Tellus – vår jord

Tellus - vår jord

Tellus, också kallad jorden, är planeten vi bor på. Räknat ifrån solen så är det den tredje planeten i solsystemet. Det är den enda planeten i solsystemet som har rätt förutsättningar för att liv ska kunna uppstå. Detta eftersom avståndet från solen gör att det varken blir för varmt eller kallt, atmosfären innehåller luft och det finns vatten. Planeten bildades för cirka 4,6 miljarder år sedan när ett gasmoln förtätades till ett klot av olika bergarter. Under jordskorpan så har planeten fortfarande en hög temperatur och de innersta delarna är flytande.

Tellus egenskaper

  • Väger cirka 5972 triljoner ton
  • Femte största planeten i solsystemet
  • Uppdelad i norra och södra halvklotet med ekvatorn som gräns
  • Dess omkrets över ekvatorn är cirka 40 076 kilometer
  • Ligger cirka 150 miljoner kilometer från solen
  • Ingår i kategorin stenplaneter och är den största stenplaneten i vårt solsystem
  • 70,8 % av jordens yta består av hav och resten är kontinenter och öar
  • Har 7 kontinentalplattor
  • Har en måne
  • Det tar 365 dygn för jorden att åka ett varv runt solen och 24 timmar att snurra ett varv runt sin egen axel.

Uppbyggnad

Planeten består av en kärna, en mantel och en skorpa.

Tellus består av en kärna, en mantel och en skorpa.
Vår planet, Tellus består av en kärna, en mantel och en skorpa.

Skorpan

Det är det yttersta lagret och varierar i tjocklek beroende på om det är land eller hav. Den kan vara mellan 5-70 km tjock. Den består av silikatmineraler i form av bergarter och utgör kontinenterna.

Manteln

Börjar där skorpan slutar och fortsätter cirka 2900 kilometers djup. Den utgör cirka 67% av jordens massa. Består mestadels av järn- och magnesiumrika silikatmineraler. Den är mestadels fast men de yttre delarna är formbara.

Kärnan

Den har en inre och en yttre del. Den inre är fast och har en temperatur omkring 6000 grader medan den yttre är flytande och har en temperatur omkring 4000 grader. Hela kärnan består av järn med nickel i. Planetens magnetfält uppstår i den yttre kärnan.

Atmosfären

Planetens atmosfär är en viktig beståndsdel i att det är möjligt att leva på jorden. Den består till största del av gaserna kväve (78%) och syre (21%). Atmosfären skyddar oss även mot den farliga strålningen från solen och hjälper till att hålla en jämn temperatur. Om atmosfären inte skulle finnas så skulle det bli kraftiga temperaturförändringar beroende på om det var dag eller natt.

Atmosfärens skikt

Atmosfären delas in i fyra olika skikt beroende på temperatur och deras egenskaper. Mellan varje skikt finns det ett litet gränsområde.

Troposfären

Det är skiktet som är närmast jordytan. Det innehåller nästan allt vatten som finns i atmosfären. Det är i detta skikt som vädret finns såsom moln, regn och vindar. Temperaturen sjunker ju högre upp man kommer i skiktet.

Stratosfären

Den finns cirka 10-15 kilometer upp och där finns ozonlagret som skyddar mot solens strålar. Den sträcker sig upp till cirka 50 kilometers höjd. Temperaturen i nedre delen av stratosfären är ganska jämn men när man når ozonlagret ökar temperaturen eftersom ozonlagret absorberar solens strålar vilket värmer upp atmosfären.

Mesosfären

Den sträcker sig mellan cirka 50 – 85 kilometers höjd från jordytan. I mesosfären sjunker temperaturen igen med ökad höjd.

Termosfären

Det är yttersta och tunnaste skiktet av atmosfären. Den börjar på cirka 90 kilometers höjd och sträcker sig flera hundra kilometer upp. Temperaturhöjningen i skiktet beror på solens aktivitet. Det är i termosfären som norrsken uppstår.

Tellus lutning och rotation

Planeten har en lutning på cirka 23,4 grader mot solen. Detta gör att det ena halvklotet befinner sig lite närmare solen i omloppsbanan. Lutningen är anledningen till att det finns årstider. Halvan som är närmast solen får värme och därmed sommar medan den andra har vinter. Närmast ekvatorn finns bara två årstider -sommar och vinter.

Planeten snurrar runt sin egen axel vilket ger upphov till dag och natt. Ett varv tar 24 timmar.

Läs även om Mars, Merkurius och Venus.