Vad är skillnaden mellan färg och kulör?

Ofta använder vi orden färg och kulör som om de betyder samma sak. Faktum är att man skulle kunna säga att de faktiskt är helt utbytbara i många fall. Till exempel när vi pratar om det vi ser omkring oss utan att vi behöver vara tydliga med vad det vi ser är uppbyggt av.

Ett exempel kan vara havet. Vi säger allt som oftast att havet har färgen blå, eftersom det är det som är det viktiga i de flesta sammanhang. Men en naturvetenskapligt mer nogräknad person skulle förklara havets blåa färg som en kulör som egentligen kommer sig av att himlen speglar sig i vattnets blanka yta. Att himlen i sin tur är blå kommer sig av att universums strålning blandas och reflekteras genom olika ämnen i en enorm kosmos och när strålningen når oss upplever vi den som blå.

Ja, det blir som du märker ganska omständligt att förklara färg och kulör på det här sättet. I vilka sammanhang är det egentligen viktigt?

Färg är ett medium

När du till exempel besöker en måleributik och köper en hink med väggfärg så kommer ditt köp att föregås av en fråga från de som jobbar i butiken. De kommer antingen fråga dig vilken färg du vill ha eller vilken kulör du önskar. I det här sammanhanget så är färg och kulör inte utbytbara. Det förstnämnda syftar på typen eller ändamålet. Vill du ha en färg för att måla i våtrum? Vill du ha en färg från ett visst märke? Eller vill du ha en syntetisk eller naturligt producerad färg?

Färg är ett medium

I det här sammanhanget betyder färg helt enkelt det medium som du kommer använda för att måla på väggen. Det våta ämne som finns i färghinken och som sen kommer att torka på dina väggar.

Kulör är en upplevelse

När ljuset reflekteras mot ett ämnes yta eller passerar genom till exempel ett prisma så kommer det ljusa, för oss osynliga ljuset, att delas upp i ett spektrum. En del av spektrumet kan absorberas av ämnet i sig och en annan del kan reflekteras. Det som reflekteras och når vårt öga upplever vi som en viss kulör. I själva verket är en kulör ett visst intervall i ett spektrum av ljus.

Något som är vitt reflekterar egentligen nästan allt ljus och vi upplever kulören vitt. Något som är svart absorberar i stort hela ljusets spektrum och vi upplever kulören svart. Egentligen är kulören svart alltså avsaknaden av reflekterat ljus.

Så fungerar pigment

Pigment är den delen av en färg som specifikt reflekterar ljus. Det övriga innehållet i en färg, till exempel bindmedel, har ingen betydelse för vilken kulör en färg kommer ha. Pigment eller pigmentering kan bestå av olika kemikalier som alltså reflekterar en viss del av ljusets spektrum.

Så samverkar färg och kulör

Så samverkar färg och kulör

Förutom pigmenten i färgen så finns det egentligen inget annat som påverkar kulören, men ganska många ämnen som ingår i färg kan påverka upplevelsen av kulören. Man kan därför säga att de två begreppen är ganska intimt sammanflätade.

Om en färg exempelvis innehåller något som gör att dess yta blir blank så kommer vi uppleva en glansig kulör. Men egentligen så är det samma kulör som om färgen skulle ha en matt yta.