Vad är fossila bränslen?

Fossila bränslen är något vi omringas av varje dag i vårt samhälle, trots den negativa miljöpåverkan det genererar. Om man tittar på energiproduktion från ett globalt perspektiv är det fossila bränslen som dominerar. Numera använder vi inte lika mycket fossila bränslen för elproduktion i Sverige, men det förekommer fortfarande som bränsle i våra bilar och fordon.

Vad är fossila bränslen?

Fossila bränslen kan man enklast förklara som en lagrad biomassa som skapats i vår jord på naturligt vis. Olja och kol är från början växter som brutits ner i jorden och utsatts för hårt tryck under tusentals år. Fossila bränslen är på så sätt förnybara, men tar oerhört lång tid för jorden att skapa mer material. I den takt som vi använder fossila bränslen världen över produceras bara en bråkdel av de fossila bränslen som vi använder upp. Därmed är fossila bränslen en ändlig resurs som kommer ta slut förr eller senare.

Vad används fossila bränslen till?

Människan har hittat en mängd olika användningsområden för fossila bränslen varav de primära är för bränsle och för att skapa el. Många länder i världen har stora olje- och kolkraftverk som bränner fossila bränslen för att skapa en ånga som i sin tur driver elgeneratorer. I Sverige har vi knappt några fossila bränslen kvar i elproduktionen. Numera använder vi oss primärt av förnybara energialternativ så som vatten- och solenergi samt vindkraft. I fordonssektorn finns dock fossila bränslen kvar och används flitigt. Visst har elbilar till viss del tagit sig in i fordonsmarknaden och blivit populärt men än så länge kostar de betydligt mycket mer än bensindrivna fordon vilket har bromsat utvecklingen något. Trots att fossila bränslen är rent miljöfarligt skulle vi inte ha samhället vi har idag utan fossila bränslen. Det har möjliggjort för teknisk utveckling och välfärd som många tar för givet idag. Idag finns det däremot många alternativ till fossila bränslen som ur miljösynpunkt är bättre. I Sverige arbetar vi mycket för att minska på koldioxidutsläppen för att förbättra för miljön och enbart använda fossila bränslen när det verkligen behövs. Våra fossila bränslen kommer inte räcka för alltid och när de tar slut behöver vi kunna leva i ett fungerande samhälle genom andra medel.

Hur fossila bränslen påverkar miljön

Något som numera är väl känt är att fossila bränslen är dåligt och destruktivt för klimatet och miljön. Även på ett lokalt plan påverkar utsläppen från bilar och fordon människor och natur negativt. Trots katalysatorer som tar hand om de värsta ämnena sprids fortfarande en del skadliga ämnen ut i luften. Från ett globalt perspektiv är avgaser från fossila bränslen den största orsaken till klimatkrisen. Det är just därför vi i Sverige har vidtagit vissa steg för att minska på koldioxidutsläppen som fossila bränslen orsakat genom att använda naturkraft och öka produktionen av elbilar. Anledningen till att fossila bränslen är så pass farligt för klimatet är att det leder till stora koldioxidutsläpp vilket ökar växthusgaserna i atmosfären. Denna koldioxid har inte funnits inom kretsloppet förut vilket leder till ett överskott av koldioxid – vilket är direkt farligt för miljön.


Sugen på mer läsning? Missa inte att läsa om världens största gnagare samt om världens minsta länder.