Tidrapportering & tidredovisning

Tidrapportering

De flesta har antagligen hört begreppet tidrapportering eller tidredovisning innan. Ofta hör man det i samband med arbetstider och planering för olika projekt. Men vad innebär det och vilka fördelar har Millnet.se tidrapporteringssystem egentligen för dig som användare?

Vad är tidrapportering och tidredovisning?

Tidrapportering och tidredovisning kan ske dagligen, veckovis eller månadsvis. I tidrapporten skriver man ner hur mycket tid man lagt ner på ett projekt under den dagen eller tiden. Tidrapporten kan också användas när anställda redovisar hur mycket de arbetet och rapporten ligger också till grund för löneutbetalningen om de anställda får betalt per timme. I samband med ett projekt kommer tidredovisningen också vara grunden för hur mycket kunden ska betala.

Varför ska man tidsrapportera?

Det finns flera anledningar till att man ska tidsrapportera. För det första är det viktigt att alla vet hur mycket de har arbetat, eller hur lång tid ett projekt tagit. Tidrapporteringen är också viktigt för att löneutbetalningarna ska bli rätt. Lämnar man som anställd inte in sin tidrapport finns det en viss risk att man inte får ut sin lön för månaden.

Varför ska man tidsrapportera?

Om en tidrapport blir fel?

Tidrapporter som skrivs ner på papper eller som bara görs en gång i månaden kan vara svåra att hålla reda på, och det är lätt hänt att det blir fel. Med ett bra tidrapporteringssystem minskas risken. Blir det fel i systemet kan man få en varning om det, och dessutom kan man ta bort felaktiga inmatningar.

Tidrapporteringssystem från Millnet.se

Millnet.se erbjuder ett tidrapporteringssystem som passar både stora och små företag samt projekt. Det har många funktioner förutom att bara hantera just tidrapportering. Här finns också möjlighet att lägga in körjournaler, traktamenten, utlägg samt fakturor. Det är med andra ord en heltäckande lösning.

Fördelar med Millnet.se tidrapporteringssystem

I många tidrapporteringssystem kan man bara lägga in tider. Millnet.se erbjuder mycket mer än så och det innebär att företagare snabbt får en god inblick i allt. Systemet håller också koll på komptid samt flex vilket är bra att känna till. Likaså går det lätt att ändra språk på allt. En stor fördel är att man direkt i systemet kan göra upp planeringar och strukturera arbete av olika slag. Det går också att tidrapportera direkt med en app i mobilen vilket kan vara till stor hjälp. Systemet har också koppling mot flera system som Visma och Fortnox.

Fördelar med tidrapporteringssystem

Inom vilka yrken används tidrapportering?

Tidrapportering och tidredovisning används inom flera olika yrken. Sanering, lokalvård, snickeri och bilreparationer är några arbetsområden det används inom. Framför allt är tidrapporteringen viktig bland de anställda som får betalt per timme men även för anställda med fast lön kan det vara skönt att se hur lång tid de faktiskt lägger ner på ett och samma projekt.