Vad är en svivel?

Vad är en svivel?

En svivel är en mekanisk komponent som möjliggör rörelse och rotation på andra objekt. Att den möjliggör rörelse innebär också att den kan fungera som en analog strömbrytare där man aktiverar och inaktiverar funktionen av exempelvis en slang genom att sviveln hamnar i ett fritt och ett låst läge. Till funktionen finns flera likheter med det mer kända kugghjulet i form av att båda inte ser mycket ut för världen, men fyller kritiska roller tillsammans med andra komponenter. Både svivlar och kugghjul är också mycket gamla objekt som inte har någon känd uppfinnare. Svivelstolen som är en roterbar stol sägs dock ha uppfunnits av en av de amerikanska grundarna Thomas Jefferson.

Borin AB har ett stort och brett sortiment av svivlar som täcker alla typer av funktioner du kan tänkas behöva samt alla olika storlekar du kan tänkas behöva dem i. De har svivlar inom vatten och vattenslangar, luft och vakuum, kyl och låga temperaturer, hydraulisk olja, verkstadsindustri, tryckeriverksamhet, värmekraftverk och mycket mer. De har också flera olika designer inom dessa områden. I synnerhet för svivlar kopplade till vatten, luft och olja.

Svivlar som är anpassade efter sin funktion

Att ha svivlar som är anpassade efter sin funktion är kritiskt och något som Borin AB ser som väldigt viktigt. Då objektet vid användning utsätts för rörelse kommer en dåligt anpassad svivel antagligen inte fungera optimalt från första början och garanterat slitas ut snabbare än vad som är nödvändigt.

En svivel som används inom vakuum och lufttryck eller i tropiska klimat behöver vara bra på att hantera korrosion och rost medans en svivel som används i olja inte får täppas igen av den trögflytande vätskan.

En svivel som används i låga temperaturer behöver vara av ett material som fungerar även när det är kylt och kunna hantera is, medans svivlar som används i värmekraftverk inte får smälta av de höga temperaturerna. Ett lättbegripligt exempel på hur man anpassar svivlar utefter den roll dem ska fylla, är att svivlarna designade för tryck och tryckpress är försedda med en anslutning för ett eventuellt läckage.