Vad är supermåne?

Vad är supermåne?

Har du någon gång hört uttrycket supermåne? Det nämns då och då, men för många är det fortfarande en aning oklart vad det egentligen betyder. Det här är ett fenomen som inte kan ses när som helst, men som heller inte är speciellt komplicerat att förstå sig på.

Kräver en viss plats i omloppsbanan

När går det då att se en supermåne? Det kan man göra när det är nymåne eller fullmåne och månen befinner sig så nära Jorden som möjligt i sin omloppsbana. Att det är relativt nära mellan vår planet och månen gör att den ser större ut och lyser starkare. Det exakta avståndet mellan Jorden och månen kan variera från gång till gång även när den når den plats på banan som är närmast Tellus. Att det kan variera beror helt enkelt på att banan inte är jämnt formad. Det är med andra ord ingen cirkelformad bana som månen följer. Platsen då månen befinner sig närmast Jorden på banan heter perigeum.

Ingen uppenbar skillnad

Att se skillnad på en vanlig fullmåne och en supermåne är inte alltid så lätt. Åtminstone inte när man tittar på dem med blotta ögat. Däremot är det väldigt lätt att se skillnad för den som har något att jämföra med. Den som får titta på en bild föreställande en vanlig fullmåne och en bild föreställande en supermåne kommer snabbt att kunna se skillnad. Supermånen ser markant mycket större ut.

Historik och fakta om supermåne

Historik och fakta

Hur länge har då begreppet supermåne använts? Är det något som har hängt med under många århundraden, eller är det ett nytt begrepp, eller kanske något där emellan? Faktum är att det är ett relativt nytt begrepp. Så sent som 1979 började det användas av en astrolog vid namn Richard Nolle. Han beskrev supermåne som något som inträffar när solen, jorden och månen står i linje med varandra, med månen så nära jorden som möjligt på omloppsbanan. Ett annat uttryck för detta som förekommer oftare inom astronomin är perigeum-syzygy. I folkmun är dock supermåne mer använt eftersom det är betydligt lättare att komma ihåg och att uttala.

Spekulationer utan belägg

Att supermånen fascinerar människan råder det inga tvivel om. Det förekommer gott om spekulationer kring om det finns några samband mellan naturkatastrofer och supermånar. Det finns inget vetenskapligt belägg för att en sådan koppling skulle finnas, men spekulationer finns det gott om. Det sägs då och då att exempelvis jordbävningar och tsunamis sker i samband med att det går att se en supermåne. Bland annat har det nämnts att den tsunami som drabbade Japan i mars 2011 sammanföll med en supermåne. När man tittar närmare på det specifika tillfället visar det sig dock att månen befann sig långt från jorden vid det tillfälle då jordbävningen med efterföljande tsunami slog till. Att människan fascineras av den här typen av fenomen och vill ge det en stor betydelse är dock inte konstigt. Naturfenomen har i alla tider intresserat mänskligheten, och eftersom supermånen är så pass lätt att se med blotta ögat väcker den förstås uppmärksamhet.

Gillar du också att läsa om olika naturfenomen? Passa på att läsa om hägringar här.