Ta hand om hissarna

I Sverige finns det idag ungefär 126,000 hissar och mer än hälften av dem är mer än 30 år gamla. Därav är det av extra vikt att ta hand om dessa hissar för att hålla kvaliteten och livslängden intakt.

I mångt och mycket så är det i Stockholm stad där det finns flertalet äldre hissar. Dessa hissar har sin charm och är säkra i sitt slag. Det finns många rykten som florerar om äldre hissar och dessa skall vi bena ut. Exempelvis att en äldre hiss bara hålls av en lina är en sådan myt. Sanningen är den att de äldre hissarna hålls uppe med hjälp av flera stålkablar och att bara en av dessa stålkablar kan hålla en hisskorg uppe på egen hand. De flesta olyckor som sker i hissar är relaterade till exempelvis innerdörrar som klämmer fingrar eller inte tillräckligt med skydd i korgöppningen. Vikten av att ha årliga kontroller av dessa hissar, tillika nya hissar styrs av hyresvärd eller bostadsrätter.

Hissar för bostadsrättsföreningar

Hissar för bostadsrättsföreningar

Med tanke på att de äldre hissarna har varit igång ett stort antal år så är det viktigt att de sköts därefter. Bristerna hos hissar som påtalas kommer oftast från de äldre hissarna och är oftast relaterade till klämolyckor. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att hissarna sköts på ett korrekt sätt och detta görs genom att anlita ett hissföretag som sköter de årliga besiktningarna av hissarna i bostadsrättsföreningen. Det finns många hissföretag i Stockholm som kan hjälpa din bostadsrättsförening med detta. Besiktningarna sköts av en andra part men själva skötseln står föreningen för. Därav är det viktigt att du som styr inom bostadsrättsföreningen ser till att anlita hjälp om exempelvis allvarliga brister kommer till ytan, så fort som möjligt. Att låta en hiss som är trasig och beter sig konstigt fortlöpa kan få allvarliga konsekvenser. Om en olycka sker så kan bostadsrättsföreningen bli ansvarig för olyckan och i värsta fall hamna i rättsliga processer på grund av det. I slutändan är det bostadsrättsföreningen som styr i spakarna och det är deras uppgift att anmäla fel och brister när det uppdagas. Dessa skall så fort som möjligt tas om hand genom att anlita ett företag som kan ta i tur med bristerna.

Serviceavtal med hisserviceföretag

Serviceavtal med hisserviceföretag

För att underlätta allt bör en bostadsrättsförening teckna ett serviceavtal med ett hisserviceföretag som kan lätt kontaktas vid minsta problem. Ägandeansvaret går inte att ändra på och det kommer alltid att falla på bostadsrättsföreningen. Däremot så kan bostadsrättsföreningen ingå ett avtal med ett hisserviceföretag så att de står för all service för hissen/hissarna genom skötsel, underhåll och tillsyn som följs av säkerheten och föreskrifterna som hissarna kräver. Därav är det bra att anlita ett hissföretag som kan axla detta ansvar. Planering och budget är också delar som skall tas om hand av bostadsrättsföreningen. Exempelvis om hissföretaget rekommenderar att delar av hissen måste bytas inom en viss tid så är det upp till bostadsrättsföreningen att skaffa dessa delar och se till att budgeten håller för detta. Avslutningsvis så se till att ta hand om våra hissar för ett mer hållbart samhälle med mindre problem.