Vad är syssling och brylling?

Vad är en syssling?

De allra flesta har någon gång stött på orden syssling och brylling i samband med att någon avlägsen släkting nämns. Men eftersom att det är ord som inte används lika mycket som andra familjeord såsom kusin, farmor och syskonbarn så är det svårt att veta vad orden har för betydelse och vad som skiljer dem åt eftersom många tycker att det är svårt att hålla reda på sina släktingar mer än två steg bakåt i släktträdet.

I den här artikeln hoppas jag kunna ge dig lite mer klarhet i vad en syssling är för något samt vad en brylling är för något.

Det här är en syssling

Vi börjar med att reda ut vad en syssling är för något eftersom det är en släkting som ligger närmare i led än vad en brylling gör.

En anledning till varför det kan vara svårt att veta vad en syssling är för något är för att det finns flera ord för det. Förutom syssling kan det också kallas småkusin, tremänning och nästkusin.

En syssling är en person vars ena förälder är kusin till dig. Alltså betyder det att du har en förälder som är kusin med en av din sysslings föräldrar. Sysslingar är därmed 25 % besläktade med varandra.

Sedan finns det olika typer av sysslingar. Om föräldrarna är barn till två halvsyskon kan sysslingarna kallas för halvsysslingar, vilket gör att sysslingarna delar 12,5 % släktskap. Två personer kan vara halvsysslingar och sysslingar till varandra i flera olika led på en och samma gång.

Ordet tremänning används främst i Värmland, Dalarna och de södra delarna av Norrland. Tremänningars barn kan kallas för fyrmänningar och nästa generation kan kallas för femmänningar och så vidare.

Ordet syssling har sitt ursprung från fornnordiskan och är taget ur ordet syster och användes från början att beskriva en kusin på mammans sida. Sedan dess har betydelsen utvecklats och idag betyder syssling en person du är släkt med genom att någon av era föräldrar är kusin med varandra.

Vad är en brylling?

Det här är en brylling

En brylling, eller fyrmänning som det också kan kallas för, är när den ena personens förälder är syssling till den andra personens förälder. Därmed är en brylling ett barn till en syssling.

Alltså är brylling en person som är barnbarn till en kusin till personens mormor, morfar, farmor eller farfar. Det innebär att bryllingar är 12,5 % besläktade med varandra.

Förutom att en brylling kan kallas för en fyrmänning kan de också kallas för B-kusin och tredjekusin. På Gotland använder många benämningen B-kusin på en brylling såväl som att de använder A-kusin på en syssling.

Ordet tredjekusin beskriver bra vad en brylling är för något. Alltså en kusin i tredje ledet.

Även ordet brylling har sitt ursprung från det fornnordiska språket och är taget ur ordet broder. Från början användes ordet brylling för att beskriva en kusin från pappans sida. Men idag används ordet för att beskriva en person som är barn till en syssling.

Skillnaden mellan en syssling och en brylling är alltså hur många steg tillbaka ni är kusiner med varandra.


Jag rekommenderar dig även att läsa om Odens bror och världens gladaste djur.