Vad är en hägring och hur bildas den?

En hägring, som om det var verklighet
Ett intressant fenomen, en hägring, är när man ser någonting som befinner sig bortom horisonten, som man alltså inte skulle ha sett i normala fall. När luften har olika skikt med onormala temperaturskillnader så kan detta fenomen uppstå. Det normala är att från marken och upp i atmosfären sjunker temperaturen med 0,6 grader för varje 100 m.

Vad är en hägring och hur bildas den?
En hägring i öken

Det vanligaste är att du ser att luften liksom dallrar över asfalten långt framför bilen en riktigt varm sommardag. Asfalten är då så uppvärmd att det skiljer mycket i temperatur på luften allra närmast vägbanan och bara en liten bit upp i luften. En sådan hägring speglar bara vägbanan ännu längre fram och blir inte speciellt spektakulär.

Vid en soluppgång kan man, vid de speciella temperaturförhållande i luften som krävs, se solen innan den har gått upp på riktigt. Detta beror på en hägring, då ljusstrålarna faktiskt kröks runt jordytan. Det finns ett känt tillfälle då detta uppenbarade sig för Vitus Bering när han passerade Nordostpassagen. Det var polarnatt och flera dagar innan solen egentligen skulle visa sig igen fick han se hela solskivan.

Att se det som finns bortom horisonten

Ljuset bryts på ett sätt som gör, inte bara att man får se det som finns bortom horisonten, utan också att bilden förvrängs och blir I förhållande högre än den är bred. Alla hus får tinnar och torn och det är inte konstigt att detta fenomen är mytomspunnet. Ett klassiskt exempel är när den törstige ökenvandraren äntligen får syn på den efterlängtade oasen, med en palm och en vattenbrunn, men han kommer aldrig fram dit för det är mycket längre än det ser ut att vara.

Att se det som finns bortom horisonten

I en öken, på havet eller i fjällen

Det krävs att man kan se långt bort för att fenomenet hägring ska uppenbara sig. I en öken, på havet eller i fjällen förekommer det. Bilden kan vara mycket lik det den avspeglar och den som får det berättat för sig kan bli mycket skeptisk och den som berättar kan bli frustrerad och irriterad.

Det kan hända att en skidåkare på ett mycket stort vinterfält, kanske på en frusen sjö, får se en så kallad omvänt luftspegling. Detta är också en hägring men uppstår när luften nära marken är mycket kallare än atmosfären och temperaturen ökar onormalt fort uppåt i luften. Det skidåkaren då ser är bara en vit vägg. Det som händer vid sådan här omvänd luftspegling är att det som finns långt framför förefaller att vara mycket högre upp. Det är ljusets brytning som gör att det blir så.

För konstnärer har hägringar inspirerat till målningar och skulpturer. I närheten av Bjurholm finns en skulptur i spegelglas föreställande en kyrka med namnet ”Hägring”


Tips! Läs även inläggen: Världens högsta träd och Vad är en myskoxe?