Stålhallar i en mängd olika utföranden

Stålhall för lager

Om ditt företag eller organisation har ett större platsbehov så är en stålhall eller stålbyggnation en stabil lösning. Företaget Tectum Byggnader AB bygger stadiga stålhallar som är anpassade efter dina behov och önskemål.

En stålhall kan enkelt beskrivas som själva byggnadens stomme, att jämföras med exempelvis kroppens skelett. Själva konstruktionen består av ett antal ihopsatta stålramar. Hallarna går att byggas på med väggar så de passar den specifika verksamheten. En stålhall kan vara isolerad, oisolerad eller till och med en kombination av båda.

Vad kan en stålhall användas till?

Stålhallar kan användas och byggas till en mängd olika verksamhetstyper, här har jag listat ett antal vanliga användningsområden för dessa stålbyggnationer:

 • Industrihallar

  En industrihall har ofta kravet att flera olika verksamhetsdelar ska inrymmas under ett och samma tak. Industrihallar från Tectum har den fördelen att de kan byggas utan att det behövs några invändiga bärande pelare. Fördelen med det är att hela industrihallens golvyta kan nyttjas. Det innebär att man kan skapa smarta planlösningar anpassade för lager, tillverkning eller andra ändamål.

 • lagerhallar

 • Lager- och Logistikhallar

  Att hitta en lagerhall som är anpassad för just er verksamhet kan ofta vara en utmaning. Ett bra alternativ är då att bygga en en egen lagerhall, helt anpassad efter den verksamhet ni bedriver.

 • Butiks- och bilhallar

  En butikslokal ska vara både välkomnande för kunden och samtidigt tydligt förmedla vad företaget säljer. Flera olika faktorer hjälper till att förstärka den känsla ni vill förmedla kring butikslokalen, exempelvis färgval, takhöjd och val av material på fasaden.

 • Lantbruksbyggnader

  Bra lagerhållning är viktigt för lantbrukare, exempelvis ska man kunna förvara sina redskap, maskiner och foder. Man behöver lantbruksbyggnader för att inhysa sina djur och boskap. Lantbruksbyggnader kan användas som spannmålslager, stall eller som maskinhallar.

 • lantbruk hall

 • Ridhus/stall

  En ridhall kan konstrueras i flera olika utföranden. Man har ofta önskemål kring stallets längd och bredd, takhöjd, hur mycket ljusinsläpp man önskar samt hur mycket lufttillförsel man vill ha. Man har ofta även önskemål på fasadval samt vilken typ av entré ridhuset ska ha. Ditt ridhus kan byggas både som isolerat alternativt oisolerat. Det är helt beroende av hur ridhuset är tänkt att användas.

 • Kontorsbyggnader

  Att bygga ett eget kontor för verksamheten kan vara en bra lösning, istället för att leta efter lediga kontor. Den viktigaste faktorn brukar vara utrymmet. Det måste finnas gott om plats för de kontorsplatser som planeras men även utrymme för lager och annan utrustning som behövs i just din verksamhet.

 • modern kontorslokal

 • Idrottshallar

  Det råder en brist på bra idrottshallar i Sverige. Med en stålhall som stommen i er nya idrottshall så kan skapa den karaktär ni vill ha på hallen genom att välja på olika typer av takbeklädnad, väggbeklädnad, portar och fönster m.m.

 • padelhallar

 • Padelhallar

  Enligt Svenska Padelförbundet fanns det i Sverige 3500 padelbanor (i slutet av 2021). Intresset för padel är enormt och om ni funderar på att bygga en padelhall med plats för ett antal padelbanor så är en stålhall bra att utgå ifrån.

Välj Tectums byggnader för ditt nästa hallprojekt:

Tectums byggnader kännetecknas av:

 • Genomtänkt konstruktion
 • Material av hög kvalitet
 • Välgjort arbete
 • Konkurrenskraftiga priser