Så fungerar ADSL

Från början när internet blev tillgängligt för vanligt folk krävdes det att man använde telefonlinjen för att koppla upp sig. ADSL är det som kom efter det. Den fulla benämningen är Asymmetric Digital Subscriber Line men det är vanligare att använda dess förkortning. ADSL möjliggjorde ett snabbare internet än vad man tidigare var van vid. Det var också revolutionerande att man numera kunde använda både internet och telefon samtidigt, att telefonlinjen inte längre blockerades av internetanslutningen.

Bredbandsuppkoppling

Tekniken för ADSL kom på slutet av nittiotalet och tog över marknaden från sin föregångare DSL. Även ADSL använder telefonledningar för att koppla upp sig men det görs på ett sådant sätt att det finns kapacitet och utrymme kvar för telefonsamtal. Det är även denna teknik som de allra flesta använder för bredbandsuppkoppling. I och med att tekniken förnyades så kunde man inte bara surfa på internet och använda telefonen samtidigt, nu kunde man dessutom surfa i en allt högre hastighet.

Nu är det fiber som är det senaste och som ADSL konkurrerar med. Men till skillnad från optisk fiber så är det lättare för gemene man att ansluta sig till ADSL. Fiber kräver en installation och man behöver dra fram optiska fiberkablar till varje hus. ADSL ansluter sig istället via metallkablar som redan finns i bostadshuset eller i företagslokalen. På så sätt kan man själv styra över sin uppkoppling på ett annat sätt.

Syftet med ADSL

Syftet med ADSL var från början att man skulle leverera en teknik som kunde ha en så pass hög hastighet att man kunde börja använda rörligt material på internet. Med DSL var grafiken mycket enkel och bestod till största delen av enskilda färger och ren text. Med ADSL kunde man börja publicera filmklipp och animerade logotyper. Det är avståndet till den närmsta kopplingsstationen som avgör hur hög hastighet man kan uppnå med ADSL.