Vad är AdBlue?

vad är AdBlue?

AdBlue är en vätska som man har i bilens förbränningssystem. Denna används för att minska utsläppen och de skadliga ämnen som bilen släpper ut. Det AdBlue exakt gör är att rena avgaserna från skadliga ämnen, vilket resulterar i att utsläppen av kväveoxider minskar. Vätskan är färglös och används till bilar som har dieselmotorer. AdBlue fylls på i en separat tank bredvid dieseltanken, som sedan sprutas in i avgassystemet. Vätskan kan minska föroreningar och farliga utsläpp med upp till 80 procent. AdBlue ska vara helt giftfri och kan och ska med stor fördel användas till bilar som har dieselmotorer.

Köra utan AdBlue

Det går att köra utan AdBlue men det är inte optimalt. Det är därför viktigt att fylla på med AdBlue regelbundet. Om AdBlue tar slut finns det inget som renar utsläppen från bilen och då kan det leda till körförbud. Detta för att det är olagligt att köra en bil som släpper ut för mycket skadliga ämnen. Det är därför väldigt viktigt att ha för vana att ha AdBlue i bilen och fylla på så ofta bilen kräver. Vad som också händer när man har slut på AdBlue i bilen är att man får en begränsad hastighet. Oftast upp till 8km/timme. När man sedan ska starta bilen igen efter avstängning kan man inte det. Detta enligt lagkrav då AdBlue måste finnas i bilen. Efter att man fyllt på AdBlue igen slocknar lampan och man kan köra bilen som vanligt.

AdBlue användes till en början i lastbilar

Man har använt AdBlue i lastbilar under en period och därefter införde man även det i personbilar eftersom det ansågs vara bra. Bilar ger enorma mängder avgasutsläpp som är giftigt och påverkar både naturen, människor och djur negativt. Man har därför tagit fram en hel del tekniker för att man ska kunna minska på utsläppen, däribland AdBlue. Det är också därför AdBlue har ställts som lagkrav på vissa bilar som har dieselmotorer.

Hur ofta måste man fylla på med AdBlue?

Hur ofta måste man fylla på med AdBlue?

Man brukar säga att det går åt cirka 1,5 liter i snitt per 100 mil. Men detta kan givetvis variera för bil, samt hur man kör bilen. Andra faktorer som också kan påverka förbrukningen av AdBlue är yttertemperaturen och vilken arbetstemperatur systemet har. Det är därför svårt att uppskatta exakt hur mycket AdBlue man förbrukar även om man kan sätta ett ungefärligt snitt. Samtliga bilar indikerar dock när det är dags att fylla på AdBlue, oftast i god tid innan det börjar ta slut. Detta gör att man som förare blir varnad innan det är slut och kan på så sätt alltid ha tanken påfylld. Undvik dock att köra tanken tom. Detta kan påverka bilens funktioner och kan leda till höga reparationskostnader.

Kan man koppla bort AdBlue-systemet?

Det är fullt möjligt att koppla bort AdBlue-systemet. Det kan också vara en avgörande faktor i vissa fall då bilen kanske ter sig annorlunda än den borde. Har man dessutom köpt en begagnad dieselbil, som har varningslampor igång kan det vara en fördel att överväga att koppla bort AdBlue. Bilar med AdBlue är oftast mer känsliga på vintern. Bilarna ger ofta felkoder och varningslampor tänds. Systemet kan också frysa om det vill sig riktigt illa. Det kan alltså ge mer besvär än nytta med ett AdBlue-system. Det finns då auktoriserade bilverkstäder som kan hjälpa till med att koppla bort AdBlue-systemet.