Vad gör du om du möter en älg i skogen?

Vad gör du om du möter en älg i skogen?
Hur ska man agera om man möter en älg i skogen?
Det hör kanske inte till vardagligheterna att man stöter på en älg i skogen men det kan faktiskt hända. På hösten är det många som är ute i skogen och går eller plockar bär och svamp. Då är också jägare och jakthundar i farten. Det stör djuren i skogen och de börjar röra sig mer. Då är risken större att man råkar komma för nära älgen. Men hur ska man göra när man möter älgen?

Ta det lugnt

Om älgen befinner sig en bra bit bort, kanske på andra änden av ett kalhygge, kan man bara ta det lugnt och titta på älgen. I de allra flesta fall kommer den fortsätta sköta sitt och slutligen gå iväg. Är älgen på närmare håll kan det vara klokt att vara på sin vakt. I regel vänder älgen och springer bort men om den känner sig hotad kan den istället gå till anfall. Om älgen har kalvar med sig är det än viktigare att söka sig bort från älgen, lugnt och stilla.

Att göra när du har hund med dig

Om du har en hund med dig i skogen kan älgen känna sig extra hotad. En kopplad hund som går tyst och stilla är dock ett mindre hot än en lös, skällande hund. Om du vet att din hund brukar jaga vilt gör du klokt i att inte släppa den. Möter du en älg och ser att din hund irriterar älgen är det bra att vända. Är hunden lös och redan efter en älg och vägrar komma på inkallning gör du samma sak. De flesta hundar vänder tillbaka när de märker att matte eller husse inte följer med längre.

Hur vanligt är det att älgen går till attack?

Det är inte speciellt vanligt att älgar attackerar men det kan trots allt ske. Ofta beror det på att älgen känner sig hotad. Det förekommer att älgar går till anfall i Sverige och det finns också människor som har avlidit på grund av attackerna. Att älgen anfaller bara sådär under en skogspromenad är dock högst osannolikt.

Tips är att även läsa mina inlägg om vad du bör göra om du möter en björn eller ett vildsvin i skogen.