Vad är jämviktspris?

Vad är jämviktspris?

Är du intresserad av att lära dig mer om nationalekonomi? I så fall kan jämviktspris vara ett av de begrepp som du har nytta av att känna till. Du bör naturligtvis inte bara känna till begreppet. Du bör även veta vad det har för betydelse.

Anpassning av priset

Ett resultat av att marknaden tillåts att röra sig fritt blir att man når ett så kallat jämviktspris. Man kan förklara det som att antalet varor alternativt tjänster som efterfrågas av konsument till det nämnda priset, går jämnt upp med det antal varor eller tjänster som produceras och bjuds till försäljning till samma nämnda pris. Man skulle även kunna beskriva det som att köpare och säljare enas om ett pris som är på en acceptabel nivå för båda parter. Det låter kanske mer komplext än det egentligen är.

Vad styr jämviktspriset?

Vad är det då som styr jämviktspriset och som kan påverka? I grund och botten handlar det hela om hur stor efterfrågan det är på en vara. Om det råder stor efterfrågan och är många som vill köpa en produkt eller en tjänst, pressas ofta priset upp till en viss nivå. Många är då beredda att betala mer för varan eller tjänsten. Naturligtvis finns det dock en gräns för hur mycket majoriteten av konsumenterna är beredda att betala. Om priset går över den nivån kommer efterfrågan att minska och det kan då vara så att produktionen överstiger efterfrågan.

Om det däremot är så att det pris som konsumenten är beredd att betala är för lågt, leder det till att producenterna inte blir speciellt intresserade av att producera just den varan eller tjänsten. Det leder till att det inte finns tillräcklig mängd produkter för att tillfredsställa efterfrågan. Det är när prisnivåerna på båda sidor möts som ett jämviktspris är uppnått.

Det är när prisnivåerna på båda sidor möts som ett jämviktspris är uppnått.

Undantag finns

Oftast går det att se ett mönster där köpare är ivrigare att handla om priset sänks och tvekar inför köp om priset går upp. Så är det nästan alltid. Det betyder dock inte att det inte finns undantag. Det har i många år varit så att riktigt exklusiva varor, numera kallade lyxvaror, är ett undantag från denna regel. Det finns fortfarande många som är beredda att köpa en lyxbil, en lyxväska eller en lyxvåning trots att priset är väldigt högt. Det finns inget som tyder på att detta är något som är på väg att ändras.

Tänkbara effekter av en prisreglering under jämviktspris

Det kan naturligtvis vara intressant att studera vad som kan hända om en prisreglering sker så att priset hamnar under jämviktspriset. Det kan leda till ett konstant överskott på efterfrågan. Det kan i sin tur leda till köbildning, något som många gånger leder till en svart marknad. Detta är naturligtvis aldrig positivt, och det är något man i största mån arbetar för att motverka. Ett jämviktspris som bibehålls brukar vara det optimala för båda parter. Producenterna får sälja stora mängder medan de konsumenter som är intresserade av en vara eller en tjänst kan få möjlighet att köpa den utan att behöva vänta allt för länge.