Vad är en solförmörkelse och hur uppstår den?

solförmörkelse

En solförmörkelse är ett fenomen som uppstår när månen helt eller delvis hamnar mellan solen och betraktaren nere på jorden. Detta resulterar i dels att en skugga kastas över jorden, och dels den karaktäristiska mörka sillhuetten av månen som döljer solen. Den senaste totala solförmörkelsen som har uppstått i Sverige var 1954, och nästa beräknas ske 2126 – men partiella solförmörkelser förekommer oftare.

Så uppstår en solförmörkelse

Solförmörkelser uppstår relativt ofta – de förekommer någonstans på jorden cirka två till tre gånger per år, men de går inte att ses överallt ifrån. Anledningen att de inte förekommer oftare än så är att det krävs att jorden, månen och solen måste befinna sig i en rät tänkt linje för att fenomenet ska kunna ske, och att månens omloppsbana runt jorden lutar något jämfört med jordens omloppsbana runt solen.

När jorden, månen och solen trots detta hamnar i en rät linje kastar månen en skugga över jorden – och om du som betraktare befinner dig inom den skuggan så får du uppleva en solförmörkelse. Beroende på var exakt du befinner dig så kan det upplevas som en total förmörkelse – där månen helt täcker solen från ditt perspektiv – eller en partiell förmörkelse, där den täcker en del av solen.

Anledningen att månen kan blockera hela solen trots att de skiljer så mycket i storlek kommer sig av att solen är 400 gånger större än månen, men också befinner sig 400 gånger längre från jorden än vad månen gör. Detta resulterar i att de från jorden sett ser ut att vara lika stora – och månen kan därmed täcka för solen för en betraktare på jorden. Detta är en ren slump, men resulterar i att vi kan få uppleva ett vackert naturfenomen som annars inte hade varit möjligt.

Betydelse och effekt på människor och djur

I gamla tider har solförmörkelser uppfattats som ett tecken på att domedagen är nära eller att något annan negativ händelse nalkas, men i verkligheten har solförmörkelser ingenting med övernaturligt att göra. Det finns inte heller något belägg för att fenomenet ska ha några negativa effekter på människor – förutom möjligtvis förvirring för de som inte är medvetna om att en solförmörkelse är på väg och plötsligt möts av mörker mitt på dagen. Vissa djur kan också bli förvirrade av solförmörkelser och tillfälligt tro att det är kväll och att solen har gått ned – vilket lättast kan observeras på fåglar.

Så observerar du en solförmörkelse säkert

Solförmörkelser är vackra och fascinerande naturfenomen, och det är därmed många som vill passa på att se den när en fullständig eller partiell förmörkelse sker i närheten – eller till och med reser för att kunna se en solförmörkelse när den inträffar någon annanstans än vid hemmet. Detta kan vara trevligt, men det är viktigt att tänka på att du kan skada synen och till med orsaka blindhet om du tittar direkt på solen med bara ögat – även vid en total förmörkelse. Vanliga solglasögon är inte heller tillräckliga – men det går att köpa speciella solglasögon som är särskilt utformade för att användas vid solförmörkelse, som låter dig titta upp mot solen utan att riskera skada på ögonen.


Läs även om Planeternas ordning i vårt solsystem samt lär dig vad en supermåne är för något.