Vad gör du om du möter en björn?

Vad gör du om du möter en björn i skogen ?

Tips om du möter en björn i skogen
Björnar finns inte i alla Svenska skogar men då och då förekommer det att de vandrar omkring i landet och i de norrländska skogarna finns det ett antal björnar. Hur ska man göra om man trots allt stöter på en björn?

Prata med björnen

Om du stöter på en björn ute i skogen bör du inte skrika och gapa. Det kommer inte att göra saken bättre utan björnen kan känna sig hotad av det. Prata istället med björnen, eller sjung en sång för den. Då ser björnen att du är lugn och att du inte är ett hot mot den. Gå sedan sakta därifrån. Vänd inte ryggen mot björnen utan backa från den till en säker plats. Plockar du bär och björnen kommer mot dig kan du till exempel lämna kvar en hink eller jacka som björnen kan lukta på för att du ska hinna sätta dig i säkerhet.

Björnens skenattacker

En sak som är lite speciellt med björnen är att den inte attackerar med en gång. Först när den känner sig hotad, eller upplever att du inkräktar på dess område där den bor, har sina ungar eller sin mat kommer den att börja agera. Då börjar den först att varna med läten. Efter det gör den skenattacker. Björnen kommer då att rusa rakt mot det som hotar. I sista stund viker björnen av för att se om hotet verkligen är farligt. Händer det här ska du lugnt gå ifrån den. Det är först efter en eller flera skenattacker, eller om björnen skadeskjutits som den kommer att attackera på riktigt.

Sista utvägen

Om du står öga mot öga med en björn, om du har missat dess skenattacker, eller om du rent av har skadeskjutit den är det kanske inte helt lätt att gå ifrån den. Att börja springa eller att klättra upp i ett träd kommer inte att hjälpa. Går björnen till attack på grund av att den känner sig hotad av dig gör du faktiskt bäst i att slänga dig ner på marken. Spela död och chansen är stor att björnen låter dig vara.

Läs även om den spännande myskoxen här.