Vad är ett slukhål och hur uppstår de?

slukhål

Ett slukhål, eller ett sjunkhål som det också kallas, är en fördjupning i marken som har bildats på naturlig väg och alltså skiljer sig från människoskapade brunnar. Den typen av slukhål som bildas plötsligt på väldigt kort tid, vilka ofta är just de som man menar när man pratar om slukhål, heter på svenska doliner. Dessa bildas när någonting får ytan ovanför en underjordisk hålighet att rämna ned. Även om det kan tyckas från människans perspektiv att en stor hålighet har bildats på ett ögonblick så är det alltså så att håligheten redan hade funnits där under en tid, och att det sedan kom till en öppning till håligheten i dess ovansida.

Så uppstår ett slukhål

Slukhål kan öppnas av flera olika anledningar. En av de vanligast förekommande är att berggrunden i området består av kalksten, som långsamt löses upp och vittrar bort, efter hand som vatten sipprar ned i sprickor i kalkstenen. Detta leder till håligheter och grottor, som när processen har pågått en tillräckligt lång tid kan marken riskera att rasera, och därmed bilda ett slukhål. Den här processen kallas för karst, och förekommer på alla håll i världen där det finns berggrund bestående av kalksten. Slukhålen som uppkommer är oftast formade som en cirkel, och kan variera mycket i storlek – vissa blir ett tiotal meter i diameter, medan andra kan vara flera hundratals meter i diameter och orsaka mycket förödelse om de inträffar vid bebyggda och bebodda områden.

Blå hål

I grunda hav vars botten består av kalk går det på flera ställen att hitta något som kalls för blått hål: en stor, cirkelformad fördjupning i bottnen. Dessa är i själva verket slukhål som uppstod under istiden, när området inte ännu låg under havsytan. Efter hand som havsnivån steg så fylldes dessa med havsvatten och ledde till de blå hål vi känner till idag. Namnet kommer av det utseende de ger havsbotten när den betraktas från ovan. Tre av de mest kända blå hålen är Dragon Hole i Sydkinesiska havet i närheten av Paracelöarna, som på sina 300 meters djup är det djupaste blå hålet i världen; Great Blue Hole, som är en del av Belize barriärrev och är 125 meter djupt; samt Dean’s Blue Hole, som ligger i Bahamas och är 202 meter djupt.

Alla plötsligt uppstådda håligheter är inte slukhål

Vissa kallar även håligheter som visserligen plötsligt har uppstått, men inte på naturlig väg, för slukhål, även om detta inte är det egentliga fenomen som termen syftar på. Exempel på detta är när marken raserar i ett bebyggt område på grund av att avloppsystemet är trasigt och har läckt ut mycket vatten i marken, när människor har placerat eller byggt något så tungt och koncentrerat att marken ovanför en äldre hålighet ger vika, eller i gruvor som har karvats ut och därmed har lett till kollaps. Var man ska dra gränsen för vad som är en hålighet som plötsligt uppkommit på grund av människor, och vad som är ett slukhål vars process enbart har påverkats av människor, är däremot något som är upp till debatt.


Läs även om världens största vulkaner samt inlägget om vad en hägring är för något.