Vad är rekryteringssystem?

Ett rekryteringssystem är ett digitalt verktyg för att underlätta processen med att rekrytera ny personal. Rekryteringsprocessen är helt elektronisk och ofta webbaserad. Man brukar även använda ordet ATS-system, där ATS är en förkortning av Applicant tracking system.

Få hjälp med att hantera mängder av jobbansökningar

När du söker ny personal och lägger ut en jobbannons så får du ofta mängder med jobbansökningar som ska hanteras på ett bra sätt. Du ska gå igenom varje ansökan och se om personen matchar de kriterier du ställt upp och sålla bort de som inte har de rätta kvalifikationerna. När du sedan har hittat ett par intressanta kandidater ska dessa kontaktas för intervjuer.

Med hjälp av ett rekryteringssystem kan du enkelt rangordna, filtrera och märka upp dina ansökningar

Val av rekryteringssystem

Viktigt vid val av rekryteringssystem

När du ska skaffa en rekryteringssystem är det ett par saker som kan vara viktiga att ha med i beslutsprocessen. Här listar jag ett par punkter som kan vara viktiga att tänka på:

  • ᐅ Användarvänligt gränssnitt – Om ditt arbetslag effektivt ska kunna samarbeta för att få fram de mest kvalificerade kandidaterna så är det viktigt att systemet är användarvänligt.
  • ᐅ Automatisera manuella uppgifter – systemet bör kunna göra ett första urval och ta fram de främsta kandidaterna till jobbet. Genom att systemet automatiserar alla manuella uppgifter, blir arbetet mer effektivt.
  • ᐅ Bra support – det är viktigt att välja ett rekryteringssystem där det finns möjlighet att få personlig,professionell support när man behöver det.

Workbuster ett modernt rekryteringssystem

Workbuster är ett modernt rekryteringssystem som frigör din tid genom att automatisera dina manuella uppgifter. På så sätt kan du fokusera på de viktigaste kandidaterna. Du kan låta systemet göra ett så kallat första urval som är helt baserat på de urvalsfrågor du och ditt team har tagit fram. Även personlighetstester och kompetenstester används i den första urvalsprocessen.


En lyckad rekrytering med hjälp av ett rekryteringssystem.