behov: Valet av material spelar en central roll i en framgångsrik fasadrenovering. Se till att välja material av hög kvalitet som passar din fasads specifika behov, såsom skydd mot väder och vind. Rätt materialval kan bidra till att förlänga fasadens livslängd och minska risken för framtida skador.
 4. Följ upp med regelbunden underhåll efter renoveringen för att förlänga fasadens livslängd: Efter avslutad renovering är det viktigt att fortsätta ta hand om din fasad för att säkerställa dess långsiktiga hållbarhet.

Vanliga frågor om fasadrenovering

Vilka faktorer påverkar priset för en fasadrenovering?

Priset för en fasadrenovering kan variera beroende på faktorer som husets storlek, valt material, arbetskostnader och eventuella extra tjänster som krävs. Det är bäst att kontakta oss för en kostnadsfri offert baserat på dina specifika behov.

Hur lång tid tar en fasadrenovering?

Tiden det tar att renovera en fasad beror på olika faktorer, inklusive husets storlek, omfattningen av arbetet och väderförhållandena.

Vilka fördelar finns med att anlita experter för fasadrenovering?

Att anlita experter för din fasadrenovering garanterar professionellt utfört arbete, högkvalitativa materialval samt effektivitet och noggrannhet i hela processen. Du kan vara trygg i vetskapen om att du får resultat av högsta standard.

Kan jag göra vissa delar av renoveringen själv?

Om du har erfarenhet och kunskap inom byggbranschen kan vissa mindre delar av renoveringen göras själv.