Sveriges geografiska mittpunkt

Det kan låta spännande med “Sveriges geografiska mittpunkt” och faktum är att det kanske är lite mer komplicerat än vad det verkar, att peka ut exakt rätt plats. Hela fyra olika platser har under tidens gång utpekats som den geografiska mittpunkten men då har man använt sig av lite olika mätmetoder. Här presenteras platserna och de olika mätmetoderna som använts.

De fyra olika uppmätta mittpunkterna

Flataklocken finns i Ånge kommun i Medelpad och har länge varit känd som den geografiska mittpunkten. Mätningen gjordes 1947 på Stockholms högskola och man försökte hitta jämviktspunkten i Sverige på en styv karta där man helt enkel placerade en nål och flyttade runt denna tills kartan vägde helt jämt.

Hybo klack ligger i Ljusdal i Hälsingland och mätningen som gjordes på 1970-talet gick ut på att man även vägde in det vatten som omger landet. Den här varianten kallas för landets och territorialvattnets jämviktspunkt.

Kårböle är den tredje platsen som kallas för Sverige mittpunkt, mer exakt för landets geometriska centralpunkt. Kårböle ligger även det i Ljusdal och beräknades fram genom ett rutsystem och inte på en reellt byggd kartmodell av landet.

Ytterhogdal ligger i Härjedalens kommun. Mätmetoden för att komma fram till denna plats var att mäta från de punkter i Sverige som ligger allra längst bort: Treriksröset i norr till Smygehuk i söder och samtidigt en vågrät mätning tvärsöver landet från kust till kust. Lantmäteriet står för den mätningen.

Oavsett vilken mätmetod man bedömer som mest sannolik är alla fyra platserna värda ett besök. Vid Flataklocken, som är ett berg, finns ett litet café för den som tagit sig hela vägen fram. De övriga tre utmätta platserna är orter, där man kan besöka mindre svenska samhällen på sin semesterresa. Varför inte göra det till en “klassiker” och besöka alla fyra mittpunkter?