Sveriges längsta ord

Det finns gott om otroliga språkrelaterade rekord i Guinness rekordbok. Ett av dessa otroliga rekord är det längsta ordet i svenska språket, flest antal officiella språk i ett land, världens vanligaste språk och världens längsta alfabet. Innan jag presenterar Sveriges längsta ord går jag igenom sex andra språkrelaterade rekord som förtjänar att nämnas.

språkrelaterade rekord

1. Flest officiella språk: Zimbabwe i Afrika är det land med flest officiella språk i hela världen (16 officiella språk).

2. Mest talade språket: Kinesiska är världens mest vanliga förstaspråk och talas av över 1,2 miljarder människor, motsvarande 16 procent av världens befolkning.

3. Mest utbredda språket: Förutom att efter kinesiska vara det mest talade språket i världen, är engelska det mest utbredda språket i världen, ett språk som talas från Kanada i norr till det tropiska Australien.

4. Längsta alfabetet: Språket som har flest bokstäver i världen är khmer, det vill säga kambodjanska, med hela 74 bokstäver. Detta är 45 bokstäver fler än det svenska alfabetet som består av 29 stycken.

5. Längsta ordet någonsin: Ett av de längsta ord som existerar är det fullständiga kemiska benämning för ett mänskligt protein vid namn Titin. Det består av 189 819 bokstäver och skulle fylla över 40 A4-sidor om det skrivs i typsnittet Times New Roman i storlek 12. Bara att uttala ordet tar ungefär fyra timmar.

6. Mest översatta dokument: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 är utan tvekan det mest översatta dokumentet. Med en översättning på 370 språk och dialekter har det slagit Guinness rekord i antal översättningar.

Sveriges längsta ord

Sveriges längsta ord

Även Sverige har språkrelaterade rekord. Guinness rekord i vad som är Sveriges längsta ord är ett sammansatt ord som består av följande: “väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-system-diskussions-inläggs-förberedelse-arbeten“. Ordet är uppbyggt av 131 bokstäver.

Emellertid är inte detta ord det längsta enligt Svenska akademiens ordlista, utan är ett avsevärt kortare ord på 28 bokstäver, nämligen: “realisationsvinstbeskattning“.

När det kommer till ord är det inte alltid helt klart vad som definierar ett ord. Vanligtvis är ett ord en grupp av bokstäver som utgör ett meningsfullt talljud som har betydelse vid tal eller skrift. Det ska tjäna till att kommunicera ett budskap eller en mening.


Passa även på att läsa inlägget om Wordfeud fusk.